Aktywny zrównoważony rozwój – działania firmy Schiedel
      Schiedel jest europejskim liderem w obszarze techniki kominowej i odprowadzania spalin. Jako pierwszy producent systemów kominowych podjął wyzwania teraźniejszości wciąż udowadniając, że jest możliwe pogodzenie działań ekonomicznych i ekologicznych. Coraz więcej użytkowników życzy sobie nie tylko oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania lecz także możliwie przyjaznej środowisku instalacji wewnątrz budynku. Firma Schiedel poprzez swoje nowoczesne systemy kominowe i wentylacyjne oba te życzenia może zabezpieczyć.

      Schiedel wciąż dąży do polepszania jakości życia ludzi poprzez kolejne projekty oraz innowacje w dziedzinie techniki kominowej. Aby to zagwarantować, przedsiębiorstwo ściśle współpracuje pod względem technologicznym i ekologicznym z wieloma międzynarodowymi instytucjami eksperckimi, takimi jak: Donauuniversität Krems, Fraunhofer Institut w Niemczech, firmą doradztwa w dziedzinie środowiska naturalnego Denkstatt, Passivhausinstitut w Darmstadt, Narodową Agencją Poszanowania Energii w Warszawie. Firma wykorzystuje również własne centrum badawczo – technologiczne, aby unowocześniać swoje produkty przede wszystkim pod względem efektywności energetycznej. Temu rozwojowi sprzyja również regularna wymiana doświadczeń z profesjonalistami w dziedzinie budownictwa, inwestorami i użytkownikami, dla których istotnym zadaniem jest ochrona środowiska naturalnego.

Plus X Award auch abgeräumt

W sytuacji zmiany klimatu jest „za pięć dwunasta”. Fakt globalnego ocieplenia został przez Radę ds. Światowego Klimatu określony jako „jednoznaczny”. Aby ocieplenie to ustabilizować na dotychczasowym poziomie tylko w stopniu przybliżonym, wymagane byłoby zredukowanie emisji do roku 2050 do wartości co najmniej 25% poniżej obecnego poziomu. Być może konieczna jest nawet jeszcze wyższa wartość, jak wynika ze sporządzonego w 2006 roku tak zwanego Raportu Sterna na temat zmian klimatycznych.

Znaczna część emisji CO 2 na świecie powodowana jest przez kraje przemysłowe. Dla tych krajów wymagana jest wiążąca redukcja co najmniej 30% do 2020 roku. Podczas spotkania G-8 w Tokio w lipcu 2008 roku, wiodący w grupie, opowiedzieli się za „przejściem do społeczeństwa wolnego od węgla” poprzez obniżenie światowych emisji o 50% do roku 2050.

Historyczne porozumienie w sprawie klimatu zostało wypracowane i zaakceptowane przez wszystkie państwa w 2015 roku w Paryżu. Umowa zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Będzie ona obowiązywać od 2020 roku. Dokument wzywa do zahamowania groźnych dla ludzkości i innych gatunków globalnych zmian klimatu. Najważniejsze punkty to:

  • Ograniczenie globalnego ocieplenia do najwyżej 2 0 C w porównaniu z czasami przed wybuchem rewolucji przemysłowej w XVIII wieku, a najlepiej utrzymanie go na poziomie maksymalnie 1,5 0 C.
  • Ograniczenie CO2. Obecnie ludzkość emituje w powietrze blisko 36 mld ton CO2 rocznie. Według porozumienia, aby globalne ocieplenie nie przekroczyło 2 0 C, roczna emisja CO2 w 2030 roku nie może być większa niż 40 mld ton rocznie.
  • Wezwanie niektórych państw, żeby jeszcze przed 2020 rokiem podjęły działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, np. przez ratyfikację aneksu do protokołu z Kioto (protokół z Kioto podpisany w 1997 r. nie nakładał tego obowiązku na państwa rozwijające się)

W ostatnim czasie okazało się również, że kalkulacja ekonomiczna i działania przyjazne środowisku naturalnemu nie muszą stanowić już sprzeczności, mogą iść ręka w rękę. Życzenie wielu użytkowników, aby długoterminowo mieć kontrolę nad swoimi kosztami ogrzewania wspiera trend do zastosowania odnawialnych nośników energii, takich jak drewno i pelety, których atutem są dodatkowo coraz koszty transportu co wynika z większej ilości producentów.

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Schiedel

Jako priorytetowy cel Schiedel wyznaczył sobie działanie w obszarze indywidualnego ogrzewania, które jest przyjazne środowisku naturalnemu. Osiągnął to min. poprzez przedsięwzięcia rozwojowe w kierunku zoptymalizowania systemów kominowych dla paliw stałych. Jako lider na rynku Schiedel całkowicie świadomie angażuje się w działania w zakresie zrównoważonego rozwoju a w ten sposób na co dzień i z rozmysłem realizuje swój cel „Schiedel Pomaga Oszczędzać Energię”. Przedsiębiorstwo wykorzystuje wieloletnie doświadczenie, aby stworzyć proste rozwiązania dla kompleksowych, globalnych wyzwań oraz wykształcić trwałe rozwiązania w odniesieniu do efektywności energii i zdrowia ludzi na wszystkich rynkach, we wszystkich regionach świata. W ten sposób Schiedel chciałby aktywnie przyczynić się do wspierania celów klimatycznych wynikających Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Klimatycznego z Paryża.

Schiedel na bieżąco redukuje swoje CO 2 – (Footprints) oraz wdraża innowacyjne produkty obniżające zużycie energii./strong>

Koncepcja śladu ekologicznego (Footprints) jest często stosowana, aby wskazać na społeczne i indywidualne deficyty zrównoważonego rozwoju. Ślad węglowy, to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2. Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, użytkowaniem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu[1].

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju, firma Schiedel, wspólnie z przedsiębiorstwem doradczym w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego „Denkstatt” określiła podczas fazy produkcyjnej emisję CO2 komina Schiedel Rondo Plus (SIH) oraz porównała te wartości z emisją podczas produkcji komina tradycyjnego z cegły. Informacje takie są niesłychanie ważne, gdyż dokładna znajomość emisji CO 2 jej produktów pozwala na podjęcie działań w celu jeszcze większej redukcji.

CO 2 -Footprint Krok 1: Schiedel Rondo Plus (SIH) radzi sobie wyraźnie lepiej niż tradycyjny komin z cegły!

Renomowany instytut doradztwa w dziedzinie środowiska naturalnego Denkstatt sporządził bezpośrednie porównanie izolowanego komina Schiedel Rondo Plus (SIH) i tradycyjnego komina z cegły oraz obliczył CO 2 -Footprint według norm bilansu ekologicznego (ISO 14040/14044). Norma określa pierwszą fazę cyklu życia komina od powstawania, aż do wyjazdu za bramę zakładu.

Pomyślny wynik! Schiedel Rondo Plus (średnica wewnętrzna Ø 16) oszczędza w fazie produkcyjnej w stosunku do konwencjonalnego komina z cegły około, 160 kilogramów ekwiwalentów CO 2. Odpowiada to ilości emisji wytworzonej przez samochód po przejechaniu około 700 kilometrów.

W przeliczeniu na całą międzynarodową produkcję roczną firmy Schiedel jest to oszczędność równa emisji po przejechaniu przez samochody 50 milionów kilometrów.

Redukcja zużycia energii. Krok 2: Wentylacja hybrydowa Schiedel Flow

System wentylacji hybrydowej Schiedel Flow jest rozwiązaniem idealnym dla nowoczesnego budownictwa niskoenergetycznego. Potwierdzają to badania oraz rekomendacja Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Na podstawie zintegrowanych, komputerowych symulacji oraz zużycia energii w cyklu rocznym stwierdzono, że oceniany system wentylacji zastosowany w jednorodzinnym budynku referencyjnym NAPE jest w stanie zapewnić wymaganą intensywność wymiany powietrza. Otrzymał on klasę B1, co oznacza oszczędność energii w stosunku do wentylacji grawitacyjnej w granicach 40%. Jego konstrukcja jest oparta na pustakach Thermo z dodatkową warstwą izolacji z pianobetonu charakteryzującą się niskim współczynnikiem przenikania ciepła U.

      W stosunku do komina wentylacyjnego dwuciągowego wykonanego z cegły, izolacyjność termiczna komina z pustaków Schiedel Thermo jest wyższa o ok. 17%

Kolejne kroki na drodze do zapewnienia zrównoważonego rozwoju

Innym sposobem zapewnienia zrównoważonego rozwoju są zaplanowane działania w zakresie neutralnego mechanizmu „CO 2 -neutrales Schiedel-Werk”. Mechanizm oznaczany jest jako neutralny dla klimatu wtedy, gdy wcześniej nie powstają istotne dla klimatu emisje, względnie już powstałe emisje oszczędza się poprzez konkretne działania w innym miejscu i w ten sposób wzajemnie się one znoszą.

W 2011 roku w zakładzie Sittensen powstał pierwszy projekt celem stworzenia neutralnego mechanizmu CO 2 -neutrales Werk, wykorzystujący przestawienie ogrzewania na przyjazną środowiska naturalnego biomasę. Zmiany w kolejnych zakładach w tym zakresie będą przygotowywane w najbliższych latach.

 

Opracował

Roman Nowak

Literatura:

1. www.schiedel.com

2. www.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alad_w%C4%99glowy