Zašto dimnjak?

DIMNJAK – VAŽAN SASTAVNI DIO SUSTAVA GRIJANJA

Dimnjak predstavlja važan sastavni dio svakog sustava grijanja. Budući da dimnjak prolazi kroz cijeli stambeni objekt od podruma do krova, svake naknadne izmjene na dimnjaku povezane su s visokim troškovima.

Zašto dimnjak

Ložište, vezni element (dimnjača) i dimnjak moraju biti međusobno usklađeni

Projektovanju i izgradnji dimnjaka je stoga potrebno pristupiti brižno i odgovorno. Ložište, dimnjak i vezni element (dimnjača) moraju biti međusobno usklađeni tako da osiguravaju siguran, pouzdan i trajan rad ložišta, te najviši stepen energetske učinkovitosti.

Potrebno je obratiti pažnju na najrazličitije zahtjeve

Pored statičke stabilnosti, protupožarne zaštite i termodinamike, potrebno je obratiti pažnju i na ostale građevinsko-fizikalne zakonitosti koje nastaju kod toplotnih opterećenja i opterećenja vlagom u građevinskim materijalima, do čega dolazi zbog djelovanja dimnih plinova.

Univerzalna upotrebljivost

Da bi udovoljili svim tim zahtjevima, potrebno je projektovati  i  izraditi univerzalno upotrebljiv dimnjački sistem. S namjenom da vam odluku  izbora potrebnog dimnjačnog sitema što više olakšamo, u nastavku su navedena područja upotrebe pojedinih dimnjačkih sistema Schiedel.

Propisi

Zakon o gradnji i Tehnički propis za dimnjake u građevinama ( Pravilnik minimalnih tehničkih uslova za projektovanje i gradnju stanova) načelno određuju zahtjeve, koji se odnose na sisteme ložišta i dimnjaka.

Broj dimnjaka

Za stambenu kuću je uvijek potrebno predvidjeti više dimnjaka. Tako stanari dobivaju mogućnost da mogu pored centralnog grijanja stambene prostore grijati i pojedinačno, npr. kaljevom peći ili kaminom. Time se omogućava  grijanje kuće  dodatnim ložištem (u slučaju kvara sistema centralnog grijanja).

Dimenzionisanje

Značajna stavka kod projektovanja je pravilno dimenzionisanje dimnjaka. Pri tome je potrebno obratiti pažnju na to da svaki sistem grijanja radi optimalno samo u slučaju kvalitetnog i odgovarajućeg presjeka dimnjaka.  Ložište, vezni element i dimnjak moraju biti međusobno usklađeni i kompatibilni. Za grijanje na kruta goriva su obično potrebni veći promjeri dimnjaka nego za grijanje uljem ili plinom.

Pravilna pozicija dimnjaka

Položaj ložišta određuje poziciju dimnjaka u objektu. Poziciju dimnjaka bi načelno bilo potrebno izabrati tako, da je osa dimnjaka blizu sljemena krova. To ima, prije svega, određene građevinsko-tehničke i funkcionalno-tehničke prednosti. Dio dimnjaka koji se nalazi iznad krova i izložen je vjetru relativno je kratak. Zbog toga su troškovi, u vezi sa zaštitom završetka dimnjaka od nepovoljnih vremenskih uslova i osiguravanja stabilnosti niski. Dimnjak najujednačenije „vuče“, a uticaj vjetra na uzgon u dimnjaku je najmanji.