Header line КЕРАМИЧНИ

КОМИНИ

ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Надежден източник на топлина

В по-студените региони на нашата планета от прастари времена човекът разчита на източници на топлина в своите жилища. Как можем да отопляваме къщи и апартаменти безопасно, надеждно и възможно най-ефективно, без да увреждаме здравето си и околната среда, както днес, така и в бъдеще?

Освен избора на подходящ източник на топлина от решително значение за надеждната топлина и добро качество на въздуха е най-вече изграждането на съвременни отоплителни системи и контролирана вентилация на жилищното помещение. В това комплексно взаимодействие централна роля играе изборът на правилния комин, тъй като точно той е инфраструктурата за независимо отопление и позволява голяма гъвкавост при избора на отоплителната система.

Warmth icon

Като единственият елемент, който преминава вертикално през обвивката на сградата, коминът е изложен ежедневно на огромен термични и химични натоварвания. Същевременно е важно да отговаря на строгите изисквания за строителни материали на модерните сгради. Опитът показва: Керамиката е оптималният материал за комини с оглед на товароносимостта, безопасността и устойчивостта.

Разрез на къща с комин с две връзки – отопление на пелети и камина

Съставни елементи на двойния комин Schiedel

КЕРАМИКА – EСТЕСТВЕН ПРОДУКТ ОТ ГЛИНА

Още преди 10 000 години хората използвали предмети за домакинството от керамика. Основната й съставка е глина за разлика от порцелана, който традиционно се произвежда от каолин, фелдшпат и кварц. Геологически глината (както и каолинът) се образувала вследствие на ерозирането на съдържащи фелдшпат скали. В края на които са много фино зърнести водосъдържащи глинени минерали.

Поради добрата пластичност на този материал и неговото поведение при изсушаване и изпичане, глината бързо се превърна в предпочитан материал за керемиди, саксии и съдове.

НЕПОБЕДИМИ СВОЙСТВА

Благодарение на тази наистина уникална комбинация от свойства керамиката, тази най-стара суровина, позната на хората е перфектна за модерни технически приложения: тя е устойчива на топлина дори при температури доста над 1000 ° C и следователно е идеален материал за отоплителни елементи. В същото време е много добър електрически изолатор, характеризиращ се с висока устойчивост на механично износване, топлина, налягане и химически влияния на газове и течности. Освен това керамиката е силно устойчива на надраскване.

МНОГОСТРАННА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Днес керамиката се среща в много сфери като абсолютен материал с висока производителност. Не само запалителните свещи в автомобила и изолаторите по високоволтови стълбове са от керамика. Също топлоизолационните плочи за космическите кораби трябва да отговарят на множество изисквания, най-вече да издържат на екстремни температури и същевременно да имат добри топлоизолационни свойства, като освен това трябва да са леки. Те се произвеждат от керамични композитни материали с много ниска плътност. Керамичните зъбни пломби и изкуствени тазобедрени стави позволяват на много хора да подобрят качеството си на живот.

Header line ЗДРАВОСЛОВНО ЖИВЕЕНЕ

„ТЕЖЪК ВЪЗДУХ“

Модерният градски човек извършва своите средно 20 000 вдишвания на ден НЕ на „свеж въздух“, а в затворени пространства, където прекарват 80-90% от живота си. Проблемът: за да се пести енергия, сградите се изграждат все по-херметически затворени. Поради това в затворени помещения може да се натрупат вредни вещества, тъй като само 28% от живущите проветряват достатъчно през зимата.

Доказано е, че нездравословният въздух в помещението може да повиши риска от заболявания на дихателните пътища. Тъй като днес вече една трета от европейците страдат от астма и алергии, е още по-важно строителните материали, стените, подовете и мебелите да не се превръщат в източник на вредни вещества или изпарения.

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗПИТАНИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

Вредните вещества в затворените помещения не може да се видят, но може да се измерят. Подходящия избор на строителните материали влияе на здравословните качества на въздуха в помещението. Изборът може да се планира технически и да се реализира с обозрими разходи. Към него спада и коминът, който не освобождава вредни изпарения в околната креда.

Универсалната коминна система Schiedel ABSOLUT е тествана от Sentinel Haus Institut (SHI) за вредни вещества и е препоръчана като здравословна за жилищни помещения. Къща, проверена според критериите на Sentinel, позволява здравословен начин на живот. Научете повече на адрес  www.sentinel-haus.de

КОМИН А ЛА ЛАТИН

На комините не им е лесно. Те трябва да отговарят на настоящите, както и на бъдещите изисквания. За да осигурят дългосрочна безопасна работа, те трябва да са подходящи за всякакви горива. Задължително е също да са устойчиви на киселини, огнеупорни и нечувствителни към влага и опционално да разполагат с отделен вход за изгорели газове.

КЕРАМИЧНИ ДИМООТВОДИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ SCHIEDEL

Изостатичните керамични вътрешни тръби ABSOLUT за димоотводи трябва да отговарят на т.нар. изискване W3G. Профилният димоотвод трябва да преодолее опита със запалване на сажди без пропуквания и след това да бъде устойчив на конденза и влага.

Тези качества са търсени най-вече за пелетни печки, които се експлоатират с дървесина като гориво в кондензираща зона без задна вентилация.

heating. venting. living.
W3G тествана профилна керамична тръба
След пожар от сажди от 1000°C не се появяват пукнатини, тръбата остава непропусклива за отработени газове. Допълнителни предимства - той е нечувствителен към влага и устойчив на корозия срещу киселини от всички горива.
Системи, които не са тествани от W3G!
При температури над 400°C се появяват пукнатини и тръбата вече не е газонепропусклива. Кондензатът може да изтече.

НОУ-ХАУ ЗА СУРОВИНИ

Основните предпоставки за изостатичното пресоване на нашите тънкостенни профилни димоотводи се създават от специален пресовъчен гранулат от сферични индивидуални гранули. Той впечатлява във всички характеристики: оптимално разтичане, поведение на изсипване и възможност за пресоване.

Уникален на пазара е и китът за фуги Schiedel Rapid, еднокомпонентна система, която издържа на температури от 20°C до много над 1000°C.

Тестване на нашите тръби ABSOLUT в нашата производствена база във Визау / Германия
Спрей гранулат

ДВОЙНО КАЧЕСТВО

Осигуряването на качество при Schiedel е двойно. От една страна, са изпитателните процедури, изисквани от CE сертифицирането, а от друга, изпитателните процедури за покриване на нашите стандарти. При това става дума за разработени и приложени специално за нашите процеси измервателни и наблюдателни процедури.

За измерването на капилярното и дифузното съпротивление на нашите димоотводи беше разработена и приложена изпитателна процедура с ултразвук за поточното производство. В други браншове този метод се използва за откриване на дефектни места.

Нашата вътрешна лаборатория за изпитване на комини на изпитателния стенд на Ceram

ABSOLUT SCHIEDEL

Schiedel ABSOLUT е абсолютно уникален в бранша. Особеността: не само димоотводът, но и съединенията за вратичка за почистване и хоризонтални съединения са с монолитна конструкция. Това е възможно единствено поради постоянството при избор на суровини, процеса на подготовка и производството.

Ако коминната система не е достатъчно изолирана, е необходимо съгласно DIN 18160-1 да се изолира с допълнителен слой изолация.
ABSOLUT TL с фабрично изолиран комбиниран облицовъчен камък с топлинна тяга.

Коминните тела Schiedel предотвратяват топлинни мостове и така разделят термично външния от вътрешния въздух. Това свежда до минимум загубата на топлинна енергия. Системата е нечувствителна към влага, устойчива на запалване на сажди и уплътнена, т.е. не се образуват течове при хоризонтално свързване. Нашата безкомпромисна качествена изработка на всички детайли е основата на 30-годишната гаранция Schiedel, която предоставяме на нашите клиенти.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИЯТ КОМИН

Schiedel ABSOLUT е подходящ за огнища от всякакъв вид със зависима и независима от въздуха в помещението работа. Топлоизолиращите тухли за комин и оптимизираните коминни тела осигуряват високо енергоспестяване и намаляват отделянето на CO₂.

Header line ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Устойчивото мислене и действие не са просто празни думи за Schiedel, а са неделимо вплетени в нашето самосъзнание. То е основата на нашия икономически успех. Като неоспорван номер 1 в разработването на високоефективни коминни и каминни системи от керамика – на нас се пада ролята и на първопроходец и образец. Искаме да сме най-устойчивият производител на коминни системи. Целта ни е непрекъснато да подобряваме нашия екологичен отпечатък, като работим по ефикасното използване на ресурси, продукти, материали и процеси.

Затова концентрираме изследванията и разработките си върху решения и процеси на производство, които са с ниски емисии, щадящи ресурси и енергоефективни. От известно време работим активно с международни експерти, за да създадем продукти, които отговарят на най-високите технически изисквания.

ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

Виенският институт „Denkstatt – sustainable thinking“ сравни отпечатъка от CO₂ на системите SIH и ABSOLUT на Schiedel с по-традиционни тухлени комини. Двете решения на Schiedel се справиха най-добре.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Европейската комисия ориентира икономиката на бъдещето според новия „План за действие за кръговата икономика“, който трябва да замени стария линеен модел на „произвеждане, използване, изхвърляне“.

Чрез иновативни производствени процеси и устойчиви продукти Schiedel подкрепя тази промяна. При това физическо-химическата трансформация от глина в керамика позволява почти 100% затворен кръговрат.

ПО-ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ

По темата ефективно използване на ресурси не става дума само за това да използваме по-малко, но и да използваме ресурсите по-добре.

Благодарение на „безкрайния“ им експлоатационен живот нашите керамични димоотводи са уникални по отношение на трайността си. Всъщност те са от същите елементи като земната кора: 60% кремък и 30% глина. Към тях се прибавят и другите оксиди на земни материали.

Тези суровини са практически в неограничена наличност. Рециклираният дял в димоотводите ABSOLUT е ок. 15 – 20%. Необходимите помощни средства за производството се връщат в производствения процес на 100%. Освен това отпадъчните продукти на сродни керамични производства се използват като ценни суровини – ценен принос към щаденето на основните ни суровинни ресурси.

Header line ПЪТИЩА В БЪДЕЩЕТО

Естествено по-нататъшното оптимизиране на отпечатъка от CO₂, както и намаляването на разходите са сред основните ни приоритети и за идните години.

В момента работим съвместно с избрани партньори по иновативни филтриращи решения за намаляване на до 95% на количеството фини прахови частици от камини. Искаме скоро да ги предлагаме в множество страни.

Една от най-вълнуващите и в момента най-визионерски теми в изследването и разработването е търсенето на алтернативни възобновяеми материали за нашите продукти. Материали, които да могат да се изпичат в последващ процес на изпичане над 700°C в по-твърди и издръжливи предмети.

Header line ОФАНЗИВА В ДИЗАЙНА С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Като водещи на пазара в Европа в коминните и димоотводните системи ние винаги задаваме стандартите при функционалния дизайн. Например с иновативната каминна система KINGFIRE: модерно цялостно решение с интегрирана директно в керамичния комин камина и възможност за цифрово, енергоефективно управление на горенето чрез приложение. Това създава повече пространство в жилищното помещение и същевременно удобство и безопасност.