Krajowa Ocena Techniczna

Od 31 grudnia 2020 roku wszystkie produkty znajdujące się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966), wraz z późniejszymi zmianami, będą musiały zostać oznakowanie znakiem
budowlanym oraz będzie musiała zostać wydana dla nich Krajowa Deklaracja Właściwości
Użytkowych.

Przepisy te wprowadzają:

1. Nowy sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz krajowych
systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
2. Zmiany dotyczące grup wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej
deklaracji oraz właściwych dla tych grup krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych.
3. Zmiany związane ze wzorem i treścią krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz sposobem
jej dostarczania lub udostępniania odbiorcy.
4. Nowy sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B oraz zakres informacji
towarzyszących temu znakowi.

 

Miło nam poinformować, że firma Schiedel jako jedna z pierwszych przystąpiła do opracowania nowych dokumentów wynikających z treści rozporządzenia.

Dnia 27.12.2019 wydana została Krajowa Ocena Techniczna dla pustaków wentylacyjnych Schiedel
oraz Wulkan.

Uroczyste wręczenie dyplomów gratulacyjnych przez Instytut Techniki Budowlanej odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA’20