Försäljnings- och leveransvillkor

 1. Priser

Angivna priser i denna prislista är vägledande priser i svenska kronor (kr)

 1. Leveransvillkor

Samtliga priser gäller fritt Schiedels lager exklusive kostnader för emballage, pallar och tillskärning. Tillkommande fraktkostnader utanför Schiedels kontroll beroende på exempelvis framkomlighet på leveransadressen debiteras extra.

 1. Leveranstid

Beställda varor som lagerförs levereras snarast möjligt från Schiedels lager inom 5 arbetsdagar från mottagen beställning. För beställningsvaror (ej lagerförda) lämnas uppskattad leveranstid vid varje beställningstillfälle. Reservation för slutförsäljning föreligger.

 1. Betalningsvillkor

För kreditgodkända företag lämnas 30 dagar netto från fakturadatum. Därefter debiteras dröjsmålränta med 11,5% per månad efter förfallodatum. Övriga företag handlar kontant.

 1. Kreditansökan

Företag som önskar handla mot kredit skall insända kopia på registreringsbevis eller F-skattsedel (ej äldre än 6 månader) till Schiedel.

 1. Rabatt

Företags- och avtalskunder erhåller rabatt enligt överenskommelse på angivna vägledande priser.

 1. Äganderättsförbehåll

Äganderätten för levererade varor förbehålles Schiedel till dess full betalning är erlagd.

 1. Risken för varan

Risken för varan övergår till köparen när varan avlämnas till transportören.

 1. Returnering av varor

Kostnaden för godkända returer debiteras med 20% av varorna fakturavärde. Endast oanvända och oskadade varor tas i retur. Specialbeställda varor tas ej i retur.

 1. Outlösta varor

För varor som ej lösts ut utan gått i retur till Schiedels lager debiteras köparen för de faktiska kostnaderna, exempelvis frakt, lagerhyra, hantering + 300 kronor exklusive moms för att täcka Schiedels administrativa kostnader.

 1. Garanti

Garantitid, se respektive produktblad. Garantivillkor, se respektive garantibevis. I övrigt gäller allmänna regler för bygg produkter.

 1. Produktinformation

Teknisk beskrivning samt gällande certifikat i förekommande fall kan hämtas från Schiedels hemsida (www.schiedel.se) eller rekvireras genom att kontakta Schiedel. I övrigt gäller villkor enligt ABM 07.