nagroda na targach

nagroda głównego inspektora nadzoru budowlanego. Zdjęcie dyplomu na tle komina QUADRO PRO