Program “MÓJ PRĄD”

Rządowy program „Mój Prąd” ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program umożliwia uzyskanie dofinasowania do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na jedną instalację przypada maksymalnie 5000 zł. Mój Prąd wspiera energetykę prokonsumencką i rozwój segmentu instalacji fotowoltaicznych (2-10kW).

Program MÓJ PRĄD

Program “MÓJ PRĄD”

Rządowy program „Mój Prąd” ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na jedną instalację przypada maksymalnie 5000 zł. Mój Prąd wspiera energetykę prokonsumencką i rozwój segmentu instalacji fotowoltaicznych (2-10 kW). Dane programu pokazują, że do połowy lutego 2022 roku wypłacono ponad 270 000 dofinansowań, na łączną kwotę około 1,31 mld zł. Warto podkreślić, że program przyczynił się do redukcji emisji CO2 o ponad 1,25 mln ton.

W I kwartale 2022 roku planowane jest rozpoczęcie czwartej edycji programu. Co ważne, zasady zmieniły się w związku z nowelizacją ustawy o OZE (Odnawialnych Źródłach Energii). Wsparcie zostanie rozszerzone o:

 • magazyny energii
 • magazyny chłodu lub ciepła
 • systemy do zarządzania energią w gospodarstwie domowym
 • ładowarki do samochodów elektrycznych

Na dotacje przeznaczono kwotę 1 mld złotych. Uczestnicy programu mogą uzyskać dofinansowanie do PV w wysokości do 3 tysięcy złotych, natomiast osoby, które zdecydują się także na inwestycję w produkty zwiększające autokonsumpcję energii będą mogły liczyć na większe wsparcie.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają prąd we własnej instalacji fotowoltaicznej wyłącznie na cele mieszkaniowe, a nie w celach komercyjnych.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Trzecia edycja zakończyła się po 3 miesiącach od uruchomienia, dlatego warto trzymać rękę na pulsie i złożyć wniosek jak najszybciej. Data rozpoczęcia kolejnej edycji programu nie została jeszcze ogłoszona, natomiast z dotychczasowych informacji wynika, że podstawowe warunki otrzymania dofinansowania określają poniższe zasady.

 • Instalacja składa się wyłącznie z nowych podzespołów,
 • Instalacja nie dotyczy rozbudowy już istniejącej inwestycji fotowoltaicznej,
 • Proces instalacji został zakończony, a system został podłączony do sieci,
 • Instalacja została wyposażona w licznik dwukierunkowy,
 • Inwestor posiada podpisaną umowę dwustronną z dystrybutorem energii, regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Wniosek najlepiej składać online, dzięki czemu można na bieżąco sprawdzać status złożonego wniosku.

Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Uwaga, kopia faktury powinna zawierać adnotację „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • Dowód zapłaty faktury/potwierdzenie dokonania wpłaty,
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO),
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, jeśli mają Państwo niezbędne kwalifikacje).

O wyniku złożonego wniosku, inwestor jest informowany drogą mailową. Po pozytywnym rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku, środki zostają wpłacone na konto inwestora.

Kwota dofinansowania jest zwolniona z podatku PIT, a koszty inwestycji, które wykroczyły poza kwotę wsparcia można odliczyć od podatku, w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

UWAGA: Zmiany w programie “Mój Prąd” OBOWIĄZUJĄCE od kwietnia 2022

Od 1 kwietnia 2022 nowi prosumenci będą rozliczani na podstawie wartości energii, jaką wprowadzą do sieci. Co to oznacza?

Aktualnie prosumenci produkujący energię rozliczają się na podstawie mechanizmu opustów a przy tym nie płacą opłat dystrybucyjnych zmiennych za użytkowanie sieci. W wyniku nowelizacji ustawy o OZE, osoby które do 31 marca 2022 r. staną się prosumentami lub prześlą zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego będą rozliczani na starych zasadach (w systemie opustów), jeszcze przez 15 lat.

Natomiast po 31.03.2022 prosumenci wejdą do nowego systemu – net-billingu. Oznacza to, że prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, a za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy. Rozliczanie będzie się odbywać na przestrzeni 12 miesięcy.

Nasi doradcy, w ramach kompleksowej obsługi inwestycji fotowoltaicznej, służą pomocą w przygotowaniu wniosku oraz pełnej dokumentacji do programu „Mój Prąd”.