70-те години иновации

НОМЕР ЕДНО В ЕВРОПА

Нашата откритост да възприемаме нови предизвикателства и съвременни производствени методи е основата за нашия корпоративен успех. За нас винаги е било важно решенията, които предлагаме, да бъдат оптимално приспособени към конкретните условия.

История

От основаването си през 1964 година главната идея, която е имал учредителят на фирмата Fridrih SCHIEDEL, е била комините да не се произвеждат само от тухли, а да бъдат направени от леки бетонови елементи. Schiedel е успял да реализира тази своя идея, както и много други революционни постижения в областта на отоплителната техника.

Нашите корпоративни постижения в производството на коминни системи са: кръгообразната форма на вътрешния даметър на комина 1966, изолираният комин 1985, мултифункционалният комин и абсолютният комин 1999.

История

Сенатор Fridrih Schiedelличност на истински предприемач

Далновиден в начина си на мислене, целенасочен и решителен, енергичен в постъпките си

SCHIEDEL основава компанията си в Ербах до Улм през 1946 година, а по-късно става почетен сенатор на Техническия университет в Мюнхен, сенатор Friedrich Schiedel. И по-точно, „буквално с две лопати и една количка, които взел на заем“, както винаги обичал да казва F. Schiedel, той построил в Ербах до Улм първата си фабрика.

Още през 1947 година във фабриката започва специализираното производство на бетонови елементи за комини, а от 1951 година производството се ориентира само към коминни системи. Тогава компанията „Schiedel“ има в производството си 17 работници и служители. От 1952 година производството на комини започва и в Мюнхен. В годините от 1961 до 1966 сенатор F. Schiedel построява и няколко дистрибутивни центъра на територията на Германия, а през 1966 година и в Австрия. През 1971 година е построена административната сграда в Мюнхен.

От 1971 до 1990 продължава да разширява своята стопанска дейност. Schiedel е бил единственият акционер в компаниите SCHIEDEL Holding GmbH в Мюнхен и Fridrih SCHIEDEL Holding Ges.mb.H в Австрия.

През 1990 година компанията в Германия и през 1991 година в Австрия стават част от BRAAS GmbH Austria.

Още в началната фаза на дейността си Schiedel внедрява в практиката резултатите от научните изследвания и технологичните иновации. Това, което е новаторската мощ и възходът на компанията, както и напредъкът в производствените технологии, през годините си остава водещият принцип на компанията. Като обществено отговорен и далновиден предприемач той винаги обръща внимание на съответните социални ползи за своите работници и служители и за техните семейства.

Неговата многостранност като предприемач и дарител е оценена с почести и обществено признание, което е движещата сила и наградата за делото на неговия живот.

История
История
История

История на Развитието

1946 Учредяване на фирмата Schiedel в Германия – сенатор Фридрих Шидел
1967 Учредяване на Schiedel в Австрия
1990 Закупуване на Schiedel от BRAAS / Redland (днес Групата Braasmonier)
1990-98 Международна фаза, експанзия 1: Източна Европа (органичен ръст и закупуване на малки местни доставчици)
1999 Закупуване на Vibralit, Италия (1 иноксови комини)
2000-04 Международна фаза, разширяване 2: Великобритания, Скандинавия, Ирландия, Белгия (придобивания)
2005 Закупуване на Ritevent grupe (2. Иноксови комини)
2006 Съвместни инвестиции с Core Industries, САЩ, закупуване на Roka CZ (иноксови комини, Производство на Теплице)
2011 Продажба на миноритарен дял на Core Industries, САЩ
2017 Част от BMI Grupe, обединение с Brass Monier и Icopal, най-големият производител на равни покриви и покриви с наклон и водоустойчиви решения в цяла Европа
2018 Самостоятелна оперативна компания като част от семейството на компанията Standard Industries

Техническо развитие:

1946 - лек бетонов пласт

Иновация: вместо тухли – лек бетонов пласт

1960 – SR – кръгъл комин
1970 – вътрешната тръба е изградена по суха процедура
1985 – изолиран комин
1992 – PARAT високи съвместими комини
1994 – производство на изостатични тръби
1999 – ABSOLUT керамичен комин
1999 – KERASTAR - иноксова коминна система с изостатични тръби
2000 – AERA затворена вентилационна система
2002 – изостатичен пресован T-образен профил на тръбите
2004 – Absolut Termo-LAS, AERA комфорт и вентилация
2006 – Изостатичен комин с изпълнени условия по GW3, KINGFIRE каминни системи
2012 – Schiedel ABSOLUT XPert: за пасивни къщи, сертифицирана система
История
История
История