Badania odporności ogniowej – systemy stalowe Schiedel Metaloterm

Miło nam poinformować, że systemy kominowe Schiedel Metaloterm AT, AD; SD; ME; MEJ; SJ, otrzymały CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, który potwierdza, że wyroby te spełniają wymagania odporności ogniowej zgodne z normą PN-B-02870:2017 Badania ogniowe – Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW.

Badanie to jest istotne w zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 285)

  • 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.
  1. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.(ZAŁĄCZNIK NR 1 -WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU)
  2. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Dodatkowo informujemy, że również ceramiczne systemy kominowe firmy Schiedel posiadają CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.