Stacks of wood

ДЪРВЕСИНА - ЕСТЕСТВЕНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН НАЧИН ЗА ОТОПЛЕНИЕ ДЪРВЕСИНАТА

Устойчивост и опазване на климата са много важни теми за всички от нас. Наша отговорност е, едновременно като производители и консуматори, да внимаваме какви енергийни ресурси използваме и как точно ги използваме. Интелигентната и устойчива употреба на природни, възобновяеми, сурови материали, като дървесината, като възобновяем енергиен ресурс и успоредно като енергоефективна отоплителна система, ни позволяват да постигнем предизвикателни климатични цели с ниски емисии. Употребата на дървесина за горене спестява милиони тонове CO2 в Европа и е от значителна ползва в избягването на парниковите газове.
Branch

В НАЧАЛОТО …

750 000 години преди Христа
В началото, хората виждали огън само когато удари гръм и дърветата или тревата се подпалвали. Хомо еректус е било първото човешко същество, което е използвало огъня за лични цели.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…БЕШЕ ОГЪНЯТ

40 000 години преди Христа
Сме започнали да използваме огъня в огнищата …
Large bonfire

ОТ ОГЪНЯ …

1946
През 1946г. Фредерик Schiedel основал собствена компания, наречена Erbacher Bauwaren. Както винаги е обичал да казва, Schiedel беше основана “буквално с две взети на заем лопати и една взета на заем ръчна количка” и така се е родил първият комин на Schiedel, който контролира огъня и дима.
Black and white photo of two men working on a chimney

…ДО ИНОВАЦИИТЕ

2020
Schiedel е водещият в Европа доставчик на високо енергийно ефективни коминни системи и използва опита си, за да предлага интегрирани вентилационни системи.
Modern day Schiedel fireplace installation

ОТОПЛЕНИЕ С ДЪРВА

1
Piece of wood

ВЪЗОБНОВЯЕМИ РЕСУРСИ

Дърветата са възобновяеми ресурси, които горят само толкова въглероден диоксид (CO2), колкото са усвоили от атмосферата по време на растежа си.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ

Дървесината за огрев има висока енергийна стойност. Например, да вземем дъба: докато той има съдържание от остатъчна влага приблизително 15-20%, неговата топлинна стойност нараства до 4,2kWh за килограм.
branch laying horizontally
Piece of wood
ДНЕС
9%
Single log
…от настоящият световен енергиен запас (560 EJ) идва от гората, добавяща почти 49 EJ.
Piece of wood
ПРЕЗ 2035
13–15%
Multiple logs
…от световния енергиен запас ще бъде покрит от дървата през 2035 година (72–84 EJ) - това очаква Световната Биоенергийна Асоциация.
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

ФАКТОРЪТ НИСКА ЕМИСИЯ

Ударът от замърсяването на въздуха върху нашето здраве и обкръжаващата ни среда е толкова значим, че е определен за втори най-голям проблем след климатичните промени. Дървесината за горене има нисък емисионен фактор в сравнение с други енергийни ресурси с много нисък енергиен коефициент от 0,2.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

ИЗПУСКАНЕ НА ЕМИСИИ ПРИ ГОРЕНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

От друга страна, изгарянето на дървесина от населението се наблюдава предимно в селските райони и е от части застъпено в райони с много по-голяма концентрация на населението. Старите печки и открити огньове замърсяват много повече от модерните уреди. Старите печки са част от проблема, новите печки са част от решението.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
Total Suspended Particles (TSP)
5
Piece of wood

ЕФИКАСНОСТ

Днешните технологии на Schiedel са способни да увеличат ефикасността на печките драстично до 86%, докато в същото време редуцират вредните емисии до 2/3 в сравнение със старите и не функционални печки.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Докато старите и не ефективни печки и открити огньове са с голям принос към проблема, новите технологии и употребата на локални отоплителни системи могат да предложат на Европейските потребители чиста и ефективна опция, която отговаря на изискванията за чиста енергийна ера.

Ние можем драстично да намалим вредните емисии, ако потребителите направят следните неща: заменят старите си уреди и използват само суха дървесина с високо качество.

6
Piece of wood

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГОРИ НАРАСТВАТ

30% от годишният прираст на горите остава в самите гори. Гористите зони в Европа се увеличават с размера на футболно игрище всяка минута, увеличавайки потенциала за абсорбиране на въглерод за идващите десетилетия.
30%
от годишният прираст на горите, остава в самите гори.
7
Piece of wood

УПОТРЕБА НА ЦЯЛОТО ДЪРВО

Устойчива употреба на цялото дърво: дървото като суров материал е не само материал за създаване на енергия и топлина, но и подходящо за строителни конструкции или производство на мебели.
КИБРИТИ
ПЕЛЕТИ
МЕБЕЛИ
ПОДОВИ НАСТИЛКИ
8
Piece of wood

ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛИМАТИЧНИ ЦЕЛИ

В допълнение към пестенето на енергия, ЕС се фокусира към възобновяеми енергии като биомаса и дърво в частност. Нашата енергийна система трябва да се освободи от изкопаемите горива. До 2020г. ЕС иска възобновяемата енергия да достигне до 20% дял от нетното енергийно потребление и поне до 30% през 2030г.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

КАК ДА СЕ ОТОПЛЯВАМЕ С ДЪРВЕСИНА

ДЪРВЕСИНА ЗА ГОРЕНЕ– ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР

Твърдата дървесина е по-добра за камини от меката дървесина. Меката дървесина е смолиста и поради това има по-кратко време на горене.
Piece of Beech wood
БУК
Piece of Oak wood
ДЪБ
Piece of Birch wood
БРЕЗА
Piece of Spurce wood
СМЪРЧ

ПРАВИЛНИЯТ РАЗМЕР НА ДЪРВАТА ЗА ГОРЕНЕ

Изборът на правилните дърва за огрев е решаващ за калорийната стойност.
Размерът на дървата трябва да отговаря на размера на камината. За повечето камини това означава дърва с дължина от 25 до 30 см,, докато обиколката не трябва да надвишава 25 см.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
25 до 30 см. дължина
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
25 см. обиколка

Уверете се, че получавате дървата си за огрев от регионални гори с устойчиво горско стопанство. Правейки това, вие подпомагате околната среда и давате пример за устойчивост.

Оптималните дърва за огрев са сушени около година и с влажност от 15-20%. Защото влажните/пресни дърва са доста по-тежки от изсушените и ще получите по-малко дърва за парите си.

Wet wood with red X across it

И СЕГА…
Е ВАШ РЕД ДА ЗАПАЛИТЕ ОГЪНЯ!