Korstna paigaldus ― teha ise või tellida meistrilt?

Korstna paigaldus ― teha ise või tellida meistrilt?

Tuleohutuse seaduse järgib tohib kütteseadme ja korstna ehitada või paigaldada ainult pottsepa kutsetunnistustega spetsialist, kuid erandina võib üksikelamus seda oma tarbeks teha igaüks ise. Mida korstna paigalduse juures arvestada ning millal ja kuidas peaks pöörduma professionaali poole?

Moodulkorstna paigaldus on lihtne

Tõsi on see, et kaasaegsete moodulkorstende kokkupanek on väga lihtne, kuna see töö ei nõua mingeid erioskusi. Valmis pikkusega elemendid muudavad korstnaladumise lihtsaks nagu legoklotside kokkupaneku. Moodulite ühendamiseks kasutatakse spetsiaalseid paigaldusliime ning metallkorstende puhul ühendusklambreid. Reeglina saab selle tööga hakkama ühe päevaga, metallist moodulkorstna puhul isegi tundidega. Moodulkorstent saab paindlikumalt paigutada hoone sees, mis on eriti oluline uute küttekehade lisandumisel. Moodulkorstendele toodetakse ka erinevaid lisatarvikuid nagu liitmikud, puhastusluugid, siibrid, tõmberegulaatorid, mis veelgi lihtsustab hästitoimiva küttesüsteemi ehitamist.

Kindlasti tuleb moodulkorstna paigaldamisel järgida kehtivaid tuleohutusnorme ja tootja paigaldusjuhiseid. Eriti olulised on tuleohutuse seisukohalt punktid, mis määratlevad korstna nõutud kauguse põlevatest materjalidest ja ehitise konstruktsioonidest ning läbiviigud katusest ja vahelagedest, aga ka korstna katusepealse osa kõrgus erinevates oludes.

Korstna paigaldus ― teha ise või tellida meistrilt?
Korstna paigaldus ― teha ise või tellida meistrilt?

Kui tellid moodulkorstna paigalduse, kontrolli pottsepa kutsetunnistuse olemasolu

Kuna valesti paigaldatud korsten võib tekitada tõsise tulekahju ja lõppeda kindlustushüvitise vähendamise või selle maksmisest keeldumiseni, võiks paigaldustöö võimalusel teha siiski professionaal. Kui aga juba spetsialisti poolde pöörduda, tasub enne kontrollida Kutsekoja kodulehelt kutseregistrist, kas valitud teenusepakkujal on olemas kehtiv pottsepa kutsetunnistus.

Korstna paigaldus- ja remonditeenust saab pakkuda pottsepa 4. või 5. taseme kutsetunnistuse omanik. 3. taseme kutsetunnistusega pottsepasellid võivad neid töid teha vaid kõrgema, 4. ja 5. tasemega meistri juhendamisel. Kutsetunnistuste olemasolu kontrollimine enne teenuse tellimist aitab vältida juhtumeid, kus Päästeamet keeldub hoonele kasutusloa andmisest, kuna korstna paigaldajal on puudunud vastav õigus. Samuti saab korstnasüsteemi paigaldusnõuete eiramise eest määrata trahvi.

Kes võib korstent puhastada?

Kuna hooldamata kütteseadmetest alguse saanud tulekahjud on muutunud aina sagedasemaks, tuleb enne iga kütteperioodi algust üle kontrollida kõik kütteseadmed: ahjud, pliidid, kaminad, korstnad ja katlad. Aastaringsel puiduga kütmisel tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda aastas, hooajaliselt kasutatavaid küttesüsteeme üks kord kütteperioodi jooksul. Gaasi- ja õlikütteseadmed vajavad puhastamist vähemalt korra aastas.

Kütteseadme kontrollimisel tuleb jälgida, ega küttesüsteem kuskilt suitsu sisse ei aja ning et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstendes ei oleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida, kas korsten on pigivaba ja tahmaluugid kindlalt kinni.

Eramajade korstent võib iga majaomanik puhastada ise, ent vähemalt kord viie aasta jooksul peab seda seaduse kohaselt tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Lisaks korstna ja ühenduslõõride puhastamisele väljastab korstnapühkja küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta akti. Küttesüsteemist alguse saanud tulekahju korral tuleb akt esitada kindlustusseltsile, vastasel juhul võidakse kindlustushüvitist vähendada või selle maksmisest koguni keelduda.

Kuigi moodulkorsten tahmub tänu siledale sisepinnale vähem, on korralik ja regulaarne hooldus siingi vajalik – see on ka moodulkorstende garantii aluseks. Meeles tuleb aga pidada seda, et kui tavaliselt kasutatakse korstna puhastamisel terasest harju, siis metallmoodulkorstna puhul plastikust harju. Terasharjad kriibivad metallist suitsulõõri sisepinda ning vähendavad selle rooste- ja kondensaadikindlust ning tervikuna korstna eluiga.

Tutvu Schiedeli tootevalikuga >>>

LOE VEEL KORSTENDE KOHTA:

Korstna paigaldus ― teha ise või tellida meistrilt?

Korstnapaigalduse tüüpvead

Korstna paigaldus ― teha ise või tellida meistrilt?

Vana telliskorstna renoveerimine

Korstna paigaldus ― teha ise või tellida meistrilt?

Miks eelistada moodulkorstent