Na czym polega remont komina?

Na czym polega remont komina, w tym m.in. kiedy naprawiać komin

Dlaczego stary i zaniedbany komin może być niebezpieczny? Stary komin może być nieszczelny, co prowadzi do poważnych konsekwencji. Największym i najgorszym zagrożeniem jest pożar komina (dokładniej sadzy), który może przenieść się na pozostałe pomieszczenia w domu. Oprócz tego źle funkcjonujący komin (uszkodzenia wynikające z upływu czasu) prowadzi także do prozaicznych problemów, takich jak większe zużycie paliwa, co podnosi koszty ogrzewania. Remont komina jest jednym z kluczowych zadań w utrzymaniu bezpieczeństwa i sprawności systemu odprowadzania spalin w domu. Dowiedz się, kiedy przeprowadzić remont komina i poznaj najważniejsze zagadnienia związane z tematem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.

 • na czym polega remont komina i kiedy go naprawić
 • czy remont komina trzeba zgłosić
 • w jaki sposób przeprowadzić remont komina
 • czy można zastosować inny komin i jak
 • ile kosztuje wymiana komina

przed remontem komina

Na zdjęciu przykład komina, który wymaga sprawdzenia ze względu na wydobywający się z niego dym

Na czym polega remont komina?

Remont komina ma na celu przywrócenie lub poprawienie jego sprawności, wydajności oraz bezpieczeństwa. Stare kominy murowane ulegają uszkodzeniom z powodu starzenia się materiałów, nagromadzenia sadzy, korozji, pęknięć, lub wskutek działania czynników atmosferycznych. Remont lub tzw. renowacja polega na naprawie tych problemów lub wymianie uszkodzonego wkładu oraz zapewnieniu, aby komin prawidłowo odprowadzał spaliny na zewnątrz budynku. Przed rozpoczęciem renowacji komina kluczowe jest precyzyjne określenie usterek, które wymagają naprawy.

W przypadku starych kominów murowanych, naprawa uszkodzeń zazwyczaj wiąże się z zamontowaniem nowego wkładu kominowego – ceramicznego lub stalowego, dostosowanego do danego rodzaju urządzenia grzewczego (jego szczegółowych wymagań i parametrów) oraz wykorzystywanego paliwa. Może to być powiązane także ze zmianą urządzenia grzewczego, które ma inne wymagania niż poprzednie, dlatego system kominowy musi zostać do nich dostosowany. Natomiast w sytuacji, kiedy przekrój komina jest zbyt mały (częsty problem w starszych kominach), należy go powiększyć i wyrównać. Zgodnie z prawem czynności te mogą przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowani specjaliści.

Równie istotna jest renowacja komina z zewnątrz, czyli elementów znajdujących się ponad dachem. Są one szczególnie narażone na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przez co wymagają napraw. W przypadku otynkowanego komina warto sprawdzić, czy tynk nie uległ zniszczeniu. Kiedy tynk odpada, należy pozbyć się starej powłoki i nałożyć nową. Oprócz tynku można zastosować płytki ceramiczne lub betonowe, które są odporne na deszcze, śniegi i mrozy.

Po wykonaniu wszystkich czynności naprawczych przechodzi się do próby końcowej, która polega na sprawdzeniu jakości wykonanych napraw.

Na czym polega remont komina – kiedy naprawiać komin?

Jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki uszkodzenia komina, takie jak nieszczelności, pęknięcia, przedostawanie się dymu do domu, uszkodzenia cegły, nadmierną ilość sadzy, czy odpadające tynki, konieczne jest podjęcie działań naprawczych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z bezpieczeństwem komina, niezwłocznie skontaktuj się z wykwalifikowanym kominiarzem lub specjalistyczną firmą zajmującą się remontami kominów. Oprócz tego renowacja jest najczęściej konieczna przy zmianie urządzenia grzewczego, ponieważ w tradycyjnych kominach murowanych, współpracujących z kotłami węglowymi (bez skutecznych urządzeń do regulacji ich mocy), spaliny miały wysoką temperaturę rzędu 150-200°C. W takiej technice grzewczej odprowadzane produkty spalania były suche, co ograniczało ich korozyjne oddziaływanie na ścianki kanałów dymowych. W przypadku zmodernizowanej instalacji grzewczej z nowym kotłem, który pracuje ze zmienną mocą, temperatura spalin ulega wahaniom, co może prowadzić do wychłodzenia ścianek komina, które sprzyja wykraplaniu się pary wodnej zawartej w spalinach. W tej sytuacji ważne jest to, żeby komin był także odporny na wilgoć i korozję. W skrócie system odprowadzania spalin powinien być zmieniony zgodnie z wymaganiami nowego kotła.

Zatem najczęstszymi powodami do modernizacji komina są niedopasowanie urządzeń grzewczych do średnicy przekroju komina, niska temperatura spalin, pożar sadzy, kondensacja wody na wewnętrznych ścianach komina, złej jakości paliwo, które doprowadziło do uszkodzeń lub nagromadzania sadzy, wymiana urządzenia grzewczego na takie, które wymaga montażu wkładu kominowego (90 % urządzeń 5 klasy).

Rodzaje remontu komina. Remont komina może obejmować różnorodne zadania, od prostych napraw po bardziej zaawansowane prace. Niektóre z najczęściej spotykanych rodzajów remontu starego komina murowanego to

 • Naprawa pęknięć, uszkodzeń i nieszczelności w przewodzie kominowym przy użyciu specjalnych mas uszczelniających,
 • Wymiana uszkodzonych cegieł – w razie uszkodzenia lub korozji cegieł, konieczna jest ich wymiana w celu przywrócenia stabilności komina,
 • Czyszczenie komina – regularne czyszczenie komina jest kluczowe, aby usunąć nagromadzoną sadzę i poprawić przepływ spalin,
 • Wymiana starych elementów – w przypadku starzejących się kominków lub systemów odprowadzania spalin, wymiana starych elementów, takich jak osłony przeciwdeszczowe lub wloty powietrza, może być konieczna w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa.

Na zdjęciu czyszczenie komina przeprowadzane przez wykwalifikowanego kominiarza

Na czym polega remont komina – czy trzeba zgłosić remont komina?

Remont komina w większości przypadków nie wymaga pozwolenia, tym bardziej kiedy nie stanowi osobnej konstrukcji. Wynika to z przepisów prawa budowlanego

 • pozwolenia nie wymagają roboty budowlane, polegające na przebudowie budynków, innych niż wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych.

W takiej sytuacji właściciel nieruchomości nie musi uzyskiwać zgody organu właściwego ani także zgłaszać faktu, iż zamierza przeprowadzić niezbędne prace remontowe. Warto pamiętać, że ustawa nie określa, kiedy pozwolenie jest wymagane, ale w jakich przypadkach pozwolenie nie jest wymagane. W praktyce lista prac, które nie podlegają obowiązkowi uzyskania zgody, stanowi swego rodzaju ustawowy wyjątek.

Ocena czy w konkretnym przypadku uzyskanie pozwolenia jest konieczne, czy też nie, może budzić wątpliwości. w razie wątpliwości, warto skonsultować się ze specjalistą z zakresu budownictwa, prawnikiem bądź pracownikiem urzędu gminy.

Na czym polega remont komina – w jaki sposób naprawić komin?

Naprawa komina wymaga przeprowadzenia inspekcji najlepiej przez kominiarza lub specjalistę w tej dziedzinie. Istnieje kilka typowych problemów, które mogą wystąpić: pęknięcia w przewodach kominowych, nieszczelności, uszkodzenia tynków, osiadanie cegieł itp. Sposób naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. Naprawy mogą obejmować: wypełnienie pęknięć specjalnymi masami, wymianę uszkodzonych cegieł, zaizolowanie przewodów kominowych, czy też oczyszczenie przewodów z nagromadzonej sadzy.

Kiedy przeprowadzamy frezowanie? Najczęściej w sytuacji, gdy widoczne są pęknięcia bądź smoliste zabrudzenia. To zabieg konieczny z racji szkodliwego działania substancji smolistych – w wyniku rozszczelnienia komina do pomieszczeń może przedostawać się tlenek węgla. Zatem regeneracja starego komina pozwala uniknąć prawdopodobieństwa wniknięcia czadu do wnętrz. Powiększanie średnicy komina osiągane jest poprzez rozszerzanie średnicy wewnętrznej istniejącego przewodu kominowego. Frezowanie to stopniowe szlifowanie wewnętrznej powierzchni komina. W tej metodzie wykorzystywane są frezy kominowe, zwane też głowicami frezującymi. W uproszczeniu jest to mechaniczne powiększenie wewnętrznej średnicy komina, które ma na celu poprawienie jakości przepływu spalin. Frezowanie powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje w zawodzie kominiarza. Po frezowaniu wewnątrz kanału kominowego umieszczany jest nowy wkład.

Na zdjęciu wymiana wkładu kominowego

Na czym polega remont komina – ile kosztuje naprawa komina?

Koszt naprawy komina zależy od wielu czynników. Największą rolę odgrywa stopień uszkodzenia, rodzaj komina, dostępność materiałów oraz lokalne ceny usług. Relatywnie proste naprawy np. wypełnienie niewielkich pęknięć, nie są dużym obciążeniem finansowym, ale bardziej skomplikowane zadania, takie jak wymiana elementów komina (wkład), mogą być bardziej kosztowne. Szlamowanie (uszczelnianie przewodów kominowych) to koszt średnio 160-250 zł/mb. Zatem koszt naprawy komina może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych zależnie od obszaru uszkodzeń. Nie wszystkie koszty da się ocenić bez oględzin, natomiast można określić pewne koszty orientacyjne. Montaż wkładu kominowego (wraz z materiałem)  to koszt około 130-180 zł/mb, daszek kominowy – 60-100 zł/szt., frezowanie komina – 400-510 zł/mb.

Na czym polega remont komina – czy można zastosować inny komin i jak?

Kiedy koszt renowacji komina staje się zbyt wysoki lub renowacja jest niemożliwa do przeprowadzenia, warto rozważyć zastosowanie stalowego komina zewnętrznego. Stalowy komin zewnętrzny nie wymaga stawiania fundamentów a szeroka gama produktów pozwala na dopasowanie odpowiedniego systemu do każdego rodzaju urządzenia grzewczego. Zewnętrzny komin stalowy przeprowadzany jest przez ścianę i może być użytkowany od razu po montażu. Poniżej cechy wyróżniające stalowe systemy Schiedel.

 1. możliwość zamontowania komina w odległości do 400 mm od ściany
 2. wysokiej jakości stal
 3. wysokiej jakości izolacja o dużej gęstości w przypadku kominów izolowanych
 4. brak mostków termicznych, nieprzerwana izolacja od podstawy do zakończenia komina
 5. swobodne rozszerzanie się płaszcza wewnętrznego
 6. szybka i prosta instalacja dzięki połączeniom kielichowym
 7. odporne na działanie kwasów uszczelki
 8. lekkie elementy

Wymiana komina w starym domu

W przypadku starych domów wymiana komina może być konieczna. Kominy zbudowane z materiałów, które nie spełniają obecnych standardów bezpieczeństwa lub nie są odpowiednie dla nowoczesnych systemów ogrzewania powinny zostać zastąpione nowoczesnym systemem.

Wymiana komina w starym domu ma na celu:

 • Poprawę bezpieczeństwa – nowoczesne kominy spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa, co zmniejsza ryzyko pożaru i wycieku spalin do pomieszczeń.
 • Wydajniejsze ogrzewanie – nowy komin może poprawić wydajność systemu ogrzewania, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
 • Ulepszenie estetyki – wymiana komina może być również szansą na poprawę estetyki domu i dopasowanie go do nowoczesnych trendów.

Remont lub wymiana komina wymagają profesjonalnej oceny, dlatego warto skonsultować się z fachowcem. Nasi doradcy techniczno-handlowi z pewnością będą w stanie pomóc dokonać odpowiedniego wyboru. Kliknij i zadzwoń do doradcy w swoim regionie.