W dniu 24 października 2018 roku, Stowarzyszenie Kominy Polskie  oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie” zawarły Porozumienie o współpracy w obszarze TECHNIKI KOMINOWEJ,  KOMINKOWEJ I ZDUŃSKIEJ promowania bezpiecznych rozwiązań i szkolenia.

Oba stowarzyszenia uznały za celowe m.in. upowszechnianie wiedzy w zakresie prawidłowego projektowania, wykonania oraz bezpiecznej eksploatacji przewodów kominowych i urządzeń grzewczych. Porozumienie obejmuje współdziałanie na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Stowarzyszenie Kominy Polskie reprezentowali:

Prezes Zarządu: Piotr Cembala

Członek Zarządu: Roman Nowak

dr Rudolf Kania- European Chimneys Association

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie” reprezentowali:

Prezes Zarządu: Paweł Węgrzyn

V-ce Prezes Zarządu: Damian Gawron

Pełna treść porozumienia na stronie Stowarzyszenia Kominy Polskie