Stacks of wood

NAJBARDZIEJ NATURALNY SPOSÓB OGRZEWANIA DREWNO

Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu są ważne dla nas wszystkich. Obowiązkiem, zarówno producenta, jak i konsumenta, jest rozważenie tego, z jakich źródeł energii korzystamy i jak je wykorzystujemy. Inteligentne i zrównoważone wykorzystanie naturalnych surowców, takich jak drewno, jako odnawialnego źródła energii wraz z energooszczędnymi systemami grzewczymi, pomaga nam osiągać ambitne cele klimatyczne. Wykorzystanie drewna opałowego pozwala zmniejszyć emisję CO2 w Europie o miliony ton i przyczynia się do powstrzymania powstawania gazów cieplarnianych.
Branch

NA POCZĄTKU…

750 000 lat p.n.e.
Początkowo ludzie widzieli ogień, kiedy to drzewa lub trawa zapalały się po uderzeniu pioruna. Homo erectus był pierwszym człowiekiem, który wykorzystywał ogień do swoich potrzeb.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…BYŁ OGIEŃ

40 000 lat p.n.e.
Zaczęliśmy rozpalać ogniska …
Large bonfire

OD OGNIA…

1946
W 1946 r. Friedrich Schiedel założył własną firmę Erbacher Bauwaren. Jak zawsze mawiał, firma Schiedel powstała „dosłownie z dwiema pożyczonymi łopatami i pożyczoną taczką” – i tak narodził się pierwszy komin Schiedel do kontrolowania paleniska i odprowadzania produktów spalania.
Black and white photo of two men working on a chimney

…DO INNOWACJI

2020
Schiedel jest wiodącym w Europie producentem energooszczędnych systemów kominowych. Wykorzystuje swoją wiedzę również do oferowania zintegrowanych systemów wentylacji i urządzeń grzewczych. Schiedel oznacza trwałe i najwyższej jakości kompletne systemy, przemyślane rozwiązania montażowe i profesjonalny serwis.
Modern day Schiedel fireplace installation

OGRZEWANIE DREWNEM

1
Piece of wood

ZASÓB ODNAWIALNY

Drewno jest zasobem odnawialnym, który spala tylko tyle dwutlenku węgla (CO2), ile uwalnia się na skutek naturalnego rozkładu w lesie lub tyle, ile drzewo wychwytuje z atmosfery podczas swojego życia.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

WYSOKA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA

Drewno opałowe ma wysoką wartość energetyczną. Przykładem jest dąb, który przy wilgotności drewna ok. 15–20%, posiada wartość opałową wynoszącą 4,2 kWh na kilogram.
branch laying horizontally
Piece of wood
DZISIAJ
9%
Single log
…obecnego światowego zaopatrzenia w energię (560 EJ) pochodzi z lasów, co stanowi niemal 49 EJ.
Piece of wood
W 2035
13–15 %
Multiple logs
…światowego zaopatrzenia w energię prawdopodobnie zostanie pokryte przez drewno w 2035 r. (72–84 EJ) – wg Światowego Stowarzyszenia Bioenergii (WBA).
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

WSPÓŁCZYNNIK NISKIEJ EMISJI

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie i środowisko jest tak znaczący, że uważa się go za drugi największy problem ekologiczny po zmianie klimatu. Drewno opałowe w porównaniu z innymi źródłami energii ma niski współczynnik emisji, przy jednocześnie bardzo niskim współczynniku energii pierwotnej wynoszącym 0,2.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

OGRANICZANIE EMISJI ZE SPALANIA DREWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Spalanie drewna w budynkach mieszkalnych występuje głównie na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych. Stare piece i otwarte kominki zanieczyszczają atmosferę znacznie bardziej niż nowoczesne urządzenia do spalania drewna. Stare urządzenia grzewcze stanowią część problemu, nowe są częścią jego rozwiązania.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
Total Suspended Particles (TSP)
5
Piece of wood

SPRAWNOŚĆ

Nowoczesna technologia firmy Schiedel pozwala radykalnie zwiększyć sprawność urządzeń grzewczych do 86%, przy jednoczesnej redukcji emisji o 2/3 w porównaniu ze starymi i mało wydajnymi urządzeniami grzewczymi.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Problemy z eksploatacją starych urządzeń grzewczych mogą rozwiązać nowe technologie Schiedel. Pozwoli to zapewnić konsumentom spełnienie wymagań ery czystej energii.

Moglibyśmy radykalnie zmniejszyć emisję, gdyby konsumenci wymienili stare urządzenia grzewcze i używali wyłącznie suchego drewna najwyższej jakości.

6
Piece of wood

ZALESIENIE W EUROPIE WZRASTA

30% rocznego przyrostu lasu pozostaje w lesie. Powierzchnia europejskich lasów powiększa się z każdą minutą o obszar wielkości boiska do piłki nożnej, zwiększając potencjał wychwytywania dwutlenku węgla w nadchodzących dekadach.
30%
z rocznego przyrostu lasu pozostaje w lesie.
7
Piece of wood

WYKORZYSTANIE CAŁEGO DRZEWA

Zrównoważone wykorzystanie całego drzewa: drewno jako surowiec jest nie tylko doskonałym materiałem do wytwarzania energii i ciepła, ale także nadaje się do budowy budynków lub produkcji drewnianych mebli.
ZAPAŁKI
GRANULAT
STOŁY
PODŁOGI
8
Piece of wood

EUROPEJSKIE CELE KLIMATYCZNE

Oprócz energooszczędności Unia Europejska koncentruje się również na odnawialnych źródłach energii, takich jak biomasa oraz drewno. Nasze systemy energetyczne powinny stać się wolne od paliw kopalnych. Unia Europejska chce, aby do 2020 r. energia odnawialna stanowiła 20% udziału w zużyciu energii brutto, zaś do 2030 r. – co najmniej 30%.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

JAK OGRZEWAĆ DREWNEM

DREWNO OPAŁOWE – WŁAŚCIWY WYBÓR

Twarde drewno jest lepsze do rozpalania kominka niż miękkie drewno. Miękkie drewno jest żywiczne, co sprawia, że ma krótszy czas spalania.
Piece of Beech wood
BUK
Piece of Oak wood
DĄB
Piece of Birch wood
BRZOZA
Piece of Spurce wood
ŚWIERK

PRAWIDŁOWY ROZMIAR DREWNA OPAŁOWEGO

Wybór właściwego drewna decyduje o jego wartości opałowej.
Rozmiar drewna opałowego powinien być dostosowany do wielkości kominka. W przypadku większości kominków odpowiada to długości kłody od 25 do 30 cm, zaś obwód nie powinien przekraczać 25 cm.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
od 25 cm do 30 cm długości
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
obwód 25 cm

W ramach zrównoważonego leśnictwa drewno należy pozyskiwać z lokalnych lasów. W ten sposób zobowiązujemy się do wspierania środowiska i dajemy przykład zrównoważonego rozwoju.

Optymalne drewno opałowe jest suszone przez rok i ma wilgotność wynoszącą 15–20%. Wilgotne/świeże drewno jest znacznie mniej kaloryczne niż starsze sezonowane.

Wet wood with red X across it

A TERAZ…
NADESZŁA TWOJA KOLEJ NA ROZPALENIE OGNIA!