UTISCI

Područje važenja
Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava korisniku vrstu, obim i svrhu prikupljanja i korištenja ličnih podataka od strane odgovornog pružatelja

Schiedel d.o.o.
Trgovački sud: Sud Sarajevo: UF/I-2329/04
Kontakt osoba: Mirzo Duraković
PDV broj: 200170820006

Direktor:
Mirzo Duraković

Adresa:
Bosanski put 215
71380 Ilijaš

Centrala:
033 / 402 – 707
033 / 475 – 010
033 / 475 – 012
Fax: 033 / 402 – 706
E-mail: schiedel(at)bih.net.ba