Dylatacja komina systemowego

Dylatacja komina systemowego – najważniejsze informacje

Dylatacja zwana także przerwą dylatacyjną to szczelina utworzona w konstrukcji celowo, tak by elementy wydzielone samodzielnie przenosiły obciążenia, odkształcenia czy przesunięcia. Komin powinien być oddzielony konstrukcyjnie od reszty budynku. Dlaczego? Ponieważ komin “pracuje” pod wpływem ciepła. Pod wpływem zmian temperatury ceramika wydłuża się (przy nagrzewaniu się) i skraca (przy ochładzaniu). Ważne jest, aby w tym momencie nic nie blokowało jej ruchu, ponieważ może dojść do uszkodzeń mechanicznych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.

  • jaka powinna być odległość komina od ściany
  • czym grozi brak dylatacji komina
  • jak łączyć komin ze ścianami i dylatacjami

Na zdjęciu montaż komina prefabrykowanego Schiedel

Dylatacja komina systemowego – brak dylatacji komina

Brak dylatacji między konstrukcją budynku a kominem to jeden z poważnych błędów, którego należy unikać. Komin nie może być obciążony elementami konstrukcyjnymi budynku, a więc musi być odseparowany (inaczej oddylatowany) od stropów oraz od więźby dachowej. Obciążenie komina tymi elementami może spowodować jego uszkodzenie. Wylana mieszanka betonowa zwiąże komin “na sztywno”. W trakcie użytkowania uginający się strop połączony na sztywno z odkształcającym się pod wpływem temperatury kominem może uszkodzić jego ściany. Błędy konstrukcyjne to poważne niedopatrzenie, dlatego realizacje najlepiej powierzyć sprawdzonym fachowcom.

Dylatacja komina systemowego – skrót najważniejszych informacji

Dylatacja komina systemowego – dylatacja komina od stropu

Należy pamiętać o tym, że prowadząc komin przez strop oraz konstrukcję dachu, nie wolno obciążać go innymi elementami konstrukcji budynku. Komin nie może stykać się ani ze stropem, ani więźbą, ani z pokryciem dachowym. W tym celu wykonuje się odpowiednie dylatacje, także przy przejściu komina przez ścianę. Warto skonsultować temat ze specjalistami – KLIKNIJ i znajdź doradcę Schiedel w swoim regionie.

Przy przejściu przez strop betonowy komin prowadzi się przez otwór większy o 2 lub 3 centymetry niż wymiar zewnętrzny komina. Wolną przestrzeń między nimi oddziela się warstwą niepalnej izolacji termicznej (np. wełną mineralną ognioodporną). UWAGA, jeśli strop jest wykonany z materiałów łatwopalnych, dylatacja powinna mieć minimum 5 cm.

W przypadku stropu drewnianego, kiedy jego elementy kolidują z przebiegiem pionu kominowego, wycina się przeszkadzające fragmenty belek. Prostopadle do nich mocuje się tzw. wymiany, które łączy się z belkami pozostawionymi w całości. Podobnie jest przy przejściu komina przez drewnianą więźbę dachową. Tego typu prace powinny być prowadzone ściśle według projektu konstrukcyjnego stropu i dachu i należy powierzyć je fachowcom.

Dylatacja komina systemowego – dylatacja komina od ściany inaczej odległość komina od ściany

Zalecana dylatacja komina od ściany to około 1-2 centymetrów. Należy pamiętać o tym, że dylatacje wykonuje się nie tylko w przypadku komina i oddylatowania go od stałych elementów konstrukcyjnych budynku. Są różne rodzaje dylatacji ścian, podłóg, posadzek, tarasów, instalacji elektrycznych. Na każdy budynek (jego poszczególne elementy) działają różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, przez które dochodzi do osiadania budynku, a jego konstrukcja poddawana jest dodatkowym obciążeniom. Mianem dylatacji określa się wykonane celowo szczeliny, które zapobiegają odkształcaniu i uszkodzeniu konstrukcji budynku. Szerokość szczelin dylatacyjnych na ogół wynosi około 20 mm.

Dylatacja komina systemowego – łączenie komina ze ścianami i dylatacjami, czym wypełnić szczelinę między kominem a ścianą

W celu wypełnienia szczeliny między kominem a ścianą zaleca się wykorzystanie wełny mineralnej – wypełniamy nią wolną przestrzeń. Co ważne, wejście czopucha przez ścianę zbudowaną z łatwopalnych materiałów powinno być w promieniu co najmniej piętnastu centymetrów, zabezpieczone materiałami, które nie są palne (czyli właśnie wełną mineralną). Gdy czopuch przechodzi przez ścianę niepalną, przejście to należy oddylatować wełną mineralną na całej długości, by wyeliminować mogące pojawić się naprężenia.

Dylatacja komina systemowego – położenie komina

Położenie komina musi być przemyślane, dostosowane do warunków przestrzeni pod kątem użytkowym, ale także zgodne z zasadami i przepisami. Na tym etapie określa się także wysokość i szerokość komina oraz miejsce, w którym będzie przechodził przez dach. Co ważne, komin nie może kolidować z elementami konstrukcyjnymi budynku. Dostosowanie parametrów komina najlepiej powierzyć fachowcom, którzy sprawdzą kompatybilność systemów – grzewczego i kominowego oraz wykonają obliczenia potwierdzające wysokość i średnicę komina. KLIKNIJ i porozmawiaj z doradcą.

Dylatacja komina systemowego – jak wybrać komin?

Wybór komina zawsze zaczynamy od urządzenia grzewczego. Kiedy wiemy już jaki system ogrzewania będzie zastosowany, możemy przejść do doboru systemu kominowego. Dlaczego to ważne? Ponieważ komin dostosowujemy do parametrów danego modelu urządzenia grzewczego. Na podstawie tych danych określamy także wysokość i średnicę komina, tak żeby zapewnić odpowiedni przepływ spalin i poprawny ciąg kominowy. Przy wyborze komina bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na podstawowe kryteria, a mianowicie: rodzaj kotła, rodzaj paliwa, moc cieplną urządzenia, temperaturę spalania, sposób pracy urządzenia – tryb mokry lub suchy. Na tej podstawie możemy określić, jaki system kominowy będzie najlepszy, czyli kompatybilny z wymaganiami systemu ogrzewania.