Вашата кариера в Schiedel

НАЦИОНАЛНО ПОЗИЦИОНИРАНИ – ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УСПЕШНИ

Желаете ли да станете част от компанията, която със себеотдаване работи върху иновативни и качествени продукти в областта на отоплението и вентилацията?

Кариера

Дали вие сте човек с предприемачески дух, стабилен и способен за ефективна работа, преследващ най-добри резултати?

Предлагаме работа в динамична среда, при отлични работни условия за работещите в обществено отговорна организация, посветена на екологичната отговорност. Корпоративната култура, подчинена на постоянната удовлетвореност на работещите, е основата на нашия успех.

Станете част от Schiedel – Какво можете да очаквате от нас?

В Schiedel на трудов договор работят над 1200 души в 19 страни на Европа. Предлагаме работа в международна среда с различни възможности за развитие с подкрепата на водещи специалисти. На това място Вие имате възможност да изпратите вашите документи за работно място по свой избор. Когато се появи необходимост за позицията, за която кандидатствате, ще бъдете поканени за по-нататъшни консултации и разговор.

Развитие на работниците и служителите

За Schiedel развитието на работниците и служителите му е от изключително значение. В крайна сметка успехът в много голяма степен зависи и от развитието на всички членове на компанията. Нашата цел е да осигурим на хората, работещи при нас, усъвършенстване на уменията и компетенциите, които са им необходими за приноса им към успешната стопанска дейност на предприятието. Старанията ни са насочени към внимателен подбор, откриване и надграждане на добрите страни на всеки един наш служител.

Безопасност & Здраве

Да се осигури здравословна и безопасна работна среда на всеки един от работещите е основно задължение на нашата компания. Здравето и сигурността са основните ни ценности, които са ключови във всички аспекти на нашето дружество. Очакваме от всички да допринасят за безопасността на труда чрез обществено отговорното си поведение, отдадеността си и активната си позиция.

Редовно заплащане

В Schiedel можете да очаквате честна и конкурентна компенсация за положения от Вас труд. Освен фиксираните заплати предлагаме и вариращи компоненти на дохода, каквито са бонусите или програмата за стимулиране на доходите. Използваме система за надграждане при оценяването на труда по прозрачен и ясен начин. Ако някой има потенциал, умения и знания за ръководител, ще бъде забелязан и оценен в своите възможности за развитие.

Талант за мениджмънт

За насърчаване на талантите Schiedel прави инвестиции във водеща програма, така наречената Schiedel Development Program (SMDP). Schiedel Adriatic, част от които е Schiedel Сърбия, си сътрудничи с водещите специалисти от компания DSC group вече дълги години, като се организират лекции и работилници в рамките на програмата Schiedel Adriatic Talent Group. Всяка година подбрана група таланти преминава обучение, лекции и практическа работа над важни проекти. Също така, като редовна програма за усъвършенстване на знанията и уменията си, всички работещи са участници в работилница от областта на търговските и комуникационните умения, симулациите на бизнес ситуации, уменията за водене на презентации и др. В тази част на развитието наш дългогодишен партньор е компанията Mercuri international с водещите си специалисти в тези области и със значителен и продължителен международен опит.

Вашата заявка трябва да съдържа следните документи:

  • Мотивационно писмо
  • Вашето CV
  • Всички релевантни сертификати и дипломи
  • Версия на английски език, ако имате интерес за една от позициите в нашите международни компании.

Вашата заявка ще бъде изпратена в отдел човешки ресурси. След разглеждането на тази заявка ще Ви се обадим в най-кратък срок. Имайте предвид, че сроковете не са ограничени. Благодарим Ви за търпението!

Кариера