Schiedel UNI/SIH

UNI***SIH jamči tehnički potpuno sigurno priključenje:

 • Niskotemperaturnih kotlova
 • Visokoučinskih ložišta
 • Klasičnih kotlova na SVE vrste goriva: kruta, tekuća, plinska, biomasa,…
 • Otvorenih kamina i kaljevih peći na kruta goriva
UNI/SIH

Razvoj kotlogradnje uslovljen je ekonomičnim iskorištavanjem goriva, a time i ekološkim aspektima globalne štednje prirodnih resursa. Niskotemperaturni kotlovi imaju konstruktivnu izvedbu da maksimalno iskorištavaju toplotu dimnih plinova. Time se temperatura dimnih plinova na izlazu iz kotla spušta i do ekstremno niskih 40oC. Za razliku od takvih kotlova, klasični ložišni uređaji ne iskorištavaju ogrijevnu moć goriva u toj mjeri te su temperature izlaza produkata izgaranja znatno više (od 120oC na više), a time i uslovi odvoda dimnog plina, uslijed termičkog uzgona, znatno olakšani.

Iz tih razloga je UNI***SIH sistem dimnjaka izuzetan tehnološki proizvod, jer omogućava siguran rad ložišnog uređaja i u kondenzacijskom režimu rada. Praktično, taj dimnjak usprkos znatnoj količini nastalog kondenzata, i u ložištu i u dimnjaku, odvodi plinovite produkte izgaranja u atmosferu i ujedno osigurava kvalitetno izgaranje goriva.

Sistem UNI***SIH zbog svoje konstrukcije i optimalne kvalitete materijala osigurava besprijekoran rad ložišta u cjelini.

Toplotna izolacija po cijeloj visini dimnjaka

Obzirom da su temperature dimnih plinova iz niskotemperaturnih kotlova niže ili na granici temperature kondenzacije vodene pare u kapljevito stanje, toplotna izolacija spriječava i najmanji nepotrebni gubitak topline kako bi se održao potreban termički uzgon za odvod tih plinova u atmosferu.

Kanali za unutarnje prozračivanje u uglovima vanjskog plašta

Vodena para u dimnim plinovima koja se kondenzuje u dimnjaku, kapilarnim prodorom kroz šamotnu cijev dolazi do izolacije koja pri tome gubi prvobitna svojstva. Da se spriječi takva pojava, kanalima u uglovima vanjskog plašta dovodi se, kroz ventilacijsku rešetku na prvom plaštu dimnjaka, suhi zrak iz kotlovnice. Strujanjem uz toplinsku izolaciju s njezine vanjske strane, zrak se zasićuje vlagom i odvodi je kroz perforacije na dilatacijskoj rozeti u atmosferu. Na taj način permanentno se isušuje izolacija, a također se uspješno štiti i vanjski plašt dimnjaka od prodora difuzijske vlage te ga ujedno održava suhim.

Šamotna cijev UNI***

Kao i u ostalim sustavima Schiedel dimnjaka, zadovoljava po svim stavkama standarda. U odnosu na dosadašnje šamotne cijevi, posebno se ističu slijedeća svojstva:

 1. Visoka otpornost na moguće temperaturne šokove – TWB je 40% iznad dosadašnjih rezultata, što direktno utieče na povećanu trajnost dimnjaka
 2. Sposobnost upijanja vlage – tačno preporučena standardom
 3. Visok stepen neporoznosti i gustoće materijala

Za lakše i brže određivanje odgovarajućeg dimnjaka za navedena ložišta, izrađeni su dijagrami za Schiedel sisteme dimnjaka.

Prednosti

 • Funcionalnost
 • Otpornost na kondenzat
 • Univerzalnost
 • Postojanost na temperaturne udare u dimnjaku
 • Vatrootpornost
 • Kiselootpornost
 • Stabilnost višeslojne konstrukcije
 • Trajnost
 • Otpornost prolazu toplote
 • Jednostavnost izvedbe i održavanja

U osnovnom paketu UNI***SIH se nalazi:

 • Rešetka za zrak
 • Dilataciona rozeta
 • Posuda za sakupljanje i odvod kondenzata
 • Vratašca za čišćenje
 • Završna ploča od mineralne vune kod priključka peći
 • Šablon za zidanje
 • Kit za ljepljenje šamotnih cijevi
 • Uputstvo za montažu dimnjaka

Download

Vaš zahtjev

Uopšte
Lični podaci
Kontakt i pitanje
Imajte na umu naša pravila o zaštiti podataka, na kojoj se temelji svako korištenje podataka. Schiedel, sistemi dimnjaka d.o.o.

CAPTCHA
Please wait...