Regulamin Ochrony Danych w witrynie internetowej Schiedel GmbH & Co. KG

Witryna internetowa www.schiedel.com oraz oferowane w niej usługi (dalej zwane Witryną) należy do:

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 Munich

Phone: + 49-89-3 54 09-0
Fax: + 49-89-3 51 57 77
Email: info.de@schiedel.com

President: Alessandro Cappellini

Więcej informacji na temat Schiedel GmbH & Co. KG (zwanej dalej „my”, „nas”) podano w części Wyłączenie odpowiedzialności i Informacje prawne https://www.schiedel.com/company/legal-notice/.

Schiedel GmbH & Co. KG  Group jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w tej Witrynie, zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Tym samym jesteśmy administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych Schiedel GmbH & Co. KG  dostarcza informacji dotyczących charakteru, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, a także praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Schiedel GmbH & Co. KG .

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną (Podmiot Danych), takie jak nazwisko lub adres, adres e-mail lub identyfikatory online dostarczone przez urządzenia takich osób, aplikacje, narzędzia i protokoły.

Naszą Witrynę można odwiedzać bez konieczności podawania danych osobowych. Dane przetwarzane przez Schiedel GmbH & Co. KG  na podstawie wizyt w Witrynie omówiono w Części 1 (Oświadczenie o ochronie danych dla wszystkich odwiedzających Witrynę). Witryna oferuje również usługi, z których można korzystać wyłącznie po przekazaniu nam swoich danych osobowych. Usługi te oraz przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych usług wyjaśniono w Części 2 (Oświadczenia o ochronie danych dla użytkowników specjalnych usług Schiedel GmbH & Co. KG ). Ogólne informacje na temat ochrony danych, dotyczące wszystkich rodzajów przetwarzania danych, np. dotyczące praw użytkowników jako Podmiotów Danych, podano w Części 3 (Ogólne informacje dotyczące prywatności danych).

Zawartość

 1. Oświadczenie o ochronie danych dla wszystkich odwiedzających witrynę

a. Dostęp do danych

b. Pliki cookie i podobne technologie

(1) Pliki cookie

(2) Google Analytics

c.  Biuletyn informacyjny

d. Kontakt

 1. Oświadczenia dotyczące prywatności danych dla użytkowników specjalnych usług Schiedel GmbH & Co. KG

a. Aplikacje online

       (1) Przesyłanie danych

       (2) Przechowywanie, wykorzystanie i usuwanie danych

       (3) Anulowanie; wycofywanie aplikacji 

 1. Ogólne informacje dotyczące prywatności danych

a. Prawa użytkownika jako Podmiotu Danych

b. Informacje dotyczące inspektora ds. ochrony danych w Schiedel GmbH & Co. KG

 1. Aktualizacje

1. Oświadczenie o ochronie danych dla wszystkich odwiedzających witrynę

a. Dostęp do danych/ pliki dziennika serwera

Schiedel GmbH & Co. KG  pobiera dane podczas każdego dostępu uzyskiwanego do Witryny. Zbierane są tylko dane technicznie wymagane, tzn. rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, przekierowujący adres URL (strona internetowa, z której uzyskano dostęp do naszej Witryny), data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, adres protokołu internetowego (adres IP) i dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp. Schiedel GmbH & Co. KG  przechowuje te informacje przez dwa tygodnie, po których są usuwane.

Schiedel GmbH & Co. KG  nie przypisuje tych danych konkretnym osobom ani nie łączy ich z innymi źródłami danych w Schiedel GmbH & Co. KG , chyba że będzie musiała dostarczyć organom ścigania wymaganych informacji w przypadku cyberataku. Powyższe dane służą wyłącznie do prawidłowego dostarczania treści Witryny, optymalizacji treści Witryny i reklam oraz zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii Witryny. Dlatego też Schiedel GmbH & Co. KG  wykorzystuje te dane zarówno do celów statystycznych, jak i do zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych w Spółce.

Przetwarzanie danych dla celów wymienionych powyżej odbywa się na podstawie tak zwanej klauzuli równoważenia prawnie uzasadnionych interesów w RODO (art. 6(1) zdanie 1 lit. f) RODO).

b. Pliki cookie i podobne technologie 

(1) Pliki cookie

Witryna korzysta z plików cookie, które są małymi plikami umożliwiającymi przechowywanie informacji związanych z urządzeniem na sprzęcie końcowym użytkownika (komputerach, smartfonach, itp.). Sprawiają one, że Witryna jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza, a w szczególności optymalizują nasze produkty i usługi dla użytkowników i umożliwiają nam dostarczanie ukierunkowanych informacji w przyszłości. Witryna korzysta z tzw. własnych plików cookie, które są przechowywane przez nas i plików cookie stron trzecich, które są ustalane przez zewnętrznych dostawców w celu osiągnięcia określonych celów.

Większość plików cookie wykorzystywanych przez Schiedel GmbH & Co. KG  to „sesyjne pliki cookie”, które są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty w Witrynie. Umożliwiają nam one rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas jego następnej wizyty w Witrynie.

Obecnie Witryna Schiedel GmbH & Co. KG  wykorzystuje następujące pliki cookie:

 • Menedżer tagów Google
 • YouTube
 • Double Click
 • Schiedel GmbH & Co. KG

Użytkownicy mogą ustalać sposób korzystania z tych plików cookie. Wszystkie obecne przeglądarki mają opcję ograniczenia lub całkowitego zablokowania przechowywania plików cookie, ogólnie lub tylko w przypadku niektórych witryn. Zwracamy jednak uwagę, że użytkowanie i łatwość użytkowania naszej Witryny zostanie zmniejszona, jeśli pliki cookie nie będą dozwolone. Użytkownicy mogą również zarządzać wieloma plikami reklamowymi online za pośrednictwem strony internetowej Stanów Zjednoczonych http://www.aboutads.info/choices lub europejskiej strony internetowej http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Wszystkie dane użytkownika (takie jak adresy IP, nazwy użytkowników, itp.) są przechowywane anonimowo w celu uniemożliwienia ustalenia tożsamości.

 

(2) Google Analytics

Witryna korzysta z funkcji udostępnianych przez usługę analizy sieci Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (Google). Google Analytics wykorzystuje wyżej opisane pliki cookie w formie plików tekstowych przechowywanych w komputerze użytkownika.  Informacje gromadzone przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszych produktów i usług online są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli jednak w portalu zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej ograniczy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google wykorzystuje te informacje w imieniu Schiedel GmbH & Co. KG  do oceny wykorzystania produktów i usług online Schiedel GmbH & Co. KG , przygotowania raportów o produktach i usługach online oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszych produktów i usług online oraz z Witryny. Następnie są tworzone anonimowe profile użytkowników na podstawie przetworzonych danych.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą ustawić oprogramowanie przeglądarki, by uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki z poniższego linku, użytkownicy mogą także uniemożliwić przesyłanie do Google i przetwarzanie przez Google danych zebranych przez pliki cookie w związku z korzystaniem z naszych produktów i usług: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Niektóre starsze przeglądarki internetowe mogą nie obsługiwać wtyczki przeglądarki rezygnującej z plików cookie Google. Jeśli użytkownik chce używać starszej przeglądarki, może wyłączyć pliki cookie w jej ustawieniach.

Więcej informacji na temat wykorzystania przez Google danych do celów reklamowych oraz ustawień i opcji braku zgody można znaleźć w następujących witrynach Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl (Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów),   http://www.google.com/policies/technologies/ads (Jak Google wykorzystuje pliki cookie w reklamach),   http://www.google.de/settings/ads (Kontroluj informacje, których Google używa do wyświetlania reklam) i  http://www.google.com/ads/preferences(Kontroluj, które reklamy pokazuje Google).

(3) Menedżer tagów Google

Niniejsza witryna korzysta także z Menedżera tagów Google firmy Google (patrz punkt (2) powyżej). Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami witryny za pośrednictwem pojedynczego interfejsu. Usługa nie tworzy plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Usługa aktywuje inne tagi, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie uzyskuje jednak dostępu do takich danych. W przypadku wyłączenia na poziomie domeny lub plików cookie ustawienie zostanie wprowadzone dla wszystkich tagów śledzących aktywowanych za pomocą Menedżera tagów Google.

(4) YouTube

Nasze treści internetowe zawierają materiały wideo z serwisu YouTube przechowywane w witrynie http://www.YouTube.com, które można odtwarzać bezpośrednio w naszej witrynie. [Wszystkie tego rodzaju materiały są udostępniane z użyciem trybu prywatności, co oznacza, że żadne dane dotyczące użytkownika nie są przesyłane do serwisu YouTube, jeśli użytkownik nie odtwarza materiałów wideo. Dopiero w przypadku odtworzenia materiału wideo przesłane zostaną dane wymienione w punkcie 2. Nie mamy wpływu na przesyłanie tych danych.]

W momencie odwiedzin serwis YouTube otrzymuje informację o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do wybranej podstrony naszej witryny. Ponadto przesyłane są dane wymienione w § 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak bez względu na to, czy użytkownik loguje się za pomocą konta YouTube, czy też logowanie następuje bez konta użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, dane zostaną przypisane bezpośrednio do tego konta. Aby uniknąć powiązania danych z profilem użytkownika w serwisie YouTube, należy się wylogować przed naciśnięciem przycisku. Serwis YouTube przechowuje dane w postaci profilów użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań marketingowych i/lub personalizacji witryny. Dane są analizowane w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostosowania reklam i informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o ich aktywności w naszej witrynie. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na tworzenie profili użytkowników zgodnie z polityką serwisu YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez serwis YouTube można znaleźć w treści polityki prywatności. Dodatkowe informacje na temat praw użytkownika i ustawień prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Firma Google przetwarza dane użytkowników na terenie Stanów Zjednoczonych i przestrzega treści porozumienia Privacy Shield pomiędzy UE i USA: rel = “noopener noreferrer”, https://www.privacyshield.gov/EU-US 

(5) Integracja Map Google

W niniejszej witrynie korzystamy z oferty Map Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie, umożliwiając wygodne korzystanie z funkcji map.

W momencie odwiedzin Google otrzymuje informację o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do wybranej podstrony naszej witryny. Ponadto przesyłane są dane wymienione w § 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak bez względu na to, czy użytkownik loguje się za pomocą konta Google, czy też logowanie następuje bez konta użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, dane zostaną przypisane bezpośrednio do tego konta. Aby uniknąć powiązania danych z profilem użytkownika w usługach Google, należy się wylogować przed naciśnięciem przycisku. Firma Google przechowuje dane w postaci profilów użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań marketingowych i/lub personalizacji witryny. Dane są analizowane w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostosowania reklam i informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o ich aktywności w naszej witrynie. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na tworzenie profili użytkowników zgodnie z polityką firmy Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można znaleźć w treści polityki prywatności dostawcy. Dodatkowe informacje na temat praw użytkownika i ustawień prywatności także można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Firma Google przetwarza dane użytkowników na terenie Stanów Zjednoczonych i przestrzega treści porozumienia Privacy Shield pomiędzy UE i USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US.

(6) Wykorzystanie wtyczek mediów społecznościowych serwisu Facebook

Ze względu na nasze dążenie do analizowania, optymalizacji i zapewnienia działania naszej oferty internetowej (w znaczeniu art. 6 (1), lit. DSGVO) niniejsza witryna korzysta z wtyczki społecznościowej serwisu Facebook, dostarczonej przez firmę Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Powiązania z serwisem obejmują wykorzystanie logo Facebook i pojęć „Lubię to!”, „Komentarze” i „Udostępnij” w kolorach serwisu Facebook (niebieskim i białym). Informacje na temat wszystkich wtyczek serwisu Facebook można znaleźć pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Firma Facebook Inc. przestrzega europejskich przepisów o ochronie danych osobowych i treści porozumienia Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika i serwerami serwisu Facebook. Operator witryny internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych przesyłanych przez wtyczkę na serwery firmy Facebook Inc. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Wtyczka informuje firmę Facebook Inc. o odwiedzinach użytkownika w witrynie. Możliwe także, że zapisany zostanie adres IP użytkownika. Jeżeli podczas odwiedzin w witrynie użytkownik zaloguje się na swoim koncie Facebook, informacja ta zostanie powiązana z kontem użytkownika.

W przypadku korzystania z funkcji wtyczki – np. udostępnienia lub „polubienia” postu – stosowne informacje także zostaną przesłane do firmy Facebook Inc.

Aby podmioty stowarzyszone firmy Facebook Inc. nie mogły uzyskać dostępu do tych informacji za pośrednictwem konta Facebook, należy wylogować się z serwisu Facebook przed przejściem do niniejszej witryny i usunięciem przechowywanych plików cookie. Profil w serwisie Facebook zapewnia dostęp do dodatkowych ustawień dotyczących przetwarzania danych w celach reklamowych i umożliwia wycofanie zgody na wykorzystywanie danych użytkownika w celach promocyjnych. Ustawienia te można znaleźć tutaj:

Informacje na temat tego, jakie dane, w jakim celu i zakresie są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane przez firmę Facebook oraz informacje na temat praw użytkownika i dostępnych ustawień ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności serwisu Facebook. Polityka jest dostępna tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/

(7) Wykorzystanie wtyczek mediów społecznościowych serwisu XING

Nasza witryna korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą usług jest firma XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

W przypadku wywołania strony zawierającej wbudowane funkcje serwisu Xing następuje połączenie z serwerami firmy Xing. Według naszej wiedzy nie są gromadzone żadne dane osobowe. Nie ma miejsca zapisywanie adresów IP, a zachowania użytkowników nie są analizowane.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w treści Polityki prywatności firmy XING pod adresem:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

c. Biuletyn informacyjny

Aby otrzymywać biuletyn informacyjny z niniejszej witryny, należy podać firmie Schiedel GmbH & Co. KG swój adres e-mail. Rejestracja opiera się na procesie podwójnej zgody – po zarejestrowaniu się użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Taka procedura uniemożliwia osobom trzecim zalogowanie się za pomocą zewnętrznych adresów e-mail.

Informacje dotyczące procesu rejestracji są ponadto przechowywane w celach dowodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obejmuje to przechowywanie nazwy użytkownika i godziny potwierdzenia, a także adresu IP. Gromadzenie tych danych jest wymagane w celu zrozumienia przypadków potencjalnego nieprawidłowego wykorzystania adresu e-mail w późniejszym terminie, stanowiąc prawne zabezpieczenie firmy Schiedel GmbH & Co. KG.

Na potrzeby przesyłania biuletynu informacyjnego nie będą gromadzone żadne dodatkowe dane. Wymienione dane są wykorzystywane wyłącznie w związku z rozprowadzaniem materiałów dotyczących produktów firmy Schiedel GmbH & Co. KG i nie udostępniamy ich osobom trzecim.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do przesyłania biuletynu informacyjnego, np. korzystając z odnośnika zawartego w biuletynie. W takim wypadku dane osobowe użytkownika zostaną automatycznie usunięte z systemu dystrybucji biuletynu.

d. Kontakt

Z Witryny można kontaktować się z Schiedel GmbH & Co. KG pisząc e-mail do naszego dyrektora pionu Group Communications. Dostarczone przez każdego użytkownika dane osobowe przechowywane są celem udzielania odpowiedzi na ich prośby. Dane są usuwane, gdy przestaną być potrzebne do tych celów, pod warunkiem, że nie uniemożliwiają tego wymogi prawne dotyczące przechowywania lub gdy użytkownik wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie.

Powyższe przetwarzanie jest niezbędne celem udzielania odpowiedzi na żądanie użytkownika (art. 6(1) zdanie 1 lit. b) RODO). Przetwarzanie dalszych danych dostarczonych dobrowolnie przez użytkownika w formularzu kontaktowym odbywa się na podstawie tak zwanej klauzuli równoważenia prawnie uzasadnionych interesów z RODO (art. 6 (1) zdanie 1 lit. f) RODO).

2. Oświadczenia dotyczące prywatności danych dla użytkowników specjalnych usług Schiedel GmbH & Co. KG

a. Aplikacje online

Witryna oferuje możliwość zamówienia otrzymywania powiadomień o pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej, ubiegania się o pracę online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na stanowiska lub szkolenia oferowane przez Schiedel GmbH & Co. KG  i jej podmioty stowarzyszone. W przypadku takich powiadomień i aplikacji ma zastosowanie Oświadczenie o Ochronie Danych oraz inne wymogi prawne. Na podstawie zainicjowanej online przez użytkownika aplikacji, dla celów rozpatrzenia aplikacji przetwarzamy dane osobowe otrzymane przez SCHIEDEL GMBH & CO. KG od użytkownika elektronicznie. Przetwarzanie takie jest konieczne w celu podjęcia działań w związku z prośbą użytkownika przed zawarciem umowy (patrz art. 6(1) zdanie 1 lit. b RODO). Przed wysłaniem nam swoich danych osobowych należy przeczytać niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych.

(1) Przesyłanie danych

Składając podanie do Schiedel GmbH & Co. KG  i jej spółek zależnych przez Internet lub pocztą elektroniczną, użytkownik podaje Schiedel GmbH & Co. KG  dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, a także informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz innych informacji i dokumentów powszechnie stosowanych przy składaniu podania o pracę. W interesie własnym użytkowników prosimy o ujawnianie wyłącznie szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, członkostwo w związku zawodowym, zdrowie fizyczne i psychiczne, religia lub poglądy filozoficzne, zbiorczo Dane Wrażliwe, patrz art. 9(1) RODO), które użytkownik pragnie wyraźnie nam przekazać. Nie oczekujemy od użytkowników przesyłania takich Danych Wrażliwych ani nie prosimy o ich przesyłanie.

(2) Przechowywanie, wykorzystanie i usuwanie danych

Schiedel GmbH & Co. KG  przechowuje oraz wykorzystuje informacje i pliki udostępnione przez użytkownika tylko do rejestrowania i przetwarzania aplikacji użytkownika. Proces ten obejmuje kontakt z użytkownikiem. Jeśli aplikacja użytkownika zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekazane przez niego informacje i pliki mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane przez okres zatrudnienia użytkownika. W przeciwnym razie, Schiedel GmbH & Co. KG  będzie przechowywać takie informacje i pliki przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji (chyba że lokalne prawo wymaga krótszego okresu), aby móc odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące aplikacji użytkownika, zachować zgodność z obowiązkami prawnymi i w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony przed wszelkimi istniejącymi lub potencjalnymi roszczeniami. Po upływie tego okresu dane ubiegającego się o zatrudnienie zostaną usunięte.

Jeśli, zaznaczając odpowiednie pole lub wskazując przy składaniu aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie informacji o nim i plików do innych firm z Schiedel GmbH & Co. KG , przekażemy plik aplikacji użytkownika innym firmom Grupy, które mogą mieć wolne miejsca pracy, odpowiednie dla użytkownika.

(3) Anulowanie; wycofywanie aplikacji

W każdej chwili użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na kontynuowanie przez nas przechowywania i wykorzystywania przekazanych nam danych osobowych użytkownika. Ponadto użytkownik ma możliwość wycofania swojej aplikacji. W przypadku wycofania aplikacji dane i pliki w banku danych ubiegającego się o zatrudnienie zostaną usunięte w sposób opisany powyżej. Dodatkowo podczas składania aplikacji online użytkownik może w każdej chwili zażądać od Schiedel GmbH & Co. KG  usunięcia wszystkich pojedynczych danych lub plików, które przesłał. Takie żądanie będziemy rozpatrywać zgodnie z RODO.

Wszystkie pytania dotyczące procedury składania i rozpatrywania aplikacji lub ochrony prywatności danych prosimy kierować na adres Privacy@StandardIndustries.com.

3. Ogólne informacje dotyczące prywatności danych

a. Prawa użytkownika jako Podmiotu Danych

Podjęliśmy wszystkie niezbędne i właściwe działania celem ochrony danych osobowych użytkowników i zapewnienia ich praw jako Podmiotów Danych. Zgodnie z RODO użytkownik ma pewne prawa, opisane poniżej. Zwracamy uwagę, że możliwości użytkownika w zakresie korzystania z tych praw mogą podlegać ograniczeniom, na przykład, gdy prawo do uzyskania informacji zostanie zastąpione przez ważne względy interesu prywatnego.

Prawo do dostępu

 • Użytkownik ma prawo do zażądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika. Żądanie można przesłać do BMIgroup@iitr.de
 • Przekażemy użytkownikowi kopię przetwarzanych danych osobowych, bezpłatnie lub drogą elektroniczną, jeśli żądanie zostało złożone w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

Prawo do usuwania błędów

 • Użytkownik ma prawo do korygowania swoich niedokładnych danych osobowych, w tym ma prawo uzupełniania niepełnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

 • W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Na prośbę użytkownika usuniemy dane osobowe użytkownika, jeśli nie będziemy ich w ogóle potrzebować do wypełnienia umowy zawartej z użytkownikiem lub nie będziemy prawnie zobowiązani do ich przechowywania.

Prawo do ograniczenia

 • W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Prawo do przenoszalności danych

 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany, użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo przenosić te dane osobowe do firm zewnętrznych bez żadnych przeszkód z naszej strony, jeśli będzie to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu

 • W pewnych okolicznościach użytkownik ma zawsze prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik poprosił o otrzymanie od nas informacji, biuletynów itp. i nie chce otrzymywać więcej informacji, może z łatwością zrezygnować z otrzymywania od nas takich informacji.

Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie

 • Co do zasady, użytkownik ma prawo nie być poddawany wyłącznie zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu, w tym profilowaniu, który powoduje skutki prawne lub w znacznym stopniu dotyczy użytkownika. Nie ma to zastosowania, jeśli między innymi zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a nami.

Prawo do wycofania zgody

 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie zgody użytkownika, może on wycofać zgodę w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na przetwarzanie już wykonane przed wycofaniem zgody.

Wykonywanie praw przez użytkownika

 • Jeśli użytkownik chce wykorzystać swoje powyższe prawa lub ma pytania na ich temat, powinien się skontaktować z naszym inspektorem ds. ochrony danych, wysyłając e-mail na niżej podany adres.

Składanie skargi

 • Użytkownicy pragnący złożyć skargę na sposób przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, użytkownik może złożyć ją do organu nadzoru nad przetwarzaniem danych.

b. Informacje dotyczące inspektora ds. ochrony danych w Schiedel GmbH & Co. KG

Inspektor ds. ochrony danych w Schiedel GmbH & Co. KG :  Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

4. Aktualizacje

W razie potrzeby niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych będzie aktualizowane dla potrzeb prawnych i zgodnych z rzeczywistością. Prosimy regularnie sprawdzać treść tego Oświadczenia.

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.