70-те години иновации

НОМЕР ЕДНО В ЕВРОПА

Нашата откритост да възприемаме нови предизвикателства и съвременни производствени методи е основата за нашия корпоративен успех. За нас винаги е било важно решенията, които предлагаме, да бъдат оптимално приспособени към конкретните условия.

История

От основаването си през 1964 година главната идея, която е имал учредителят на фирмата Fridrih SCHIEDEL, е била комините да не се произвеждат само от тухли, а да бъдат направени от леки бетонови елементи. Schiedel е успял да реализира тази своя идея, както и много други революционни постижения в областта на отоплителната техника.

Нашите корпоративни постижения в производството на коминни системи са: кръгообразната форма на вътрешния даметър на комина 1966, изолираният комин 1985, мултифункционалният комин и абсолютният комин 1999.

История

Сенатор Fridrih Schiedelличност на истински предприемач

Далновиден в начина си на мислене, целенасочен и решителен, енергичен в постъпките си

SCHIEDEL основава компанията си в Ербах до Улм през 1946 година, а по-късно става почетен сенатор на Техническия университет в Мюнхен, сенатор Friedrich Schiedel. И по-точно, „буквално с две лопати и една количка, които взел на заем“, както винаги обичал да казва F. Schiedel, той построил в Ербах до Улм първата си фабрика.

Още през 1947 година във фабриката започва специализираното производство на бетонови елементи за комини, а от 1951 година производството се ориентира само към коминни системи. Тогава компанията „Schiedel“ има в производството си 17 работници и служители. От 1952 година производството на комини започва и в Мюнхен. В годините от 1961 до 1966 сенатор F. Schiedel построява и няколко дистрибутивни центъра на територията на Германия, а през 1966 година и в Австрия. През 1971 година е построена административната сграда в Мюнхен.

От 1971 до 1990 продължава да разширява своята стопанска дейност. Schiedel е бил единственият акционер в компаниите SCHIEDEL Holding GmbH в Мюнхен и Fridrih SCHIEDEL Holding Ges.mb.H в Австрия.

През 1990 година компанията в Германия и през 1991 година в Австрия стават част от BRAAS GmbH Austria.

Още в началната фаза на дейността си Schiedel внедрява в практиката резултатите от научните изследвания и технологичните иновации. Това, което е новаторската мощ и възходът на компанията, както и напредъкът в производствените технологии, през годините си остава водещият принцип на компанията. Като обществено отговорен и далновиден предприемач той винаги обръща внимание на съответните социални ползи за своите работници и служители и за техните семейства.

Неговата многостранност като предприемач и дарител е оценена с почести и обществено признание, което е движещата сила и наградата за делото на неговия живот.

История
История
История

История на Развитието

Година Важно събитие
1946 Учредяване на фирмата Schiedel в Германия – сенатор Фридрих Шидел
1967 Учредяване на Schiedel в Австрия
1990 Закупуване на Schiedel от BRAAS / Redland (днес Групата Braasmonier)
1990 Международна фаза, експанзия 1: Източна Европа (органичен ръст и закупуване на малки местни доставчици)
1999 Закупуване на Vibralit, Италия
1999 Закупуване на Ulster Fireclays, Великобритания/ Ирландия
2000 Закупуване на Schornsteinsysteme, Германия
2001 Закупуване на Isokern в Дания / Швеция
2001 Закупуване на Irish Stoneware, Ирландия
2004 Закупуване на Ritevent Group, Великобритания
2005 Закупуване на Bemal, Белгия
2006 Съвместни инвестиции с Core Industries, САЩ (иноксови комини, Производство на Теплице)
2006 Закупуване на Roka, CZ (иноксови комини, Производство на Теплице)
2011 Продажба на миноритарен дял на Core Industries, САЩ
2014 Листинг на BRAAS MONIER BUILDING GROUP на Frankfurt Stock Exchange
2016 Закупуване на Ontop Metaloterm Холандия, Германия, Полша
2017 Част от BMI Grupe, обединение с Brass Monier и Icopal, най-големият производител на равни покриви и покриви с наклон и водоустойчиви решения в цяла Европа
2018 Самостоятелна оперативна компания като част от семейството на компанията Standard Industries

Техническо развитие:

1946 - лек бетонов пласт

Иновация: вместо тухли – лек бетонов пласт

1960 – SR – кръгъл комин
1970 – вътрешната тръба е изградена по суха процедура
1985 – изолиран комин
1992 – PARAT високи съвместими комини
1994 – производство на изостатични тръби
1999 – ABSOLUT керамичен комин
1999 – KERASTAR - иноксова коминна система с изостатични тръби
2000 – AERA затворена вентилационна система
2002 – изостатичен пресован T-образен профил на тръбите
2004 – Absolut Termo-LAS, AERA комфорт и вентилация
2006 – Изостатичен комин с изпълнени условия по GW3, KINGFIRE каминни системи
2012 – Schiedel ABSOLUT XPert: за пасивни къщи, сертифицирана система
История
История
История