Łączenie spółek Schiedel i Ontop Polska

Z dniem 4 stycznia 2021 roku, nastąpiło połączenie spółek Schiedel Sp. z o.o. oraz Ontop Polska Sp. z o.o.

Od tego momentu wszelkie prawa i obowiązki spółki Ontop Polska Sp. z o.o. przejmie spółka Schiedel.