Schiedel QUADRO

QUADRO DIMNJAK

Schiedel dimnjak Quadro je specijalni dimnjak namijenjen za priključak gasnih potrošaća sa zatvorenom komorom za sagorijevanje. Pogodan je za ugradnju u stambene objekte s više stanova na više etaža jer, u zavisnosti od snage priključenih aparata, omogućava priključenje i do deset potrošača na jednu vertikalu.

QUADRO

Schiedel dimnjak Quadro je specijalni dimnjak namijenjen za priključak gasnih potrošaća sa zatvorenom komorom za sagorijevanje. Pogodan je za ugradnju u stambene objekte s više stanova na više etaža jer, u zavisnosti od snage priključenih aparata, omogućava priključenje i do deset potrošača na jednu vertikalu.

Ugradnja Schiedel dimnjaka QUADRO omogućava izvođenje gasnog etažnog grijanja koje ima mnoge prednosti u odnosu na centralno grijanje:

 • sa ovim dimnjačnim sistemom svaka stambena jedinica ima svoj vlastiti sistem grijanja koji je u svakom času spreman za upotrebu neovisno od svih ostalih stanara,
 • svaki korisnik može prema svojoj potrebi i želji individualno regulisati grijanje u svom stanu,
 • na raspolaganju uvijek stoje neograničene količine tople sanitarne vode u svako doba dana i godine i to bez ikakvog čekanja na njeno
 • zagrijavanje, postoji mogućnost direktnog uticaja na troškove grijanja i pripreme sanitarne vode jer se plaća samo utošena količina gasa i vode (nema plaćanja fiksnih trošova grijanja tokom cijele godine ).

Schiedel dimnjak QUADRO konstruisan je tako da omogućava odvod dimnih gasova iz više gasnih potrošača kroz ugrađenu šamotnu cijev uz istovremeni dovod vazduha potrebnog za sagorijevanje do svakog potrošača, kroz posebnu dimnjačnu konstrukciju.Zahvaljujući ovom sistemu gasni aparat je potpuno neovisan o zraku za sagorijevanje iz prostorije u kojoj se nalazi što čini veliku prednost u odnosu na klasične dimnjačne sisteme jer ugradnja aparata nije uslovljena veličinom i vrstom prostora.

Pri projektovanju i izvođenju dimnjačnog sistema QUADRO potrebno je koristiti tehnička uputstva i detalje rješenja proizvođača.

Prednosti

Jednostavna montaža

Zbog malih dimenzija plašteva dimnjaka Quadro i laganih materijala od kojih je dimnjak izrađen njegova montaža je jednostavna i brza. Posebno oblikovani distanceri omogućavaju centriranje cijevi dimnjaka i kvalitetnu izradu spojeva cijevi.

Mogućnosti priključaka

Geometrija plašteva dimnjaka Quadro omogućava priključivanje gasnih potrošača s bilo koje strane plašta. Na jednoj etaži je moguće priključiti do četiri gasna potrošača, a najviše deset po vertikali.

Ušteda energije

Schiedel dimnjak Quadro radi “po principu izmjenjivača toplote”: hladni zrak za sagorijevanje koji prolazi pored dimne cijevi, od vrha prema gasnom potrošaču, se na svom putu zagrije od tople dimnjačne cijevi i tako zagrijan ulazi u komoru za sagorijevanje što utiče na uštedu energije.

Statička sigurnost

U uglovima plašteva dimnjaka Quadro se nalaze otvori u koje se može ubaciti armatura i zaliti tečnim malterom čime se obezbjeđuje stabilnost i statička sigurnost dimnjaka.

Tehnički detalji

elementi dimnjaka quadro

Dimnezionisanje

DIMENZIONISANJE QUADRO DIMNJAKA

Potrebni prečnik Schiedel QUADRO dimnjaka je ovisan od:

 • nazivne snage i vrste priključenih gasnih aparata
 • broja priključenih gasnih aparata na dimnjak
 • aktivne visine dimnjaka
 • rasporeda priključaka na dimnjak

Za približno dimenzionisanje Quadro dimnjaka mogu se koristiti tablice i dijagrami za dimenzionisanje.

Za definitivno i precizno dimenzionisanje Quadro dimnjaka obratite se tehničkoj službi Schiedel-a koja će uraditi funkcionalni proračun za svaku dimnjačnu vertikalu i uz njega izdati certifikat za svaki ugrađeni Quadro dimnjak.

Artikl br. Unutarnji promjer
(cm)
Vanjske mjere
(cm/cm)
Težina
(kg/m)
Q14 14 36/36 95
Q16 16 36/36 100
Q18 18 40/40 115
Q20 20 40/40 120
Q22 22 48/48 140
Q25 25 48/48 155
Q30 30 55/55 190

Downloads

Uputstvo za montažu QUADRO dimnjaka

Uputstvo za montažu QUADRO dimnjaka

8.22 MB

  Vaš zahtjev

  Uopšte
  Lični podaci
  Kontakt i pitanje
  Imajte na umu naša pravila o zaštiti podataka, na kojoj se temelji svako korištenje podataka. Schiedel, sistemi dimnjaka d.o.o.

  CAPTCHA
  Please wait...