Känsla genom design.
Känsla för produkterna.

Nyttan först och främst. En cementerad designdoktrin som alla följde i årtionden. Traditionella metoder för produktanvändbarhet tenderar att underskatta vikten av kundens känslor för designen. Utöver att produkterna är värdefulla och användbara måste vi också tillverka produkter och upplevelser som är njutbara – med fokus på hur det vi har skapat får människor att känna.

Känsla genom design. Känsla för produkterna.

Vi är på väg mot den så kallade “meningsekonomin”. När det gäller produktdesign väcker detta frågor: vad för slags känsla väcker en produkts design hos en person? Vilken sorts mening ger den i personens vardag? Varumärken uppmuntras att utforska en hel värld av konsumenters känslor och att skapa meningsfulla, positiva och känslomässigt laddade upplevelser av dessa. För ett varumärke som är helt övertygat om att det känslomässigt tilltalande hos en mysig brasa i ens eget hem gör människor lyckliga, innebär detta : Exakt hur måste en eldstad se ut för att göra människor lyckliga? Våra produkter måste ge svar på dessa frågor. I dag och i framtiden.

Framtidens design skapar känslor. Vi antänder de känslor som våra kunder begär.

Design skapar välbefinnande

 

Vi vet att, i synnerhet, produktdesign spelar en viktig roll för människors välbefinnande. “Form följer funktion” kan alltså bli “Form uppmuntrar till känslor” eller “Funktion skapar upplevelser”. Det blir allt viktigare för designen för att stämma överens med de känslor man försöker skapa. Detta är en global utmaning för produktformgivare och varumärken. Under de kommande åren kommer produktformgivare allt oftare att bli ombedda att skapa design för känslor, upplevelser och sammanhang – ett krav som härrör från marknadsföringens och varumärkesprofileringens värld, och är nu redo att spela en avgörande roll i designen av själva produkten.

Känslor är dock komplicerade och kan variera i styrka. Det vill säga, vilka känslor är starkast? Vilka kommer att påverka köpbeslut i framtiden? En av de viktigaste känslorna är behovet av inre lugn. Konsumenter är alltmer angelägna om att undvika stress och att behålla lugnet. Detta leder till ett ständigt ökande behov av att skapa trygghetszoner – framför allt i hemmet. Stillhet och inre lugn är känslotillstånd som efterfrågas alltmer. För att uppnå dessa känslor bör produktdesignen och produktsäkerheten väcka känslor av mysighet och välbefinnande. Kombinerat med vår övertygelse att en mysig brasa i hemmet gör människor lyckligare, formar detta framtiden för våra produkter.

Att känna sig trygg

Som marknadsledare i Europa när det gäller säkra skorstenar och rökgasledningssystem kan vi erbjuda pålitliga och hållbara produkter. En mysig brasa och frisk luft skapar högre komfort, livskvalitet och skapar säkerhet och oberoende i våra kunders hem. Varje Schiedel-system har testats individuellt och kan enkelt integreras i en modern bostadsbyggnad. Den kombinerade användningen av Schiedel-produkter ökar också funktionaliteten och säkerheten, så att våra kunder helt enkelt kan koppla av och njuta av komforten av sina hem.

Hur Schiedel designar framtiden.

  • Våra produkter skapar positiva känslor hos konsumenterna och bidrar till komfort och välbefinnande.
  • Vi lär oss av och växer med våra kunder, och det gör även våra produkter.
  • Våra kunder kan alltid lita på den höga säkerhetsnivån hos våra produkter, från skorstenar till kaminer och ventilationssystem.

Lyssna, förnya och väx

På Schiedel lär vi oss av och växer med våra kunder. Vi designar och anpassar ständigt lösningar som är baserade på kundernas behov, och skapar produktfunktioner som överträffar gällande normer. För att förbättra våra kunskaper och produkter genomför vi regelbundet  workshops om innovation och designstudier.

 

Vår strävan efter högklassig design bekräftas av flera Red Dot, Plus X och italienska designpriser. Men vårt huvudfokus är inte bara ett estetiskt syfte, utan även att ge våra kunder konkreta fördelar genom att spara utrymme i deras hem och genom en felfri, ergonomisk hantering. Vi utvecklar och lanserar verktyg för online-inspiration för att hitta den mest lämpliga lösningen för våra kunders nya bostadsutrymme och för att se till att våra produkter är de som passar allra bäst.