Schiedel MULTI

SUSTAV ZA DOVOD ZRAKA I ODVOD DIMNIH PLINOVA ZA VIŠESTRUKI PRIKLJUČAK

Schiedel MULTI je sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova za višestruki priključak plinskih etažnih grijanja u načinu rada neovisnom o zraku iz prostora. Na taj se način sprječavaju problemi sagorijevanja kod nepropusnih fuga prozora i u slučaju priključka kondenzacijskih ložišta.

Multi

Prednosti

 • Zrak za izgaranje dovodi se od otvora dimnjaka do ložišta u protusmjeru od dimnih plinova te se na taj način zagrijava.  Na taj se način sprječavaju toplinski gubitci stambenih prostora na oknu za zrak i poboljšava se stupanj učinkovitosti priključenih ložišta.
 • Dimni plinovi odvode se na otvoreno isključivo preko toplinskog uzgona dimnjaka i preko spojnog komada te okrugle profilne izostatičke keramičke unutarnje cijevi
 • Za priključak na Schiedel MULTI koriste se plinska ložišta potpomognuta radom ventilatora i neovisna o zraku iz prostora, sa zatvorenom komorom za sagorijevanje u kondenzacijskom radu
 • Sustav Schiedel MULTI omogućuje rad plinskih ložišta neovisno o zraku iz prostora. Zatvorena izvedba kombinacije dovoda zraka – ložišta – dimnjaka jamči da neće doći do istjecanja dimnih plinova u susjedne prostore.
 • Značajno je poboljšana radna sigurnost. Zbog zatvorene izvedbe unaprijed su isključene nesreće uzrokovane ispušnim plinovima.

Tehnički podatci

Karakteristike: T200 P1 W 2 O00
Način rada: pretlak (moguće rad u i podtlaku)
Gorivo: plin, ulje – podobni za ogrjevnu moć
Radna temperatura: do 200°C
Unutarnja stijenka: keramička profilna cijev
Vanjska stijenka: plašt od laganog betona
Toplinski otpor: 0,52 m² K/W

Izgradnja sistema

schiedel ba multi

Download

Multi - tablica za preliminarno dimenzionisanje

Multi - tablica za preliminarno dimenzionisanje

34.96 KB

  Vaš zahtjev

  Uopšte
  Lični podaci
  Kontakt i pitanje
  Imajte na umu naša pravila o zaštiti podataka, na kojoj se temelji svako korištenje podataka. Schiedel, sistemi dimnjaka d.o.o.

  CAPTCHA
  Please wait...