Menadžment

Snažne ličnosti – kompetentne, vizionarske, posvećene!

Poslovni uspeh iziskuje ličnu posvećenost i iskusne ljude, koji žele zajednički da oblikuju budućnost, istovremeno stvarajući i čuvajući vrednosti. Schiedel promoviše moć Grupe suverenim načinom poslovanja sa nacionalnim entitetima.

Na međunarodnom nivou Schiedel-om rukovodi Izvršni odbor Schiedel-a.

Menadžment
Menadžment

Alessandro Cappellini

Predsednik Schiedel International-a

Alessandro Cappellini, rođen je u Rimu. stekao je obrazovanje na Univerzitetu ekonomije i menadžmenta Luigi Bocconi u Milanu, gde je stekao titulu mastera (M.A.) i mastera menadžmenta (MBA) na Univerzitetu Durham u Velikoj Britaniji.

A. Cappellini  je stupio na poziciju predsednika Schiedel International-a i predsednika Izvršnog odbora Schiedel-a u januaru 2017.godine.
Veliko znanje i iskustvo u industriji stekao je na različitim pozicijama u Robertu Bosch S.p.A., Italija, American Standard Italia S.r.l., kao i Ariston Thermogroup, Nemačka, i na kraju u sektoru krovnih pokrivača i dimnjaka, gde je započeo karijeru u Braas Monier Building Group pre više od deset godina. Sada želi da obezbedi snažnu tržišnu poziciju Schiedel-a, koristeći novi potencijal rasta svojom dugoročnom vizijom.

Od 2005. godine, Alessandro Cappellini je bio direktor marketinga Schiedel International-a, a od 2007. godine postavljen za generalnog direktora Schiedel UK, a 2009.godine je postavljen za izvršnog direktora Schiedel UK & ROI-a . Posle veoma uspešne karijere u Schiedel-u, pridružio se Bramac International-u u okviru Braas Monier Grupe, gde je bio na položaju Direktora za integraciju. Zatim je direktno prešao u Monier Braas, gde je bio izvršni direktor za Poljsku od 2014. do 2016. A. Cappellini je bio menadžer za nekoliko zemalja u okviru Monier Scandinavia (generalni direktor za Švedsku, Norvešku i Dansku).

Početkom 2016. prešao je iz Braasmonier Building Group u Fixit TM Holdingu, Nemačka, kako bi nastavio karijeru kao izvršni direktor za jugozapadnu Evropu . Početkom 2017. Alessandro Cappellini vraća se u Braasmonier Building Group i Schiedel International.

Menadžment

Johannes Kistler

Direktor finansija Schiedel International-a

Direktor za finansije i ljudske resurse

Johanes Kistler započeo je svoj rad 1992. godine kao kontrolor u Schiedel Nemačka sa sedištem u Minhenu.
Od 1995. do 1997. bio je šef kontrolinga u Schiedel Nemačka, a od 1998. do 2000. J. Kistler se pridružio Braas-u u Oberurselu kao šef kontrolinga i korporativnog razvoja.

J. Kistler je 2001. postao direktor za finansije i ljudske resurse u Schiedel International-u i član Izvršnog odbora.

J. Kistler je inicirao i bio odgovoran za brojne važne projekte kao što su: uspešna integracija stečenih kompanija u Schiedel grupu, stvaranje međunarodne organizacione strukture, izveštaji o finansijskoj konsolidaciji, uvođenje novih sistema izveštavanja, uvođenje SAP-a, kontrola troškova i smanjenje troškova kroz poboljšanje procesa, primenu ušteda u lancu snabdevanja, uspešno restrukturiranje, sprovođenje operativnog i strateškog planiranja, poboljšanje toka gotovine kroz sistematsko upravljanje imovinom, redovni pregledi organizacionih i ljudskih resursa, primena upravljanja talentima.

J. Kistler je diplomirao menadžment sa fokusom na računovodstvo i kontroling, upravljanje materijalima i logistiku.

Menadžment

Michael Ball

Regionalni direktor za Severnu i Zapadnu Evropu

Michael Ball je renomirani član rukovodećeg tima Schiedel-a, koji je započeo karijeru u kompaniji Schiedel pre više od 20 godina nakon sticanja diplome Univerziteta u Njukaslu za građevinski inženjering. Zahvaljujući svom obrazovanju, veštinama i iskustvu, M. Ball poseduje odlična prodajna i tehnička znanja i holistički pogled na poslovni život.

Prvo rukovodeće mesto M. Ball-a bila je pozicija komercijalnog menadžera za UK & ROI, fokusirajući se na nestambeni deo poslovanja u Velikoj Britaniji, što je dovelo do toga da on postane direktor prodaje u Velikoj Britaniji i ROI.
2011. godine M. Ball je postavljen za izvršnog direktora za UK & ROI.

Početkom 2016. M. Ball je postavljen za regionalnog direktora za Severnu i Zapadnu Evropu i izabran je za člana Izvršnog odbora Schiedel-a.