Schiedel VENTILACIONI KANALI

SISTEMI ZA PROVJETRAVANJE

Sa boljim zaptivanjem modernih prozora i vrata provjetravanje stanova dobija sve veći značaj. Dobrim zaptivanjem prozora i vrata propuh je onemogućen, što predstavlja uspješan tehnički napredak.

Ventilacije koje funkcionišu na termički uzgon omogućavaju vrlo jednostavnu izradu. Termički uzgon je ovisan od razlike temperature zraka u prostoru kojeg provjetravamo i temperature okoline.

VENTILACIONI KANALI

Schiedel sistemi za provjetravanje

Sa boljim zaptivanjem modernih prozora i vrata provjetravanje stanova dobija sve veći značaj. Dobrim zaptivanjem prozora i vrata propuh je onemogućen, što predstavlja uspješan tehnički napredak.

Nasuprot tome, potpuno zaptivanje otvora zahtjeva novi način za potrebnu izmjenu zraka u prostorijama. Ova izmjena je moguća odgovarajućim ventilacionim sistemom.

Kod današnjeg stanja građevinske tehnike, ventilacioni uređaji su neophodni kod nekih prostorija: kuhinjske niše, kotlovnice, kupatila itd. Osnova svih ventilacionih kanala po sistemu Schiedel su industrijski izrađeni betonski elementi različitih tipova i dimenzija kojima je moguće izvesti kanale po određenoj namjeni.

Ne sadrže nikakve pokretne dijelove pa ne zahtijevaju nikakvo održavanje i ne stvaraju buku u radu.

Ventilacije na termički uzgon

Ventilacije koje funkcionišu na termički uzgon omogućavaju vrlo jednostavnu izradu. Termički uzgon je ovisan od razlike temperature zraka u prostoru kojeg provjetravamo i temperature okoline.

Uspješnost tog sistema je dakle ovisna o jačini termičkog uzgona. Sve prednosti ventilacija na termički uzgon kao što su jednostavnost, ekonomičnost, bešumni rad, moguće je koristiti dok termički uzgon omogućava zadovoljavajuće provjetravanje.

Područje primjene provjetravanja putem termičkog uzgona je prvenstveno provjetravanje sanitarnih prostorija bez prozora u stambenim objektima. Kod viših zgrada i u nepovoljnim uslovima provjetravanja ( stanovi bez poprečnog vjetrenja ) i kod posebno brtvljenih vanjskih otvora je nužno predvidjeti ventilacije sa mehaničkim uzgonom putem ventilatora

  • ventilacioni sistemi izrađeni od industrijski izrađenih betonskih elemenata
  • sistemi funkcionišu na termički uzgon
  • vrlo jednostavna, ekonomična i tiha izvedba ventilisanja prostorija u kojima ne postoji mogućnost prirodne ventilacije
  • mogućnost izvedbe ventilisanja sabirnim ili pojedinačnim kanalima
VENTILACIONI KANALI

Načini provjetravanja

PROVJETRAVANJE POJEDINAČNIM KANALIMA

Pojedinačni kanali predstavljaju najbolju izvedbu provjetravanja koje počiva na načelu termičkog uzgona.

Veću potrebu za prostorom pri ugradnji, u usporedbi sa sabirnim kanalima potpuno nadoknađuje veliki učinak tog sistema.

Kod provjetravanja pojedinačnim kanalima svaka prostorija koju ventiliramo je priključena na svoj kanal sa svijetlim otvorom presjeka 150 cm2.

PROVJETRAVANJE SABIRNIM VENTILACIJAMA

Prozračivanje sabirnim oknom s čistim termičkim uzgonom trebalo bi ugraditi tamo gdje na raspolaganju nema dovoljno mjesta za postrojenja sa pojedinačnim kanalima.

Nedostatak prostora za ugradnju pojedinačnih ventilacionih kanala i ugradnja sabirnih ventilacija uobičajeno dovodi do smanjenja učinka ventilisanja tj. smanjenja provjetravanja.

Kod pojedinačnih kanala je za svaku prostoriju predviđen presjek kanala od 150 cm2, a kod sabirnih ventilacionih kanala imamo na raspolaganju cca 50 cm2 dakle samo jednu trećinu u odnosu na pojedinačne ventilacije.

Pri projektovanju sabirnih ventilacija treba obavezno predvidjeti i kasnije ugraditi tkz. prelazne komade čijom će pravilnom ugradnjom ( niže u odnosu na slijedeću rešetku ) biti onemogućeno širenje neugodnih mirisa  sa nižih etaža.

Proizvodni program

Za pregled proizvodnog programa kliknite ovdje.

Vaš zahtjev

Uopšte
Lični podaci
Kontakt i pitanje
Imajte na umu naša pravila o zaštiti podataka, na kojoj se temelji svako korištenje podataka. Schiedel, sistemi dimnjaka d.o.o.

CAPTCHA
Please wait...