Autorska prava

Područje važenja
Ovom izjavom o zaštiti podataka objašnjava se korisnicima vrsta, obim i svrha prikupljanja i korišćenja ličnih podataka od strane odgovornog ponuđača

Schiedel d.o.o.

reg.podaci: APR-Beograd

PIB: 101743435

Mat.br: 17178113

Opšti uslovi isporuke
Ovde skinuti sa interneta

Direktor:
Ivan Kovačević dipl.ecc

Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića 96/2
11070 Beograd

Tel: +381 (0) 11 3121 604

Fax: +381 (0) 11 3121 605
E-Mail dimnjak@schiedel.rs