Jak często czyścić komin?

Jak często czyścić komin?

Każdy dom wymaga ogrzewania. Niezależnie od zastosowanego paliwa, spaliny muszą być odprowadzane kominem poza budynek. Odpowiednio wybrany system kominowy to podstawa, ale nie zwalnia nas to z właściwego, odpowiedzialnego i bezpiecznego sposobu eksploatacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.

 • Jak często należy czyścić komin przy ogrzewaniu gazowym, piecu na pellet i ekogroszek
 • Co mówią przepisy o czyszczeniu kominów w Polsce
 • Jak poprawnie i bezpiecznie eksploatować komin
 • Dlaczego komin się zapycha
 • Jakie są rodzaje kominów na rynku i czy wszystkie wymagają czyszczenia

Jak czesto czyscic komin

Jak często czyścić komin przy ogrzewaniu gazowym

Komin współpracujący z urządzeniem grzewczym na paliwo płynne lub gazowe należy czyścić raz na 6 miesięcy

Jak często czyścić komin przy pellecie

W przypadku podłączonego do urządzenia na paliwa stałe czyszczenie powinno być przeprowadzane raz na kwartał, czyli 4 razy w roku

Jak często czyścić komin na ekogroszek

Ekogorszek należy do grup paliw stałych, dlatego komin wymaga czyszczenia 4 razy w roku, czyli raz na kwartał

Jak często czyścić komin – przepisy

Częstotliwość czyszczenia komina opisana powyżej jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 i Dz.U. z 2019r poz. 67). Podsumowując kominy powinny być czyszczone:

 • cztery razy w roku w przypadku urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem)
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • w przypadku palenisk w zakładach zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
 • co najmniej raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych, z których należy usunąć zanieczyszczenia

Jak często czyścić komin z sadzy

Przynajmniej z taką częstotliwością, jakiej wymagają przepisy, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa domowników. Jeżeli wymaga tego sytuacja, czyszczenie powinno być przeprowadzane częściej. W czyszczeniu przewodów kominowych chodzi o usuwanie sadzy – to ona powstaje w procesie spalania materiałów opałowych. Niespalone fragmenty paliwa ulatniają się do chłodniejszego fragmentu ognia, a następnie wypalają w pełni. Tak właśnie powstaje sadza, którą należy usuwać z przewodów kominowych, żeby nie dochodziło do jej nagromadzenia, a w konsekwencji pożaru wewnątrz komina.

Czyszczenie komina

Bezpieczeństwo działania komina – eksploatacja i czyszczenie systemów kominowych

Co należy robić, żeby komin działał poprawnie? Najważniejsza jest odpowiednia eksploatacja, czyli:

 • Dostosowanie modelu/typu komina do urządzenia grzewczego
  To pierwszy krok podejmowany na etapie budowy. Oba systemy muszą być ze sobą kompatybilne, dlatego warto zasięgnąć opinii fachowców, którzy podpowiedzą, jak znaleźć komin
 • Wybór wysokiej jakości paliwa
  W momencie, kiedy urządzenie grzewcze jest już podłączone do odpowiedniego typu komina, należy zwrócić uwagę na jakość stosowanego paliwa. Przykładowo drewno musi być sezonowane (składowane w odpowiednich warunkach), tak żeby uzyskało odpowiednią wilgotność do efektywnego spalania. Znaczenie ma także rodzaj drewna. Lepsze spalanie gwarantuje drewno twarde, np. dąb. Daje więcej energii przy mniejszej ilości.
 • Okresowe czyszczenie komina, które zapewnia usuwanie produktów ubocznych/pozostałości spalania
  Jest ono określone przepisami, po to żeby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, takich jak np. pożar sadzy.

Dlaczego komin się zapycha?

Podstawowe przyczyny zapychania się komina to kwestie techniczne oraz nieprawidłowa eksploatacja. Kwestie techniczne dotyczą sytuacji, w której system grzewczy jest niekompatybilny z systemem kominowym. Wówczas może dochodzić do zapychania się komina. Często jest to efekt nieodpowiedniej średnicy komina lub jego wysokości. W takiej sytuacji na ściankach rury ceramicznej bądź stalowej (czyli wkładu kominowego) osadza się więcej produktów spalania.

Dodatkowo, kiedy komin nie jest przystosowany do odprowadzania spalin z danego urządzenia grzewczego, problem będzie się pogłębiał. Warto podkreślić, że wybór odpowiedniego systemu kominowego jest najważniejszy. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z fachowcem, który rozwieje wątpliwości i dobierze profesjonalny system kominowy kompatybilny z danym urządzeniem grzewczym. Zapraszamy do kontaktu z doradcami technicznymi Schiedel, którzy udzielają pomocy w całej Polsce. Specjaliści Schiedel na podstawie parametrów wybranego sprzętu, dostosują odpowiedni komin (jego średnicę, a także wysokość).

Problem zapychania komina może być spowodowany zaniedbaniem przeglądów kominiarskich. W konsekwencji tego może dojść do zmniejszenia średnicy wewnętrznej przewodów kominowych przez produkty uboczne, powstające podczas spalania. Sadza i inne substancje, które zanieczyszczają przewód muszą być regularnie usuwane. Do tego właśnie służą drzwiczki rewizyjne (tzw. drzwiczki wyczystkowe lub wyczystka).

Jakie rodzaje kominów istnieją na rynku i czy muszą być czyszczone?

Na rynku mamy różne typy kominów, natomiast najbardziej popularne, bezpieczne i oszczędne są dwa typy kominów – ceramiczne systemy modułowe oraz systemy stalowe. Czy muszą być czyszczone?

Zalety kominów ceramicznych

 • trwałość – kominy posiadają najdłuższą gwarancję w porównaniu do kominów wykonanych z innych materiałów,
 • duża odporność na wysoką temperaturę oraz jej zmiany, minimalna rozszerzalność cieplna,
 • odporność na substancje powstające w trakcie spalania – kwasoodporność,
 • nie ulegają odkształceniu,
 • łatwy montaż – kominy systemowe (pustaki zewnętrzna, opcjonalnie izolacja oraz wkład ceramiczny) bardzo łatwo składa się w jedną całość, co minimalizuje czas pracy montażowej i jej koszt
 • więcej o ceramicznych systemach kominowych Schiedel

Czy kominy ceramiczne muszą być czyszczone?

 • Tak, każdy komin wymaga czyszczenia – to element poprawnej eksploatacji również w przypadku kominów ceramicznych

Zalety kominów stalowych

 • łatwy montaż,
 • wysoka szczelność,
 • odporność na wysokie temperatury oraz na wilgoć i czynniki atmosferyczne,
 • możliwość stosowania m.in. jako wkładu przy renowacji kominów murowanych,
 • możliwość zaprojektowania skomplikowanych, dedykowanych systemów na potrzeby przemysłowe
 • więcej o stalowych systemach kominowych Schiedel

Czy kominy stalowe muszą być czyszczone?

 • Tak, każdy komin wymaga czyszczenia – to element poprawnej eksploatacji również w przypadku kominów stalowych