Bezpieczny sezon grzewczy

Jest wiele czynników wpływających na bezpieczeństwo w domu podczas sezonu grzewczego. Najważniejsze jest zadbanie o odpowiedni system grzewczy i kominowy, które pełnią kluczową rolę w chłodnych miesiącach, kiedy ogrzewanie pracuje nieustannie. W tekście przyjrzymy się najważniejszym aspektom wpływającym na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.

 • jak prawidłowo zadbać o bezpieczne funkcjonowanie ogrzewania i systemu kominowego
 • jak wybrać efektywne systemy ogrzewania i odpowiedni komin
 • jak zachować się w przypadku pożaru sadzy
 • jakie kominy są dostępne na rynku
 • jak zaplanować optymalne rozwiązania grzewcze

Na zdjęciu kominek Schiedel Kingfire Kanto

Bezpieczny sezon grzewczy – jak się przygotować

Pierwszym krokiem jest przegląd kominiarski. Przed pierwszą eksploatacją po przerwie komin musi być odpowiednio oczyszczony przez mistrza kominiarskiego. Samodzielne czyszczenie nie jest wskazane. Warto mieć dokumenty potwierdzające wykonywanie przeglądów i czyszczenia także ze względów praktycznych – jeśli obowiązkowe przeglądy nie są wykonywane w przypadku pożaru nie zadziała ubezpieczenie domu. Po przeglądzi i czyszczeniu przechodzimy do pierwszej eksploatacji. Uwaga, warto wykonać to stopniowo, tak żeby komin mógł nabrać odpowiedniej temperatury. Należy unikać szoku termicznego. Po kilku miesiącach nieużywania komina i urządzenia grzewczego istotne jest to, żeby z odpowiednią częstotliwością zwiększać moc grzewczą. Gwałtowne rozpalenie może być niebezpieczne zarówno dla komina, jak i podłączonego do niego urządzenia grzewczego.

Bezpieczny sezon grzewczy – jak poinformować służby o pożarze sadzy

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną (tel. 998). Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub numeru alarmowego 112 i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu,
 • informację, co się pali i na którym piętrze,
 • czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Bezpieczny sezon grzewczy – jak gasi się pożar sadzy

Pożar w kominie może spowodować jego pęknięcie i przeniesienia się ognia do wnętrza pomieszczenia. Uwaga, wylatujące w czasie takiego pożaru iskry i płaty palącej się sadzy mogą spowodować pożar nawet sąsiednich budynków i materiałów. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom należy zadbać o systematyczne czyszczenie przewodów dymowych.

Poniżej sposoby postępowania w razie wystąpienia pożaru przewodu kominowego zalecane przez straż pożarną:

 1. Wygaszenie paleniska (piec lub kominek), poprzez ostrożne wybranie materiału palnego oraz szczelne zamknięcie pieca.
 2. Użycie sita kominowego – metalowa siatka, najlepiej miedziana, rozpięta na ramie, z dwoma metalowymi uchwytami. Sito stosowane jest do zabezpieczenia wylotu komina. Rozgrzane sito zmniejsza ciąg w kominie, a tym samym intensywność palenia się sadzy.
 3. Użycie mokrej płachty (zamiast sita), którą w czasie pożaru nakrywa się wylot przewodu kominowego. Płachtę należy zlewać wodą, aż do czasu wypalenia się sadzy, po czym pożar sam wygaśnie. Pożarów kominowych, nie należy gasić wodą, gdyż gwałtowne oziębienie komina i parowania wody może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru.
 4. Wsypanie w wylot kominowy soli kuchennej na palącą się sadzę.

Uwaga, przewód kominowy nie powinien być obudowany materiałami łatwopalnymi.

Na zdjęciu komin, w którym doszło do pożaru sadzy – taki widok powinien zaalarmować przechodniów. Warto podjąć odpowiednie kroki i zawiadomić straż pożarną

Bezpieczny sezon grzewczy – prawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych

Pierwszym elementem prawidłowej eksploatacji jest odpowiednio dobrany system kominowy, który jest kompatybilny ze specyfikacją techniczną systemu grzewczego. Następny krok to dbałość o prawidłowe użytkowanie i czyszczenie komina. Jeśli chodzi o poprawną eksploatację systemu grzewczego poprzez zadbanie o najlepszej jakości paliwo odpowiednie do danego typu urządzenia. Absolutnie nie należy spalać innych materiałów. W przypadku pieców na drewno wciąż zdarzają się incydenty spalania plastiku, mebli, opon, papieru a nawet śmieci. To absolutnie niewskazane, nie tylko z powodów środowiskowych, ale szczególnie ze względów bezpieczeństwa. W takich sytuacjach w kominie osadza się więcej sadzy, co może być bardzo groźne w skutkach. Pożar sadzy może przenieść się na cały dom, tak wysoka temperatura (około 1000 stopni Celsjusza), może doprowadzić do powstania pęknięć w kominie a ogień może rozprzestrzenić się przez szczeliny na elementy obok komina.

Oprócz tego, aby uniknąć zagrożeń, takich jak pożar sadzy, należy pamiętać o profesjonalnym czyszczeniu przewodów kominowych. Kominy dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne muszą być poddawane okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza zgodnie z przepisami.

W budynkach mieszkalnych obowiązuje następująca częstotliwość czyszczeń kominów:

 • przewody od palenisk opalanych paliwem stałym – 4 razy w roku
 • przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym – 2 razy w roku
 • przewody wentylacyjne – 1 raz w roku

Bezpieczny sezon grzewczy – jak zapobiegać pożarom nie tylko w sezonie grzewczym

Oto kilka wskazówek dotyczących zapobiegania pożarom, które warto zastosować, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru:

 • Przechowuj materiały łatwopalne w bezpieczny sposób – unikaj składowania paliw, farb, rozpuszczalników lub innych materiałów łatwopalnych w pobliżu źródeł ciepła lub palnych materiałów.
 • Regularnie przeprowadzaj inspekcje urządzeń i instalacji elektrycznych – pożary często są wynikiem uszkodzeń lub awarii elektrycznych.
 • Nie pozostawiaj źródeł ognia bez nadzoru – wyłączaj kominki i paleniska przed opuszczeniem pomieszczenia. Pamiętaj także o świeczkach.
 • Zapewnij dostępność gaśnic – umieść gaśnice w widocznym miejscu, tak aby w przypadku pożaru można było szybko zareagować.
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas gotowania, unikaj pozostawiania jedzenia bez nadzoru na ogniu.

Bezpieczny sezon grzewczy – plan optymalnej koncepcji ogrzewania

Dobre planowanie to oszczędzanie, dlatego warto zastanowić się nad potrzebami i określić optymalną ilość kominów i ustalić efektywną koncepcję ogrzewania. Dom budujemy na lata, warto wyprzedzić pewne aspekty, żeby nie narażać się na koszty przeróbek. Poniżej optymalna koncepcja systemów ogrzewania i odprowadzania spalin.

 • Komin główny – oczywisty w przypadku otwartych palenisk, pieców gazowych czy olejowych.
 • Komin do kominka – stwarza przytulność i przyjemną atmosferę, podwyższa jakość życia. Służy do przyłączenia kominka otwartego lub zamkniętego.
 • Komin zapasowy, tzw. komin bezpieczeństwa – pomaga w problemach związanych z energią. Pozwala na podłączenie urządzenia grzewczego w każdej chwili.
 • Kanał wentylacyjny – gwarancja właściwej wentylacji pomieszczeń. Oprócz tego w późniejszym terminie można bez trudu przeprowadzić z piwnicy na dach np. przewody zasilające ogrzewanie słoneczne.