Schiedel KLASIK

ŠAMOTNA, BETONSKI PLAŠT, TERVOL UŽE

SCHIEDEL KLASIK je troslojni montažni dimnjačni sistem, namijenjen isključivo za ložišta na kruta goriva, s visokom temperaturom dimnih plinova. Sistem se sastoji  od serijski izrađenih elemenata koji po svojoj konstrukciji i kvalitetu upotrebljenih materijala, uz pravilnu montažu, osiguravaju visoku funkcionalnost i trajnost.

KLASIK

Namjena

Troslojni montažni dimnjak Schiedel KLASIK je namijenjen za ložišta na čvrsta goriva različitih tipova i kapaciteta sa temperaturama sagorijevanja uobičajenim u takvim ložištima, tj. temperaturama dimnih plinova iznad 180˚C.

Takođe je namijenjen za kaljeve peći i kao rezervni dimnjak u višestambenim objektima te za neka rezervna ložišta.

Međutim, ovaj dimnjak nije namijenjen za korištenje u kombinaciji sa savremenim ložištima, s visokom eksploatacijom energije tj. niskim temperaturama dimnih plinova na izlazu iz ložišta.

Niskotemperaturna, kondenzaciona ložišta zahtjevaju dobro toplotno izolovane dimnjake koji su neosjetljivi na kondenzaciju dimnih plinova unutar dimnjaka.

KLASIK
KLASIK
KLASIK

Osnovne karakteristike

Osnovna karakteristika ovog dimnjačnog sistema je njegova višeslojna konstrukcija koju čine :

 • kvalitetan spoljnji betonski plašt,
 • unutrašnja šamotna cijev,
 • izolacioni vazdušni sloj unutar dimnjaka, podijeljen tervol užetom te
 • Schiedel-ovi dopunski elementi

Prednosti

 • jedan KLASIK betonski plašt za dva ili više tipova dimnjaka
 • montaža jednostavna i brza
 • primjenjiv za kruta goriva
 • uz pravilnu montažu i upotrebu dug vijek trajanja
 • otpornost na djelovanje halogenih spojeva
 • posebno pristupačna cijena

Presjek

Presjek Schiedel KLASIK dimnjaka

presjek schiedel klasik dimnjaka

Setovi pakovanja

Pakovanja su 6m i 8m Schiedel KLASIK dimnjaka prilagođenih potrebama kupaca. U setovima se na jednoj paleti nalaze dimnjačni elementi neophodni za montažu 6 ili 8 metara KLASIK dimnjaka.  Ovim načinom pakovanja KLASIK dimnjaka obezbjeđuje se njegova :

 • kompletnost
 • jednostavna montaža i
 • pravo na 10. godišnju garanciju

čime su obezbjeđene njegove osnovne osobine :

 • otpornost na kiseline
 • sigurnost izgaranja
 • otpornost na koroziju i česte promjene temperatura
 • nepropusnost

Setovi od 6m i 8m KLASIK dimnjaka se isporučuju za promjere dimnjačnih cijevi od Ø14, Ø16, Ø18 i Ø20 cm.

Izgled i sadržaj Schiedel  KLASIK setova KLASIK SET 6 m

schiedel klasik set 6m

Komplet 6m KLASIK dimnjaka sadrži:

Betonski plašt    …………………  18 kom

Šamotna cijev   ………………….  14 kom

Priključak za čišćenje   ……….     1 kom

Priključak za peć   ……………..     1 kom

Vratašca za čišćenje   ………..     1 kom

Tervol uže   ………………………    20 m

RAPID  kit   ………………………     2 pak

Dilataciona rozeta   ……………    1 kom

Šablona za zidanje   ………….    1 kom

Uputstvo za montažu   ……….    1 kom

KLASIK SET 8 m

Komplet 8m KLASIK dimnjaka sadrži:

schiedel klasik set 8 m

Betonski plašt    …………………  24 kom

Šamotna cijev   ………………….  20 kom

Priključak za čišćenje   ……….     1 kom

Priključak za peć   ……………..     1 kom

Vratašca za čišćenje   ………..     1 kom

Tervol uže   ………………………    30 m

RAPID  kit   ………………………     2-3 pak

Dilataciona rozeta   ……………    1 kom

Šablona za zidanje   ………….    1 kom

Uputstvo za montažu   ……….    1 kom

Downloads

Šema montaže klasik dimnjaka

Šema montaže klasik dimnjaka

1.62 MB

  Vaš zahtjev

  Uopšte
  Lični podaci
  Kontakt i pitanje
  Imajte na umu naša pravila o zaštiti podataka, na kojoj se temelji svako korištenje podataka. Schiedel, sistemi dimnjaka d.o.o.

  CAPTCHA
  Please wait...