Hållbara lösningar.
Livslånga.

När vi tänker på idéer som är anpassade för framtiden finns det två viktiga saker att tänka på: människor och miljön. En sak kan sägas säkert: en aktiv förändring pågår redan runt omkring oss. Särskilt när det gäller hoten mot vår miljö.

Hållbara lösningar. Livslånga.

Aldrig tidigare har det globala avvisandet av miljöfarlig  tillverkning av produkter, miljöfarligt material och miljöfarliga arbetsprocesser varit större. Dessutom har det aldrig någonsin varit viktigare för oss att kunna erbjuda kunder långsiktiga lösningar baserade på hållbarhet, snarare än att bara begränsa oss till symboliska gester. I dag, mer än någonsin, utgörs den viktigaste delen för goda relationer mellan kunderna och oss av att vi delar samma värderingar och övertygelser. Företagen måste framför allt kunna visa att de arbetar på ett hållbart sätt för att uppfylla sina kunders förväntningar. Dagens debatt visar att konsumenter inte längre är intresserade av kortsiktiga lösningar eller snabba resultat. Det handlar mycket mer om långsiktiga resultat och ett hållbart förhållningssätt. Kunderna vill kunna engagera sig och identifiera sig med ett varumärke och proaktivt förändra världen tillsammans.

Den största utmaningen för framtiden kommer därför att vara att upprätta en ärlig grund för ett sådant förtroende i syfte att till fullo uppfylla kundernas förväntningar när det gäller ansvarsfull produktion och åtaganden om hållbarhet. När allt kommer omkring står vi inför en målgrupp som är intresserad av kontinuerlig förbättring och om medveten användning av våra resurser. Detta innebär att varumärkena måste ta ansvar för att säkerställa att endast material som är återvinningsbara används längs hela värdeskapandekedjan. Detta omdefinierar föråldrade återvinningsstrategier.

Vi arbetar på framtiden. Och vi vet: framtiden är grön.

Trä är bra

Intelligent och hållbar användning av råmaterial, särskilt förnybara och naturliga material såsom trä som en regenererande energikälla har många fördelar. Uppvärmning med ved är bra för klimatet och har därmed en varaktigt positiv effekt på vår miljö. Moderna, energisnåla kaminer från Schiedel möjliggör lösningar med mycket låga utsläpp och hög effektivitetsgrad.

Vid uppvärmning med ved tillgodoses många människors behov  genom användning av en naturlig, förnybar resurs som både är tillgänglig lokalt och har en låg kostnad. På grund av den höga effektivitetsgraden i moderna kaminer kan energikostnaderna minskas avsevärt. Tack vare sin mångsidighet är trä mycket viktigt som energikälla för att uppnå målen om ett hållbart klimat och miljövänlighet.

Ett hållbart partnerskap

Hållbarhet handlar mer än någonsin om partnerskap. Konsumenter och företag vill bidra till en bättre framtid. Deras gemensamma värderingar utgör ett partnerskap för hållbarhet, på lika villkor – och därför måste förverkligandet av ett sådant partnerskap utgör ett mål för ett seriöst företag.

Hur Schiedel bevarar framtiden.

  • Vi agerar alltid på ett ansvarsfullt sätt, både socialt och ekologiskt.
  • Vi erbjuder utsläppssnåla och högeffektiva lösningar.
  • Vi värdesätter partnerskap på lika villkor.
  • Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar.

Alternativa material

Slutligen måste varumärkena engagera sig mer och mer i alternativa material. Framtidens kunder förväntar sig inte bara, utan rent av kräver att företag utnyttjar alla möjligheter att utveckla produkter på ett hållbart sätt. Kunskapen om hållbara material och användning av beprövade förnybara råvaror, såsom trä, utgör en avgörande fördel för företag i kampen om morgondagens kunder.

På Schiedel bryr vi oss verkligen om miljön; vi fokuserar vår forskning och utveckling på miljövänliga och energieffektiva lösningar som inte kräver mycket energi, som nya filter, hybridventilation och värmeblockstenar. Med KINGFIRE tillhandahåller vi redan en energieffektiv lösning med låg energiförbrukning och låga utsläppsnivåer som passar för lågenergihus. Vi samarbetar aktivt med organisationer som främjar effektiv förbränning och låga utsläpp. Dessutom frågar vi ständigt efter återkoppling från våra kunder genom undersökningar för att förbättra oss själva och våra produkter.