PRAVNA NAPOMENA

Područje važenja
Ovom izjavom o zaštiti podataka objašnjava se korisnicima vrsta, obim i svrha prikupljanja i korišćenja ličnih podataka od strane odgovornog ponuđača

Schiedel d.o.o.
dimnjački sistemi i ventilacije

finansije i kontroling:
Kontakt osoba: Marko Stefanović
PIB: 101743435

Opšti uslovi isporuke
Ovde skinuti sa interneta

Direktor:
Ivan Kovačević

Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića 96/2, Beograd

Telefon: +381 11 3121604
Fax:         +381 11 3121605
E-Mail: dimnjak@schiedel.rs

na ovoj internet strani (u daljem tekstu „ponuda“).

Podaci o pristupu/ Fajlovi sa logovanja na server

 

Ponuđač (odnosno njegov provajder za internet prostor) prikuplja podatke o svakom pristupu ponudi (takozvani fajlovi logovanja na server). U podatke o pristupu spadaju:

Naziv internet strane kojoj se pristupilo, podaci, datum i vreme pristupa, preneta količina podataka, prijava o uspešnom pristupanju, tip pregledača zajedno sa verzijom, operativni sistem korisnika,  der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Zapis sa podacima URL (prethodno posećena strana), IP-Adresa provajder koji podnosi upit.

Ponuđač upotrebljava podatke iz protokola samo za statistička vrednovanja u svrhu funkcionisanja, bezbednosti i optimizacije ponude. Ponuđač, međutim, zadržava pravo da podatke iz protokola naknadno proveri, ako na osnovu konkretnih indikacija postoji opravdana sumnja protivpravnog korišćenja.

Ophođenje sa ličnim podacima

Lični podaci su informacije, uz čiju se pomoć može odrediti neko lice, dakle to su oni podaci koji se mogu pratiti tako da dovedu do nekog lica. U ovo spadaju ime, e-mail adresa ili broj telefona. Ali i podaci o sklonostima, hobijima, članstvima ili koje stranice na internetu neko posećuje, ubrajaju se u lične podatke.

Lične podatke ponuđač prikuplja, koristi i dalje predaje samo onda kada je ovo zakonom dozvoljeno ili kada korisnik pristane na prikupljanje podataka.

 

 

Uspostavljanje kontakta

Prilikom uspostavljanja kontakta sa ponuđačem (na primer preko formulara za kontakt ili E-maila) podaci korisnika se memorišu u svrhu obrade upita kao i za slučaj da dođe do pratećih pitanja.

Newsletter (vesti)

Pomoću vesti Vas informišemo o nama i našim ponudama.

Ako želite da primate vesti, od Vas nam je potrebna validna E-mail adresa kao i informacije, koje nam omogućavaju proveru da ste Vi vlasnik navedene E-mail adrese, ondnosno da je njen vlasnik saglasan sa prijemom vesti. Ostali podaci se ne prikupljaju. Ovi podaci se koriste samo za slanje vesti i ne prosleđuju se trećim licima.

Prijavom za primanje vesti, mi memorišemo Vašu IP-adresu i datum prijave. Ovo memorisanje služi samo kao dokaz, u slučaju da neko treće lice zloupotrebi E-mail adresu i da se bez znanja ovlašćenog lica prijavi za primanje vesti.

Vašu saglasnost za memorisanje podataka, E-mail adrese kao i njihovo korišćenje za slanje vesti, u svako doba možete opozvati. Opoziv može da se izvrši preko linka u samim vestima, u okviru Vašeg profila ili preko saopštenja koje se šalje preko gore navedenim mogućnosti za kontaktiranje.

Cookies (kolačići)

Kada korisnik pokrene ponudu, na njegov računar se memoriše jedan ili više kolačića. Kolačić je mala datoteka koja sadrži određeni redosled znakova i nedvosmisleno identifikuje Vaš pretraživač. Pomoću kolačića, ponuđač poboljšava komfor i kvalitet svoje usluge, pri čemu se, na primer, memorišu podešavanja korisnika. Kolačićima se ne pričinjava nikakva šteta računaru korisnika i ne sadrže viruse.

Korišćenje ponude je moguće i bez kolačića. Korisnici na svom pretraživaču mogu da deaktiviraju memorisanje kolačića, da ih ograniče na određene internet strane ili da svoj pretraživač tako podese da ih obaveštava pre nego što memoriše kolačić. Oni kolačiće, preko funkcija svog pretraživača za zaštitu podataka, u svako doba mogu da izbrišu sa hard-diska svog računaa. U ovom slučaju, bi se funkcije i lakoća korišćenja ponude mogli ograničiti.

Google Analytics (Google analitika)

Ova ponuda koristi Google Analytics, službu za analizu interneta Google Inc.-a („Google“). Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke, koje se memorišu na kompjuter korisnika i koji preko ovoga omogućavaju analizu korišćenja internet strane. Informacije koje se stvaraju preko kolačića o korišćenju ove internet strane od strane korisnika, po pravilu se prenose na Google-server u SAD-u I tamo se memorišu.

U slučaju aktiviranja IP-anonimiziranja na ovoj internet strani, IP-adresa korisnika se od strane Google-a, međutim, u okviru zemalja članica Evropske Unije ili u drugim zemljama ugovaračima Konvencije o Evropskom Ekonomskom Prostoru prethodno skraćuje. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP-adresa prenosi na Google-ov server u SAD-u I tamo se skraćuje. IP-anonimiziranje je aktivno na ovoj internet strain. Po nalogu operatora ove internet strane, Google će ove informacije koristiti kako bi vrednovao korišćenje internet strane od strane korisnika, kako bi sastavljao izveštaje o aktivnostima na internet strani i kako bi pružao ostale sa korišćenjem internet strane i interneta povezane usluge prema operatoru internet strane.

IP-adresa koju u okviru Google Analytics prenosi vaš pretraživač, ne spaja se sa drugim Google podacima. Korisnici mogu da spreče memorisanje kolačića preko odgovarajućeg podešavanja njihovog softvera pretraživača; ova ponuda upućuje korisnike na to da se u ovom slučaju eventualno neće moći koristiti sve funcije ove internet strane u punom obimu. Korisnici osim toga, mogu da spreče prikupljanje podataka za Google koji su generisani preko kolačića i koji se odnose na njihovo korišćenje internet strane (zajedno sa njihovom IP-adresom) kao i obradu ovih podataka od strane Google-a, pri čemu treba da skinu i instaliraju Browser-Plugin koji se nalazi na sledećem linku: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Opoziv, izmene, korekcije i aktualizacije

Korisnik ima pravo da po zahtevu dobije besplatne informacije o ličnim podacima koji su o njemu memorisani. Dodatno, korisnik ima prava da koriguje netačne podatke, da blokira i obriše svoje lične podatke, ukoliko zakonska obaveza čuvanja nije u suprotnosti sa ovim.

<span class="entry-title-primary">Pravna napomena</span> <span class="entry-subtitle">GDPR</span>

PRAVILNIK O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Icon

Pravilnik o zaštiti ličnih podataka


Preuzimanje 753.21 KB 83 downloads

OBAVEŠTENJE POSLOVNIM PARTNERIMA

Icon

Obaveštenje poslovnim partnerima


Preuzimanje 211.29 KB 52 downloads