Jūsu starptautiskā karjera Schiedel

VEIDOJIET SAVU NĀKOTNES KARJERU PIE MUMS!

Vai Jūs gribētu būt daļa no uzņēmuma, kam piemīt degsme un iniciatīva kvalitatīvu un inovatīvu produktu radīšanā? Kas iedvesmojas no cilvēkiem, kam piemīt uzņēmējdarbības gars, kas tic efektīvam komandas darbam, un vēlas sasniegt vislabākos rezultātus?

Mes ievērojam augstus kvalitātes un drošības kritērijus  un apzinamies savu atbildību sociālajā un ekoloģiskajā jomā. Mēs strādājam saskaņā ar atvērtas uzņēmējdarbības kultūras principiem un attiecamies ar cieņu viens pret otru.

Karjera

Kļūstiet par daļu no Schiedel – Ko mēs varam Jums piedāvāt

Pateicoties iespaidīgam darbinieku skaitam – 1400 darbinieki un filiāles 18 dažādās valstīs, mūsu darba vide ir multikulturāla un sniedz daudzpusīgas attīstības iespējas.

Mūsu darbinieku attīstības iespējas

Schiedel ir ļoti svarīga individuālo darbinieku attīstība un profesionālā pilnveide. Mēs apzinamies, ka mūsu panākumi ir tieši atkarīgi no spējas prasmīgi attīstīt mūsu darbinieku spējas un talantus.

Mūsu mērķis ir nodrošināt mūsu darbiniekus ar nepieciešamajām zināšanām, lai sekmētu kontribūciju veiksmīgam biznesam. Labi un profesionāli paveikts darbs pie mums vienmēr tiek atzinīgi novērtēts.

Darba drošība

Schiedel uzņemas atbildību par drošas darba vides radīšanu katram darbiniekam. Drošība (health & safety) ir svarīgākā pamatvērtība, kas tiek ievērota visos mūsu uzņēmuma aspektos. Tāpat mēs sagaidām, ka darbinieks ievēros visas drošības normas un pret darbu un līdzcilvēkiem attieksies ar augstu atbildības sajūtu.

Regulāra un ikgadēja spēju novērtēšana

Izvēloties strādāt Schiedel Jūs gaida godīga un konkurētspējīga atalgojuma pakete. Papildus ikmēneša algai mēs piedāvājam dažādas motivējošas bonusu shēmas.
Mēs izmantojam tādu darba novērtēšanas sistēmu, lai mūsu personālvadības principus padarītu saprotamus ikvienam. Mēs regulāri, kopā ar Jums izvērtēsim Jūsu darbu, lai labāk saprastu Jūsu potenciālu un attīstības virzienu.

Talantu pilnveidošana

Schiedel ir izstrādājis savu līderības programmu, tā saucamo Schiedel Management Development Program (SMDP).

Kopā ar Austrijas Biznesa Skolu LIMAK Schiedel ir izveidojis savu menedžmenta studiju programmu, kas ir īpaši pieskaņota Schiedel uzņēmuma vajadzībām un biznesa politikai.

No šīs programmas regulāri tiek izvēlēti talantīgākie studenti, kas tālāk tiek apmācīti specifiskākam darbam un projektiem Schiedel uzņēmumā.

Starptautiskās vakances

Lai pieteiktos kādai no starptautiskajām Schiedel vakancēm, lūdzu izmantojiet https://www.schiedel.com/company/about-us/career/ pieejamo anketu.

Vai

sūtiet pieteikumu e-pastā uz: apply@schiedel.com

Ko ir nepieciešams iekļaut pieteikumā:
  • Atbilstoši vakancei rakstītu motivācijas vēstuli;
  • Atjaunotu CV, kurā norādīta aktuāla informācija atbilstoši vakancei;
  • Ar vakanci saistītos sertifikātus un rekomendācijas vēstules;
  • Augstskolas diplomu, vai augstskolas uzņemšanas dokumentu ar pievienotām pēdējā semestra atzīmēm (ja piesakieties praksei vai dimplomdarba izstrādei).

Pieteikumam un dokumentiem jābūt rakstītiem angļu valodā.

Jūsu pieteikumu izskatīs attiecīgais personālvadības departaments un pozitīvas atbildes gadījumā ar Jums sazināsies. Lūdzu ievērot, ka piedāvājuma izskatīšana var būt laikietilpīga. Mēs pateicamies par Jūsu izrādīto pacietību.

Karjera