Schiedel MULTI VENTO

ODDYCHAJĄCY DOM

Wentylacja Schiedel Multi Vento stanowi innowacyjny, sterowany system wentylacji mieszkań przeznaczony w głównej mierze do budownictwa wielorodzinnego. System oparty jest na mechanicznej pracy nowoczesnego wentylatora hybrydowego Schiedel Mag, który przystosowany jest do pracy ciągłej. Zadaniem wentylatora Schiedel Mag jest utrzymanie normatywnych przepływów w kanałach wentylacyjnych oraz zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń wentylowanych.

Wentylacja Schiedel Multi Vento wykorzystując zalety nowoczesnego sterownika
MagTime oraz unikalnych urządzeń wywiewnych Schiedel Stabiler
zapewnia ciągłą i optymalną wymianę powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.
Dzięki możliwości zastosowania sterowania w każdym pomieszczeniu
wentylacja działa tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne. Tym
samym energia cieplna nie jest bezsensownie wywiewana.

Multi Vento

WŁAŚCIWOŚCI

  • higieniczne — czyste powietrze
  • skuteczna wymiana powietrza zapobiega szkodom związanym z wilgocią (grzyby i pleśnie)
  • bezpieczeństwo — okna mogą pozostać zamknięte
  • skuteczna ochrona przed hałasem z zewnątrz
  • ochrona przed insektami
  • oszczędność energii — roczny koszt energii jednego wentylatora wynosi w zależności od trybu pracy około 55-130 zł
  • możliwość budowy systemu w oparciu o pustaki 28 x 28 cm lub 36 x 36 cm
  • cicha praca wentylatora MAG-200: (1000 [obr./min.] 44 dB, 1400 [obr./min.] 47 dB) oraz MAG-160: (1000 [obr./min.] 40 dB, 1400 [obr./min.] 46 dB) – w połączeniu z jego umiejscowieniem powoduje, że w pomieszczeniu jest praktycznie niesłyszalny
Multi Vento

CHARAKTERYSTYKA

System wentylacji zbiorczej Schiedel Multi Vento oparty jest na połączeniu wentylatora dachowego i kilku wywiewników. Elementy systemu są połączone zbiorczym kanałem wentylacyjnym. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że użytkownik nie ma styczności z wentylatorem, a jedynie z kratką wywiewną. Takie rozwiązanie powoduje obniżenie poziomu dźwięku emitowanego przez instalację wentylacyjną do pomieszczeń mieszkalnych. Schiedel Multi Vento jest wentylacją mechaniczną wywiewną składającą się z przewodów pionowych (kanały zbiorcze Schiedel 28 x 28 cm lub 36 x 36 cm), jednostki wentylacyjnej (wentylator Schiedel MAG-160 lub Schiedel MAG-200/EC), sterowanych ręcznie elementów powietrza nawiewnego (nawiewnik ścienny), elementów odprowadzających powietrze (Schiedel Stabiler) oraz sterownika odpowiedzialnego za pracę wentylatora (MagTime). Sterownik MagTime oraz Schiedel Stabiler umożliwiają zyskanie właściwych parametrów higieniczno-sanitarnych, które wynikają z norm i przepisów. Schiedel Multi Vento zapewnia świeże powietrze w pomieszczeniach, co wpływa na podwyższenie komfortu użytkowników.

WENTYLATOR SCHIEDEL MAG-160 ORAZ SCHIEDEL MAG-200/EC

Wentylator hybrydowy Schiedel Mag przeznaczony jest głównie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków mieszkalnych. Może być montowany na zakończeniu przewodów wentylacji wywiewnej kanałowej lub zbiorczej. Zadaniem wentylatora Schiedel Mag jest utrzymanie normatywnych przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń wentylowanych.
Nasada hybrydowa Schiedel Mag przy wyłączonym silniku elektrycznym stanowi formę stacjonarnej nasady grawitacyjnej o niskim współczynniku oporu własnego.

Multi Vento

NAWIEWNIK ŚCIENNY SCHIEDEL FLOW – IN

Nawiewniki ścienne Schiedel Flow — In o regulowanym przepływie pozwalają dostosować intensywność nawiewu w zależności od potrzeb szczególnie w takich pomieszczeniach jak sypialnia, pokój dziecięcy, salon, biuro, itd. W przypadku gdy w pomieszczeniu występuje czasowo mniejsza emisja zanieczyszczeń (mniejsza wilgotność, mniejsze stężenie CO2) istnieje możliwość ograniczenia przepływem powietrza. Regulacja ręczna polega na ustawieniu pokrętła specjalnej przesłony w odpowiednio wybranej pozycji. Wydajność nawiewnika zależy od ustawień użytkownika, a także od panujących warunków atmosferycznych.

Multi Vento

ELEMENTY WYWIEWNE

Schiedel Stabiler to urządzenie pozwalające zoptymalizować nadmierny wypływ powietrza przez kanał wentylacyjny. Może być z powodzeniem wykorzystywany jako alternatywa dla tradycyjnej kratki wywiewnej, eliminując przy tym problemy związane z nadmiernym przepływem powietrza, a co za tym idzie nadmiernym wyziębianiem pomieszczeń, a tym samym koniecznością ich intensywnego dogrzewania. Urządzenie posiada konstrukcyjnie określoną wartość graniczną przepływu powietrza zgodną z wymaganiami normowymi.

Multi Vento

STEROWNIK MAGTIME

Moduł MagTime przeznaczony jest do nastawy czasu pracy jednofazowych
wentylatorów hybrydowych. Układ ten współpracuje z wentylatorami Schiedel MAG-160 oraz MAG-200EC
Moduł MagTime realizuje następujące funkcje:

• Umożliwia uruchamianie i wyłącznie wentylatorów w określonym czasie
w cyklu tygodniowym.

• Umożliwia uruchomienie i wyłączenie wentylatorów w określonym czasie dnia w cyklu tygodniowym. Umożliwia stopniową zmianę prędkości wentylatora z I biegu na II bieg lub III bieg, jeżeli został zdefiniowany 3 biegowy typ silnika wentylatora.

• Sygnalizuje aktualny stan wyjść.

Multi Vento

OBUDOWA BETONOWA

Obudowa betonowa produkowana przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywana jest z keramzytobetonu o gęstości 1150 kg/m3 i wytrzymałości na ściskanie minimum 3 MPa. Wybudowane z pustaków zbiorcze kanały wentylacyjne charakteryzują się małą ilością fug, co zmniejsza opory przepływu powietrza i tym samym zwiększa ich wydajność. Moduł wysokości pustaków to 33 cm.

Multi Vento

OFERTA HANDLOWA

PROGRAM DOSTAWCZY SCHIEDEL SYSTEMY WENTYLACYJNE THERMO

Multi Vento

AKADEMIA WIEDZY SCHIEDEL

KONTAKT

Dane osobowe
Kontakt i zapytanie
Proszę mieć na uwadze naszą politykę prywatności, na której opiera się wykorzystywanie przez Schiedel Sp. z o.o. wszelkich danych.

CAPTCHA
Proszę czekać ...