V Konwent Stowarzyszenia Nowoczesnych Budynków

21 stycznia 2020 roku wzięliśmy udział w V Konwencie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nowoczesnych Budynków. Wydarzenie poświęcone było warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo przewodnią tematyką Konwentu były kluczowe problemy ochrony środowiska i użytkowników budynków.

 

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym eksperci SNB oraz  projektanci i wykonawcy, kierownicy budów, nadzór budowlany, inwestorzy, w tym deweloperzy, zarządcy budynków, producenci wyrobów budowlanych, środowisko naukowo – badawcze i akademickie.