Trzeci konwent SNB

W dniu 9 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, zorganizowało III Konwent poświęcony warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konwent zgromadził około 170 uczestników, którzy brali udział w dyskusji eksperckiej dotyczącej aktualnych zmian warunków technicznych dla budynków (weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. na mocy rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285).

Istotnym punktem wydarzenia była część wystawowa, w której udział wzięły firmy reprezentujące szeroko rozumianą branżę budowlaną. Przedstawiciele firm prezentowali w trakcie całego trwania Konwentu swoje produkty i rozwiązania

Więcej informacji na stronie SNB w tym artykule.