Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky společnosti Schiedel GmbH & Co. KG

Webové stránky www.schiedel.com, včetně nabízených služeb (dále jen „webové stránky“), poskytuje:

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 Munich

Phone: + 49-89-3 54 09-0
Fax: + 49-89-3 51 57 77
Email: info.de@schiedel.com

President: Alessandro Cappellini

Další informace týkající se společnosti Schiedel GmbH & Co. KG  (dále také označované „my“, „nás“ apod.) najdete v části Odmítnutí odpovědnosti a právní upozornění https://www.schiedel.com/company/legal-notice/.

Společnost Schiedel GmbH & Co. KG  je zodpovědná za zpracovávání osobních údajů na těchto webových stránkách, jak je definuje Evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Proto se chováme jako Správce ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR.

Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů společnost Schiedel GmbH & Co. KG  poskytuje informace o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a také o právech týkajících se osob, jejichž osobní údaje společnost Schiedel GmbH & Co. KG  zpracovává.

Osobní údaje zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“), například jméno nebo adresa osoby, e-mailová adresa nebo identifikátory online poskytované prostřednictvím jejich zařízení, aplikací, nástrojů a protokolů.

Můžete navštívit naše webové stránky bez nutnosti aktivně poskytovat osobní údaje. Údaje, které společnost Schiedel GmbH & Co. KG  zpracovává na základě návštěvy webových stránek, jsou vysvětleny níže v části 1 („Prohlášení o ochraně osobních údajů pro všechny návštěvníky webových stránek“). Webové stránky také nabízejí služby, které můžete používat pouze tehdy, pokud nám aktivně poskytnete své osobní údaje. Tyto služby a zpracování údajů v důsledku použití těchto příslušných služeb jsou vysvětleny v části 2 („Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uživatele zvláštních služeb společnosti Schiedel GmbH & Co. KG “). Obecné informace o ochraně osobních údajů, které se vztahují na všechny druhy zpracování údajů, např. ohledně práv, která máte jako subjekt údajů, najdete v části 3 („Obecné informace o ochraně osobních údajů“).

Obsah

 1. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro všechny návštěvníky webových stránek

a. Přístup k údajům

b. Soubory cookies a podobné technologie

(1) Cookies

(2) Google Analytics

 c. Kontakt

 1.  Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uživatele zvláštních služeb SCHIEDEL GMBH & CO. KG

a. Online žádosti

(1) Přenos údajů

(2) Ukládání, využívání a mazání údajů

(3) Zrušení; žádost o vymazání

 1. Obecné informace o ochraně osobních údajů

a. Vaše práva jako subjektu údajů

b. Informace týkající se inspektora ochrany údajů společnosti Schiedel GmbH & Co. KG

 1. Aktualizace

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro všechny návštěvníky webových stránek

a. Přístup k údajům / soubory protokolu serveru

Společnost Schiedel GmbH & Co. KG shromažďuje datový protokol při každém přístupu na webové stránky. Jsou shromažďovány pouze technicky požadované údaje, tj. typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, odkazující URL (webová stránka, přes kterou proběhl přístup na webové stránky), datum a čas přístupu, množství přenášených údajů, adresa internetového protokolu (IP adresa) a poskytovatel internetových služeb přístupového systému. Tyto informace uchovává společnost Schiedel GmbH & Co. KG po dobu dvou týdnů a poté jsou vymazány.

Společnost Schiedel GmbH & Co. KG nebude tyto údaje přiřazovat konkrétním osobám ani nebude kombinovat tyto údaje s jinými zdroji údajů společnosti Schiedel GmbH & Co. KG, s výjimkou případů, kdy orgány činné v trestním řízení budou tyto informace vyžadovat v případě kybernetického útoku. Výše zmíněné údaje se používají pouze k tomu, aby byl obsah webových stránek správně poskytován, měl optimalizovaný obsah a inzerci a pro zajištění dlouhodobé funkčnosti našich IT systémů a technologií webových stránek. Společnost Schiedel GmbH & Co. KG proto tyto údaje používá pro statistické účely a pro zajištění ochrany osobních údajů a bezpečnosti v rámci společnosti.

Zpracování údajů pro výše uvedené účely se provádí na základě ustanovení o tzv. zákonnosti zpracování podle GDPR (čl. 6(1) věta 1 písm. f) GDPR).

b. Soubory cookies a podobné technologie

(1) Cookies

Webové stránky používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které umožňují ukládání informací o zařízeních na koncových zařízeních uživatelů (počítače, smartphony atd.). Díky tomu jsou webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější a zvláště optimalizují pro Vás naše produkty a služby a umožňují nám v budoucnu poskytovat cílené informace. Webové stránky používají tzv. soubory cookies první strany, které jsou uloženy u nás a soubory cookies třetích stran, které jsou nastaveny externími poskytovateli k dosahování určitých cílů.

Většina souborů cookies používaných společností Schiedel GmbH & Co. KG jsou „relační cookies“, které jsou automaticky odstraněny po ukončení návštěvy webové stránky. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek.

V současnosti webové stránky skupiny SCHIEDEL GMBH & CO. KG využívají následující soubory cookies:

 • Google Tag Manager
 • YouTube
 • Double Click
 • Schiedel GmbH & Co. KG

Uživatel může určit, jak tyto soubory cookies používat. Všechny současné prohlížeče mají možnost omezit nebo zcela zablokovat ukládání souborů cookies, celkově nebo pouze pro určité webové stránky. Upozorňujeme však, že používání a uživatelská přívětivost našeho webu bude snížena, pokud nebudou soubory cookies povoleny. Uživatelé mohou také spravovat mnoho reklamních souborů cookies online prostřednictvím webové stránky Spojených států http://www.aboutads.info/choices nebo webové stránky v Evropě http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Všechny uživatelské údaje (například IP adresy, uživatelská jména atd.) jsou uložena anonymně, takže není možná osobní identifikace.

 

(2) Google Analytics

Webové stránky používají funkce poskytované službou Google Analytics pro analýzu webových stránek. Poskytovatel služeb je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (dále jen „Google“). Google Analytics používá výše popsané soubory cookies ve formě textových souborů uložených ve Vašem počítači. Informace o používání našich online produktů a služeb, shromážděné soubory cookies, jsou obecně předávány na server Google ve Spojených státech a tam i ukládány. Pokud je však na portálu aktivována anonymizace IP, společnost Google předem omezí Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v dalších zemích, které jsou stranami Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena na nich.

Společnost Google tyto informace využívá jménem společnosti Schiedel GmbH & Co. KG k vyhodnocení používání online produktů a služeb společnosti Schiedel GmbH & Co. KG, k přípravě online zprávy o produktech a službách a k provádění dalších služeb souvisejících s používáním našich online produktů a služeb a webových stránek. Anonymní uživatelské profily jsou pak vytvořeny na základě zpracovaných údajů.

Adresa IP poskytovaná prohlížečem uživatele nebude spojena s jinými údaji Google. Uživatelé mohou nastavit software prohlížeče, aby zabránili ukládání souborů cookies; uživatelé mohou také zabránit tomu, aby údaje shromážděné soubory cookies při používání našich online produktů a služeb odesílala a zpracovávala společnost Google stažením a instalací pluginu prohlížeče z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme, že některé starší webové prohlížeče nemusí podporovat plugin prohlížeče pro odhlášení od Googlu. Chcete-li používat takový starší webový prohlížeč, prostudujte si nastavení prohlížeče, pokud chcete cookies zakázat.

Další informace týkající se využívání údajů společnosti Google pro reklamní účely a možnosti nastavení a nesouhlasů lze nalézt na následujících webových stránkách společnosti Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en („Jak společnost Google používá údaje při používání webů nebo aplikací našich partnerů“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Jak společnost Google využívá soubory cookies pro reklamní účely“), http://www.google.cz/settings/ads („Nastavení informací, které společnost Google používá při zobrazování reklam“), a http://www.google.com/ads/preferences („Nastavení reklam, které Vám bude Google zobrazovat“).

(3) Google Tag Manager

Tato webová stránka používá rovněž službu Google Tag Manager od společnosti Google (viz bod (2) výše). Tato služba umožňuje spravovat značky webových stránek prostřednictvím jediného rozhraní. Služba nepoužívá soubory cookie a neshromažďuje osobní údaje. Služba aktivuje jiné značky, které mohou shromažďovat údaje. Služba Google Tag Manager ale k těmto údajům nemá přístup. Pokud je služba zakázána na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane aktivní pro všechny sledovací značky implementované ve službě Google Tag Manager.

(4) YouTube

Do naší online nabídky jsme zahrnuli videa ve službě YouTube, která jsou uložena na stránce http://www.YouTube.com a která lze přehrát přímo z naší webové stránky. [Ta jsou všechna integrována v „režimu rozšířené ochrany osobních údajů“, což znamená, že se o vás jako uživateli nebudou do služby YouTube přenášet žádné údaje, pokud tato videa nepřehrajete. Pouze když videa přehrajete, odešlou se údaje uvedené v odstavci 2. Přenos těchto údajů nemůžeme nijak ovlivnit.]

Když navštívíte webovou stránku, služba YouTube obdrží informaci, že jste otevřeli příslušnou podstránku naší webové stránky. Navíc dojde k přenosu údajů uvedených v odstavci 3 tohoto prohlášení. Stane se tak bez ohledu na to, jestli jste přihlášeni k uživatelskému účtu, dostupnému v rámci služby YouTube, nebo jestli uživatelský účet není k dispozici. Když jste přihlášeni ke službě Google, vaše údaje se přiřadí přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni ke svému profilu ve službě YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Služba YouTube ukládá vaše údaje ve formě uživatelských profilů a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu anebo přizpůsobení vzhledu své webové stránky. Cílem takového hodnocení je zejména (i pro nepřihlášené uživatele) poskytovat vhodné reklamy a informovat jiné uživatele sociální sítě o jejich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo podat námitku vůči vytváření těchto uživatelských profilů, což můžete provést změnou nastavení přímo ve službě YouTube.

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování vašich údajů a jejich zpracování prostřednictvím služby YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Více informací o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů naleznete také na stránce: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje ve Spojených státech a dodržuje ujednání EU-USA Privacy Shield rel = “noopener noreferrer”, https://www.privacyshield.gov/EU-US .

(5) Integrace služby Google Maps

Na této webové stránce používáme službu Google Maps. Umožňuje nám zobrazovat interaktivní mapy přímo na webové stránce, a vy tak můžete pohodlně používat mapové funkce.

Když navštívíte tuto webovou stránku, společnost Google obdrží informaci, že jste otevřeli příslušnou podstránku naší webové stránky. Navíc dojde k přenosu údajů uvedených v odstavci 3 tohoto prohlášení. Stane se tak bez ohledu na to, jestli jste přihlášeni k uživatelskému účtu, dostupnému v rámci služby Google, nebo jestli uživatelský účet není k dispozici. Když jste přihlášeni ke službě Google, vaše údaje se přiřadí přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni ke svému profilu ve službě Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Služba Google ukládá vaše údaje ve formě uživatelských profilů a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu anebo přizpůsobení vzhledu webové stránky. Cílem takového hodnocení je zejména (i pro nepřihlášené uživatele) poskytovat vhodné reklamy a informovat jiné uživatele sociální sítě o jejich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo podat námitku vůči vytváření těchto uživatelských profilů, což můžete provést změnou nastavení přímo ve službě poskytované společností Google.

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování vašich údajů a jejich zpracování poskytovatelem modulu plug-in naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Více informací o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů naleznete také na stránce: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Společnost Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje ve Spojených státech a dodržuje ujednání EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US.

(6) Používání modulů plug-in sociálních médií ze služby Facebook

Vzhledem k našemu oprávněnému zájmu na analyzování, optimalizaci a provozu naší online nabídky (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO) tato webová stránka používá modul plug-in sociální sítě Facebook, který je poskytován společností Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Najdete zde rozpoznatelné vazby na logo Facebook nebo výrazy „To se mi líbí“, „Komentář“, „Sdílet“ v barvách služby Facebook (modrá a bílá). Informace o všech modulech plug-in služby Facebook naleznete na stránce: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Společnost Facebook Inc. dodržuje evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů a je držitelem certifikace v rámci ujednání Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Modul plug-in vytváří přímé propojení mezi vaším prohlížečem a servery služby Facebook. Operátor webové stránky nemá žádný vliv na charakter a rozsah údajů, které modul plug-in přenáší na servery společnosti Facebook Inc. Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Modul plug-in informuje společnost Facebook Inc., že jste z pozice uživatele navštívili tuto webovou stránku. Existuje možnost, že bude uložena vaše IP adresa. Pokud jste v době přístupu na tuto webovou stránku přihlášeni ke svému účtu ve službě Facebook, informace s ním budou propojeny.

Pokud použijete funkce modulu plug-in – například sdílení nebo „lajkování“ příspěvku, odpovídající informace budou rovněž přeneseny do společnosti Facebook Inc.

Pokud si nepřejete, aby společnosti Facebook Inc. spojovala tyto informace s vaším účtem ve službě Facebook, odhlaste se ze služby Facebook před tím, než navštívíte tuto webovou stránku, a odstraňte své uložené soubory cookie. Prostřednictvím svého profilu ve službě Facebook můžete provést další nastavení způsobu zpracování údajů pro reklamní účely nebo můžete podat námitku vůči použití vašich údajů pro účely propagace. Tato nastavení naleznete zde:

Informace o tom, jaké údaje a v jakém rozsahu služba Facebook shromažďuje, používá a zpracovává a jaká práva a možnosti nastavení máte na ochranu svých osobních údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Facebook. Tyto zásady naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy/

(7) Používání modulů plug-in sociálních médií ze služby XING

Naše webová stránka používá funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG se sídlem Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo.

Když otevřete stránku s integrovanými funkcemi služby Xing, dojde k připojení na servery sítě Xing. Přitom nedochází k žádnému ukládání osobních údajů, pokud je nám známo. Nejsou ukládány IP adresy a neprobíhá žádné hodnocení chování uživatelů.

Podrobnosti o ochraně údajů a o tlačítku XING Share naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby XING na stránce:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

c. Zpravodaj

Pokud byste chtěli dostávat zpravodaj nabízený touto webovou stránkou, společnost Schiedel GmbH & Co. KG bude potřebovat vaši e-mailovou adresu. Při registraci je použit proces vyžadující dvojí výslovný souhlas, tzn. že po registraci obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení vaší registrace. To je nezbytné z toho důvodu, aby se nikdo nemohl přihlásit s použitím externích e-mailových adres.

Při registraci k odběru zpravodaje je vyžadováno přihlášení také z důvodu zpracování registrace v souladu se zákonnými požadavky. To zahrnuje uložení času, kdy došlo k přihlášení a potvrzení, a také IP adresy. Shromažďování těchto údajů je nezbytné, abychom mohli rozpoznat pozdější zneužití e-mailové adresy, a slouží tak k právní ochraně společnosti Schiedel GmbH & Co. KG.

Žádné jiné údaje nebudou shromažďovány pro účely zasílání zpravodaje. Tyto údaje používáme výlučně pro distribuci reklamy na produkty společnosti Schiedel GmbH & Co. KG a nepředáváme je třetím stranám.

Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejím použitím pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu ve zpravodaji. Vaše osobní údaje budou následně automaticky odstraněny z distribučního systému.

d. Kontakt
Webové stránky vám umožňují kontaktovat Schiedel GmbH & Co. KG e-mailem zaslaným řediteli oddělení Group Communications. Osobní údaje poskytnuté každým příslušným uživatelem jsou uloženy za účelem odpovědi na Vaši žádost. Tyto údaje se vymažou, pokud již nebudou nadále potřebné k těmto účelům, za předpokladu, že tomu nebrání právní požadavky na uchovávání nebo jste neprohlásili svůj souhlas s delším ukládáním.

Zpracování popsané výše je nezbytné k reakci na Vaši žádost (čl. 6(1) věta 1 písm. b) GDPR). Zpracování dalších údajů poskytnutých dobrovolně v kontaktním formuláři je založeno na klauzuli o vyvažování zájmů GDPR (čl. 6(1) věta 1 písm. f) GDPR).

2. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uživatele zvláštních služeb SCHIEDEL GMBH & CO. KG

a. Online žádosti

Webové stránky vám umožňují přihlásit se k odběru pracovních nabídek, požádat o zaměstnání online nebo prostřednictvím e-mailu na pracovní nebo školicí pozice nabízené společností Schiedel GmbH & Co. KG a jejími pobočkami. U takových online upozornění a žádostí platí kromě jiných právních požadavků také prohlášení o ochraně osobních údajů. Na základě vaší online žádosti zpracováváme osobní údaje, které poskytnete společnosti Schiedel GmbH & Co. KG elektronicky pro účely této žádosti. Takové zpracování je nezbytné k provedení určitých kroků na Vaší žádost před uzavřením smlouvy (viz čl. 6(1) věta 1 písm. b GDPR). Před zasláním svých osobních údajů si přečtěte toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

(1) Přenos údajů

Při podání žádosti společnosti Schiedel GmbH & Co. KG a jejím přidruženým společnostem online nebo prostřednictvím e-mailu poskytuje společnost Schiedel GmbH & Co. KG osobní údaje, jako jsou jméno, poštovní a e-mailová adresa, a rovněž informace o vzdělání a odborných kvalifikacích, osvědčení a další běžně používané informace a dokumenty při podávání žádosti o zaměstnání. Ve vlastním zájmu prosím zveřejňujte pouze zvláštní kategorie svých osobních údajů (např. etnický původ, politické názory, členství v odborové organizaci, tělesné a duševní zdraví nebo náboženské či filozofické přesvědčení, společně „Citlivé osobní údaje“, viz čl. 9(1) GDPR), které si výslovně přejete, abychom obdrželi.

(2) Ukládání, využívání a mazání údajů

Společnost Schiedel GmbH & Co. KG ukládá a používá informace a soubory, které jste poskytli, pouze pro záznam a zpracování Vaší žádosti, což zahrnuje i Vaše kontaktování. Pokud bude Vaše žádost úspěšná, informace a soubory, které poskytnete, se mohou nadále používat v průběhu pracovního poměru. V opačném případě bude společnost Schiedel GmbH & Co. KG uchovávat vaše informace a soubory po dobu 6 měsíců po ukončení procesu náboru (pokud není místními zákony vyžadována kratší lhůta), aby bylo možné odpovědět na jakékoli otázky týkající se Vaší žádosti, dodržet právní závazky a uplatnit, vymáhat nebo obhájit stávající nebo potenciální nároky.

(3) Zrušení; žádost o vymazání

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s dalším ukládáním a používáním osobních údajů, které jste poskytli. Kromě toho máte vždy možnost svou žádost stáhnout. Pokud stáhnete svou žádost, Vaše údaje a soubory v databázi žadatele budou vymazány, jak je popsáno výše. Navíc můžete během online žádosti kdykoli požádat společnost Schiedel GmbH & Co. KG, aby odstranila jakékoli údaje nebo soubory, které jste předali. Každou takovou žádost budeme zpracovávat v souladu s ustanoveními GDPR.

V případě dotazů týkajících se postupu žádosti nebo ochrany osobních údajů se prosím obraťte na Privacy@StandardIndustries.com.

Pokud zaškrtnutím příslušného políčka nebo uvedením tohoto údaje při zaslání žádosti e-mailem nám poskytnete souhlas s odesláním svých informací a souborů jiným společnostem Schiedel GmbH & Co. KG, předáme Váš soubor žádostí jiným společnostem v rámci skupiny, které mohou nabízet pracovní pozice vhodné pro Vás.

3. Obecné informace o ochraně osobních údajů

a. Vaše práva jako subjektu údajů

Podnikli jsme veškeré nezbytné a přiměřené kroky k zajištění ochrany Vašich osobních údajů a zajištění Vašich práv jako subjektu údajů. Podle GDPR máte určitá práva popsaná níže. Vezměte prosím na vědomí, že omezení možnosti uplatnění těchto práv se může vztahovat například na zjištění, že Vaše právo na získání informací je podřízeno zásadním hlediskům ochrany soukromých zájmů.

Právo na přístup

 • Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Žádost můžete zaslat na adresu BMIgroup@iitr.de
 • Zdarma nebo elektronicky Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud bude požadavek předložen formou běžně používaného elektronického formuláře.

Právo na nápravu

 • Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, včetně doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání (právo být zapomenut)

 • Za určitých okolností máte právo na vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Vaše osobní údaje vymažeme na základě Vaší žádosti, pokud nebudeme tyto údaje nutně potřebovat k realizaci smlouvy s Vámi, nebo nebudeme ze zákona povinni je ukládat.

Právo na omezení

 • Za určitých okolností máte právo omezit naše zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na přenositelnost údajů

 • Pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a zpracování je prováděno automatizovaně, máte právo obdržet osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto osobní údaje třetí osobě bez omezení, pokud je to z technického hlediska možné.

Právo na námitky

 • Za určitých okolností máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů, které se Vás týkají. Pokud jste například požádali o zasílání našich informací, např. informační bulletiny atd. a nechcete nadále přijímat další informace, můžete snadno zrušit příjem dalších informací od nás.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

 • Obecně platí, že máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky nebo Vás významně ovlivňuje. Neplatí to, pokud je mimo jiné nutné automatizované rozhodování a profilování při uzavírání nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi.

Právo na stažení souhlasu

 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete kdykoli svůj souhlas odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že to neovlivní zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

platňování Vašich práv

 • Pokud chcete uplatnit některá ze svých práv, jak je popsáno výše, nebo budete mít jakékoli dotazy, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Vyplnění stížnosti

 • Pokud chcete podat stížnost týkající se zpracování svých osobních údajů, můžete se rozhodnout podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů.

b. Informace týkající se inspektora ochrany údajů společnosti Schiedel GmbH & Co. KG

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Schiedel GmbH & Co. KG je:  Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

4. Aktualizace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů budeme aktualizovat, pokud to bude nutné z právních nebo věcných důvodů. Pravidelně se prosím informujte o aktuálním stavu tohoto prohlášení.

Poslední aktualizace: Květen 2018