Kuidas tagada korstna tuleohutust

Kuidas tagada korstna tuleohutust

Igal aastal saab märkimisväärne hulk tulekahjusid alguse vanadest amortiseerunud, hooldamata või valesti paigaldatud korstendest. Kuidas nii alguse saanud tulekahjusid vältida ning kuidas tagada turvaline ja ohutu korsten?

Moodulkorsten vs telliskorsten

Korstna planeerimisel võiks eelistada moodulkorstent traditsioonilisele tellistest laotud korstendele, sest tuleohutuse vaatest on neil telliskorstende ees mitmeid eeliseid. Esiteks tagatakse moodulkorstende tuleohutus sellega, et need valmistatakse vastavalt Euroopa Liidu standardile materjalidest, mille tuleoht on viidud miinimumini. Ka testitakse kõiki moodulkorstnaid ekstreemsetes tingimustes, näiteks 6-tunnise kõrgel temperatuuril kütmisel ning tahmapõlengu tekitamisega korstnas. Telliskorstnal puuduvad tootestandardid ning seetõttu pole see korstnatüüp läbinud ametlikke tuleohutuskatseid sõltumatutes laborites – testitud pole ei materjale eraldi (telliskivid, mördisegu komponendid jne) ega valmis laotud korstnaid töötingimustes. Telliskorstna kvaliteet sõltub pottseppa professionaalsusest.

Lisaks soojenevad tänapäevaste moodulkorstnate sisetorud kiiresti ja seetõttu on tõmme alati parem kui telliskorstnatel, mis vajavad oma massiivsuse tõttu n-ö. ülessoojenemist.

Korstna ja kütteseadme omavaheline sobivus

Selleks, et korsten oleks ohutu, tuleb alustada sellest, et valida see alati lähtuvalt kütteseadmest. Vastasel juhul ei hakka küttessüsteem korralikult tööle ning võib olla ka tuleohtlik. Erinevatel kütteseadmetel on erinevad väljuva suitsu temperatuurid. Madalatel temperetuuridel töötavatel kütteseadmetel (nt keskkküttekatlad, õli- või gaasikatlad) tekib põlemise kõrvalproduktina happeline kondensaatvesi, mis söövitab korstna sisepinda ja lõhub korstna lõpuks täiesti ära, muutes selle tuleohtlikuks. Selle vältimiseks peavad mainitud olukorras olema suitsulõõrid kondensaadikindlad ja vajadusel tuleb lisada ka kondensaadi äravool korstna põhjast.

Korstna sobivust kütteseadmega tuleb ka jälgida siis, kui on plaanis olemasoleval majal kütteseadet vahetada. Näiteks kui majapidamisse tuleb kaasaegne keskküttekatel, vajab telliskivikorsten väljavahetamist või ümberehitamist. Madala suitsutemperatuuriga kütteseadmetega tuleb telliskorstna lõõri sisse kindlasti paigaldada roostevaba suitsutoru koos vajalike lisadega. Enamike moodulkorstende sisetorud on aga juba eos tehtud happekindlast keraamikast või roostevabast terasest, mis tagab moodulkorstna turvalisuse.

Kuidas tagada korstna tuleohutust

Pigi teke ja sellega kaasnevad ohud

Üks sage probleem on pigi tekkimine korstnasse. Pigi tekib näiteks siis, kui kütta märga puitu või kui põletada ahjus igasugust olmeprügi, mille tegelik koht on prügikastis. Pigi on aga tuleohtlik, sest see võib korstnas väga kõrgetel temperatuuridel süttida.

Kuna moodulkorstna sisepind on sile, siis tekib sinna võrreldes telliskorstnaga vähem pigi ning seetõttu on tahmapõlengu oht korstnas väiksem kui telliskorstnas. Kuni 1100-kraadise kuumusega tahmapõleng tekitab telliskorstnale läbivad praod, mille kaudu pääsevad tuleohtlikud sädemed ja leegid majakonstruktsioonideni ning eluohtlik vingugaas ja suits hoone siseruumidesse. Tavaliselt peab telliskorstna pärast tahmapõlengut uuesti üles ehitama. Moodulkorstna puhul pragude tekkimise ohtu pole, kuna tahmapõlengust tekkinud kahjustused on minimaalsed. Hea õnne korral ei pea plokk-korstent pärast tahmapõlengut isegi välja vahetama, kuid selle kohta peab lõpliku hinnangu andma oma valdkonna ekspert.

Korstna puhastamine on oluline

Küttesüsteemi tuleohutuse tagamiseks ning töökorras hoidmiseks on tarvis korstent ka korrapäraselt puhastada. Pideval puiduga kütmisel tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda aastas, hooajaliselt kasutatavaid küttesüsteeme üks kord kütteperioodi jooksul. Gaasi- ja õlikütteseadmed vajavad puhastamist vähemalt korra aastas. Moodulkorstende ümara lõõri puhastamine on lihtsam, samuti tahmub moodulkorsten tänu siledale sisepinnale vähem. Eramu moodulkorstna puhastamisega saab hakkama iga majaomanik, kuid vähemalt kord viie aasta jooksul peab seda tööd seaduse kohaselt tegema kutsetunnistusega korstnapühkija.

Tutvu Schiedeli tootevalikuga >>>

Loe blogist veel:

Kuidas tagada korstna tuleohutust

Kuidas õigesti kütta

Kuidas tagada korstna tuleohutust

Kuidas parandada korstna tõmmet

Kuidas tagada korstna tuleohutust

Korstnapaigalduse tüüpvead