Błędy podczas budowy komina

Błędy podczas budowy komina – jak ich uniknąć?

Jednym z największych błędów podczas montażu komina jest ignorowanie instrukcji producenta. Ile razy zdarzyło wam się czytać instrukcję sprzętu kuchennego czy elektronicznego? Bardzo często uznajemy, że nie jest to konieczne, ale wówczas nie ryzykujemy naszego bezpieczeństwa, dlatego to tak ważne, żeby przy budowie komina przestrzegać zaleceń danego producenta. Przejdźmy zatem do błędów mniej oczywistych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.

 • Jakie są najczęstsze błędy przy budowie komina
 • Co należy zrobić przed budową komina
 • Jak prawidłowo przygotować się do budowy komina
 • Jaki komin wybrać

Bledy podczas budowy komina - prawidlowo wybudowany komin Schiedel

Na zdjęciu prawidłowo wybudowane kominy Schiedel Rondo Plus

Błędy podczas budowy komina – 7 najważniejszych rzeczy, których należy unikać

 1. Nieodpowiednia wysokość komina
  Wysokość komina trop jeden z czynników decydujących o poprawnym działaniu komina. To jeden z aspektów, który najlepiej powierzyć fachowcowi, ponieważ wysokość komina względem dachu powinna spełniać wymagania ujęte w Polskiej Normie PN-B-10425:1989. Warto pamiętać o tym, że projektując wysokość komina, trzeba wziąć pod uwagę także wpływ otoczenia na poprawność ciągu kominowego – obecność wysokich drzew i innych budynków w najbliższym otoczeniu może doprowadzić do jego zaburzenia.
 2. Źle dobrany rodzaj bądź średnica komina
  Poprawne działanie komina jest zależne od parametrów urządzenia grzewczego, dlatego na początku należy wybrać rodzaj ogrzewania domu – konkretne urządzenie (kocioł, piec, kominek). Wówczas dobieramy komin, który jest zgodny z parametrami systemu grzewczego. Ważne przy tym jest dobranie średnicy komina oraz jego typu do temperatury spalin. Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa Schiedel – specjalista w twojej okolicy podpowie, jaki system kominowy będzie odpowiedni w konkretnym przypadku.
 3. Niewłaściwe położenie komina
  Kominy przebiegają przez całą wysokość budynku (od fundamentu ponad dach). Kominy nie mogą kolidować z innymi elementami budynku – nie powinny wpływać na funkcjonalność pomieszczeń w domu. Częstym błędem jest umiejscowienie komina tak, że koliduje z elementami konstrukcji więźby dachowej – taki błąd powoduje konieczność wykonania poważnych przeróbek.
 4. Brak dylatacji między konstrukcją budynku a kominem
  Komin nie może być obciążony elementami konstrukcyjnymi budynku, a więc musi być odseparowany (inaczej oddylatowany) od stropów oraz od więźby dachowej. Obciążenie komina tymi elementami może spowodować jego uszkodzenie. Błędy konstrukcyjne to poważne niedopatrzenie – realizacje najlepiej powierzyć sprawdzonym fachowcom – skontaktuj się z doradcą technicznym Schiedel w twoim regionie i zapytaj o szczegóły.
 5. Brak ocieplenia ponad dachem
  Komin to konstrukcja przechodząca przez dach – znajduje się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Pustaki betonowe mają to do siebie, że dobrze przewodzą ciepło od wnętrza na zewnątrz, dlatego należy zadbać o ich właściwe ocieplenie. Musi być ono wykonane na całym fragmencie komina ponad dachem oraz na odcinku nie mniejszym niż 0,5 metra poniżej połaci. Dzięki temu komin nie będzie mostkiem termicznym, co w praktyce oznacza, że nie będzie strat ciepła w tym miejscu.
 6. Złe wykończenie komina nad dachem
  Zewnętrzne części komina (ponad dachem) należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych – powinny być trwałe. Dobór nieodpowiednich materiałów może skutkować pojawieniem się nieszczelności i przecieków przy przejściu komina przez połać.
 7. Brak nasady kominowej w rejonach, w których występują silne wiatry
  W rejonach, w których wieją bardzo silne wiatry (patrz mapa poniżej), wiatr dostaje się do środka komina. To może być przyczyną utraty ciągu lub występowania ciągu wstecznego. Rekomendowanym rozwiązaniem, uregulowanym przepisami, jest montaż nasad kominowych na wylocie (szczycie) komina. Nasada obrotowa pełni funkcje nie tylko osłony przewodu kominowego, ale też dynamicznie wykorzystuje siłę wiatru (jest samonastawna, czyli ustawia się w zgodzie z kierunkiem wiatru), dzięki czemu wzmacnia ciąg kominowy. Nasady obrotowe mają specjalnąbudowę, która zabezpiecza komin przed opadami oraz zanieczyszczeniami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nasady kominowe należy montować:
  – 143.1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem (strefy oznaczone na mapie poniżej) – należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań.
  – 146.1. Nasady kominowe, o których jest mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach, jeśli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.

Jak uniknąć błędów przy budowie komina - strefy wiatru w Polsce i strefy montaży nasady kominowej

Na zdjęciu powyżej przedstawione są strefy, w których występuje silny wiatr

Błędy podczas budowy komina – jak prawidłowo przygotować się do budowy komina

Pierwszym podstawowym elementem przygotowania się do budowy komina jest wybór urządzenia grzewczego. Ważny jest konkretny model i szczegółowe parametry. Następnie możemy przejść do systemu kominowego. Przy wyborze komina zwracamy uwagę na dwa najważniejsze aspekty:

 • jakość wykonania komina
 • parametry: wysokość i przekrój komina

Tak jak wspominaliśmy, komin dostosowujemy do danego typu urządzenia grzewczego – w ten sposób mamy gwarancję, że oba systemy będą poprawnie działać. Komin dobieramy do:

 • rodzaju kotła,
 • rodzaju paliwa,
 • mocy cieplnej urządzenia,
 • temperatury spalania,
 • sposobu pracy urządzenia (tryb mokry lub suchy).

Na tej podstawie określany jest przekrój i wysokość komina. Od przekroju, średnicy i wysokości zależy odpowiedni ciąg w kominie. Wymiary powinny być określane przez wykwalifikowana osobę, żeby uniknąć problemów i konieczności wprowadzania zmian, które mogą być kosztowne, pod warunkiem, że będą w ogóle możliwe.

Błędy podczas budowy komina – co należy zrobić przed budowa komina

Kilka słów o budowie komina systemowego

Komin systemowy to fabrycznie przygotowane elementy tzw. moduły składające się z obudowy komina (pustaki betonowe) i wkładu kominowego (rury ceramicznej). Kominy systemowe są dużo szczelniejsze niż kominy murowane, dzięki łączeniom z prefabrykowanych elementów. Co ważne, ich budowa jest dużo szybsza, prostsza i mniej kosztowna. Atutem stosowanie kominów modułowych jest oszczędność przestrzeni użytkowej – zajmują mniejszą powierzchnię w budynku.

Jak uniknąć błędów przy budowie komina - model poprawnej budowy

Na zdjęciu schemat budowy komina Rondo Plus, pustak zewnętrzny, wełna izolacyjna, rura ceramiczna

Usytuowanie komina – odpowiedni projekt

Położenie komina musi być przemyślane, dostosowane do warunków przestrzeni, zgodnie z zasadami i przepisami. Proces ten obejmuje także określenie wysokości i szerokości komina, miejsca, w którym będzie przechodził przez dach. Jak już wspominaliśmy komin nie może kolidować z elementami konstrukcyjnymi budynku – dostosowanie jego parametrów najlepiej powierzyć fachowcom – znajdź doradcę w swojej okolicy.

Fundamenty komina

Kiedy projekt jest gotowy, a położenie komina jest prawidłowo określone przechodzimy do pierwszego etapu realizacji. W wybranym miejscu z reguły powinien znaleźć się fundament, który powstaje jednocześnie z fundamentami pod ściany domu. Przed budową komina musimy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu i postępować zgodnie z wytycznymi. Bardzo ważne jest ustalenie wysokości instalacji trójnika spalin (miejsce wpięcia rury od urządzenia grzewczego do komina), która musi być dostosowana do typu urządzenia grzewczego.

Błędy podczas budowy komina – jaki komin wybrać?

Wiemy już, na jakie parametry zwrócić uwagę oraz jaka jest kolejność wyboru poszczególnych elementów. Po określeniu rodzaju ogrzewania szukamy odpowiedniego modelu komina systemowego. Oferta kominów ceramicznych jest bardzo szeroka, dlatego możemy dopasować komin do każdego typu ogrzewania. Zaletą kominów systemowych Schiedel jest dostępność właściwie wszystkich możliwych wymiarów – średnice kominów zaczynają się od 12 cm, aż po 35 cm, zależnie od potrzeb. Najlepiej zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi kominami i droga eliminacji wybrać najlepszy – zachecamy oczywiście do kontaktu ze specjalistą technicznym, który szybko i sprawnie dobierze komin. Poniżej dwa przykładowe modele kominów z krótkim opisem cech i możliwości zastosowania.

RONDO PLUS

 • do wszystkich rodzajów paliw (gaz, olej, drewno, węgiel, pellet, ekogroszek)
 • odpowiedni do: kotłów 5 klasy, pieców na drewno, pieców na ekogroszek.
 • maksymalna temperatura spalin 600°C,
 • odporny na działanie kondensatu oraz pożar sadzy,
 • posiada rury o zwiększonej wytrzymałości na korozję,
 • izolowany – wełna mineralna dostosowana do przekroju,
 • możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°,
 • możliwość dobudowania przy zewnętrznej ścianie budynku, dostępny w średnicach od 16 do 35 cm.

QUADRO PRO

 • paliwo: olej, gaz,
 • odpowiedni do: kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych, kotłów, gazowych, kotłów olejowych,
 • odporny na wilgoć,
 • odpowiedni dla temperatur spalin do 200°C,
 • podwyższa sprawność współpracujących kotłów poprzez oszczędność energii,
 • łatwy w montażu,
 • mały ciężar i gabaryty,
 • cienkościenna, unikalnie profilowana, 66 cm rura ceramiczna.

Jak dbać o komin po jego prawidłowym montażu?

Kominy systemowe to gwarancja trwałości i bezpieczeństwa użytkowania. Są wykonane z najlepszej jakości materiałów, a ich struktura jest przystosowana do trudnych warunków pracy, na jakie narażony jest komin. Należy dbać o ich prawidłowe eksploatowanie, żeby służyły nam przez dziesiątki lat bez żadnych problemów. Należy zadbać o poniżej opisane kwestie.

 • Wybór wysokiej jakości paliwa. W momencie, kiedy urządzenie grzewcze jest już podłączone, należy zwrócić uwagę na jakość stosowanego paliwa. Przykładowo drewno musi być sezonowane (składowane w odpowiednich warunkach), tak żeby uzyskało odpowiednią wilgotność do efektywnego spalania.
 • Okresowe czyszczenie komina, które zapewnia usuwanie produktów ubocznych/pozostałości spalania. Jest ono określone przepisami, po to, żeby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, takich jak np. pożar sadzy. Komin należy czyścić:
 • cztery razy w roku w przypadku urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem)
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • w przypadku palenisk w zakładach zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
 • co najmniej raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych, z których należy usunąć zanieczyszczenia