Autorska prava

Područje važenja
Ovom izjavom o zaštiti podataka objašnjava se korisnicima vrsta, obim i svrha prikupljanja i korišćenja ličnih podataka od strane odgovornog ponuđača

Schiedel d.o.o.

reg.APR-Beograd
Kontakt osoba: Ivan Kovačević dipl.ecc

rukov.prodaje-procur.
PIB: 101743435

Opšti uslovi isporuke
Ovde skinuti sa interneta

Direktor:
Damir Matijević dipl.ecc

Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića 96/2
11070 Beograd

Telefon: +381 (0) 63 3121 604

Fax: +381 (0) 63 3121 605
E-Mail dimnjak@schiedel.rs