Autorska prava

Područje važenja
Ovom izjavom o zaštiti podataka objašnjava se korisnicima vrsta, obim i svrha prikupljanja i korišćenja ličnih podataka od strane odgovornog ponuđača

Schiedel d.o.o.

reg.podaci: APR-Beograd

PIB: 101743435

Mat.br: 17178113

Opšti uslovi isporuke
Ovde skinuti sa interneta

Direktor:
Ivan Kovačević dipl.ecc

Adresa:
Savska 2a
11251 Beograd – Ostružnica

Tel: +381 (0) 11 3129 609

Fax: +381 (0) 11 3121 605
E-Mail SCH-SRB-dimnjak@schiedel.com