Going Green

Inwestujemy w skonsolidowaną inicjatywę związaną ze zrównoważonym rozwojem we wszystkich krajach, naszych zakładach i biurach. Chcemy zapewnić, że będziemy chronić świat i jego zasoby dla przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój jest dla nas szansą na opracowanie produktów bardziej przyjaznych dla środowiska, na znaczne inwestycje w odnawialne źródła energii oraz na poważne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Going Green

Wizja dbałości o środowisko

Going Green

Chcemy być najbardziej zrównoważonym producentem systemów kominowych! Dążymy do ciągłej poprawy naszego śladu ekologicznego poprzez pracę nad efektywnym wykorzystaniem zasobów, produktów, urządzeń i procesów. Optymalizujemy nasze urządzenia i maszyny od chwili opracowania koncepcji i zakupu po eksploatację.

Ceramiczne Systemy Kominowe

Przy produkcji i uruchamianiu naszych ceramicznych systemów kominowych przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i wydajności. Przyjazny dla środowiska materiał ceramiczny, który jest produkowany przy zmniejszonym wpływie na środowisko zapewnia, że dostarczamy produkt ekologicznie zrównoważony. Nasze produkty ceramiczne posiadają również takie zalety, jak:

 • Wysokowydajne ceramiczne wykładziny kominowe i betonowe bloczki izolacyjne
 • Kompatybilny z ogrzewaniem niezależnym od powietrza – oddzielny przewód doprowadzający powietrze
 • Elementy prefabrykowane dla szybszej budowy
 • Kanał termiczny: Idealny do ogrzewania niezależnego od powietrza
Going Green
Going Green

Stalowe Systemy Kominowe 

Nasze systemy ze stali nierdzewnej zapewniają ogromne korzyści dzięki zastosowanemu materiałowi. Są one nie tylko higieniczne i zrównoważone, ale także neutralne w odniesieniu do recyklingu. Nasze produkty ze stali nierdzewnej posiadają również takie zalety, jak:

 • Jednościenne, elastyczne systemy nierdzewne
 • Dwuścienne izolowane systemy kominowe
 • Niska temperatura obudowy zewnętrznej
 • Kanały wysokiego i niskiego ciśnienia do zastosowań przemysłowych

Systemy Kominkowe

Nasze systemy kominkowe są na najwyższym poziomie technicznym. Niezależnie od tego, czy nasza linia produktów SIRIUS, czy nasz system pieców KINGFIRE jest zintegrowany w szybie – zawsze zwracamy uwagę na spalanie neutralne pod względem emisji CO2. Ponadto, nasze systemy kominkowe posiadają również takie zalety, jak:

 • Kominek zintegrowany z układem kominowym dla efektywnego wykorzystania powierzchni podłogi
 • Najwyższa funkcjonalność: praca z kontrolowaną wentylacją pomieszczeń mieszkalnych
 • Spalanie neutralne pod względem emisji CO2: w systemie KINGFIRE stosujemy wyłącznie bale lub brykiety drzewne, które są spalane w sposób neutralny pod względem emisji CO2
Going Green
Going Green

Systemy wentylacji

Efektywne ogrzewanie jest bezużyteczne bez optymalnego powietrza wewnętrznego. Dzięki naszym systemom wentylacyjnym oferujemy idealny komfort dla zdrowego klimatu życia. Nasze systemy wentylacyjne mogą być nie tylko w pełni zintegrowane z domem, ale oferują również takie zalety jak:

 • Energooszczędny system wentylacyjny z odzyskiem ciepła (CombiAir)
 • Zintegrowany ze strukturą domu
 • Oszczędność energii na ogrzewanie

Cele strategiczne do 2030 roku

Firma Schiedel zawsze angażowała się w poprawę swojego śladu ekologicznego poprzez różne działania. Od 2019 roku wyznaczyliśmy nowy skonsolidowany punkt odniesienia dzięki naszej ogólnofirmowej inicjatywie “Going Green”, która jest wyjątkowa w branży.

Ale jeszcze przed rokiem 2019 podejmowaliśmy różne działania we wszystkich obszarach, aby chronić i zachować nasze środowisko. W “Przemyśle”, na przykład, drastycznie zmniejszyliśmy ilość używanego cementu dzięki nowemu rozwiązaniu matrycowemu i zoptymalizowaliśmy je w taki sposób, że byliśmy w stanie zaoszczędzić 3600 ton cementu, a także zmniejszyć naszą emisję CO2. W naszych fabrykach udało nam się drastycznie zaoszczędzić energię dzięki przejściu na oświetlenie LED. Kolejne przykłady można znaleźć w obszarze “Zakupy i logistyka”, gdzie zainwestowaliśmy w izolację budynków i nowe, energooszczędne maszyny.

Nasze nowe cele strategiczne są jednak jeszcze bardziej ambitne:

-10%

zużycia energii w porównaniu do 2019 r.

(obliczenie według wartości całkowitego zużycia energii)

+20%

Udział energii odnawialnej w konwencjonalnych źródłach energii ma zostać zwiększony

(łącznie)

-20%

emisji CO2 w porównaniu do 2019 r.

(zależy od wszystkich obszarów tworzenia łańcucha wartości wraz z dostawcami i materiałami, surowcami …)

-25%

odpadów w porównaniu do 2019 r.

(Likwidacja odpadów plastikowych; brak odpadów składowanych; Przychodzące, przetworzone, wychodzące)

Stosujemy zasady 4R

Ograniczać: Zużywamy mniej zasobów i zmniejszamy ilość odpadów.

Używać ponownie: Zanim cokolwiek poddamy recyklingowi lub wyrzucimy, znajdziemy sposób na ponowne wykorzystanie materiałów.

Przetwarzać: Aby zapobiec marnotrawieniu potencjalnie użytecznych materiałów, zawsze staramy się przetwarzać odpady na nowe produkty.

Odmawiać: Nie zgadzamy się na używanie szkodliwych materiałów.