Винаги достъпна електроенергия

INOX КОМИНИ СЪС СВРЪХНАЛЯГАНЕ

Опасността от изключване на големи енергийни мощности, авариите, природните катаклизми и други такива събития са предпоставките да се търсят и намират възможности за ползване на алтернативни източници на електроенергия. Генераторите като неотменен елемент от сигурността и като алтернативен начин за осигуряване на електроенергия са съставна част от всеки промишлен и бизнес проект.

Отработен въздух от производството, отработен въздух от процесите

Необходимостта газовете, възникнали в процеса на производството на електроенергия, да бъдат изведени от генератора в атмосферата по безопасен начин, доведе до иновативното решение за коминна система на Schiedel ICS 5000.

С оглед на изискванията, които се поставят пред една такава система, където изгорелите газове са с висока температура, под високо налягане, се стремим да произведем обезопасена и пригодена коминна система, която може да отговори на подобни предизвикателства.

ICS5000 е мултифункционална двустенна изолирана система за отвеждане на изгорелите газове от дизеловия агрегат. Изработена е от висококачествена неръждаема стомана AISI 316 L: X2CrNiMo 17-12-2.

Технологичният процес на обработката в защитена атмосфера чрез заваряването на сглобките по WIG лазерна технология, с капилярни защити в заварките, е предвиден за работа и под високо налягане, и под твърде ниско налягане и в нулев работен режим.

 

Елементите са така конструирани, че позволяват да се разширяват до 15 mm, а компенсацията на дилатацията е системно решение, което чрез специалните сглобки и заварки на компонентите извършва тази функция без допълнителни дилататори.

Отработен въздух от производството, отработен въздух от процесите
Отработен въздух от производството, отработен въздух от процесите

Чрез системните си решения при спояването на елементите и с помощта на качествени материали за вътрешните и външните тръби, на изолацията със superwool… ви даваме гаранция за безопасност и дълготрайност на коминната система ICS5000.

ICS 5000 предвижда оперативна работа при температури от 550° C с къс пламък до 760° C и къси съединения до 1100º C, при положително, нулево и отрицателно налягане.

При 50 mm опционна изолация е подходящ за високи температури до 750° C при постоянен пламък и къси съединения до 1100° C.

Отработен въздух от производството, отработен въздух от процесите