Header line KERAMIČKI

DIMNJACI

ZA ODRŽIVOST

Pouzdana toplota

U hladnijim zonama naše planete ljudi su godinama zavisili od izvora toplote u svojim domovima. Na koji način se kuće i stanovi mogu bezbedno, pouzdano i održivo grejati danas i u budućnosti, a da se ne našteti zdravlju i životnoj sredini?

Za pouzdanu toplotu i dobar kvalitet vazduha u prostorijama od važnosti nije samo izbor odgovarajućih izvora energije, već prvenstveno instalacija savremenih sistema grejanja i kontrolisanih ventilacionih sistema. U ovoj kompleksnoj interakciji, izbor pravog dimnjaka igra glavnu ulogu, zato što predstavlja neku vrstu infrastrukture za nezavisno grejanje i omogućava visok stepen fleksibilnosti u izboru sistema grejanja.

Warmth icon

Kao jedini element koji vertikalno prolazi kroz konturu zgrade, izložen je svakodnevnom ogromnom termičkom i hemijskom naprezanju. U isto vreme, on mora da ispuni stroge zahteve za komponente savremene gradnje. Iskustvo pokazuje: Keramika je optimalan materijal za dimnjake u pogledu kapaciteta opterećenja, bezbednosti i održivosti.

Presek kuće sa sistemom grejanja na pelet,  kaminom i dimnjakom s dva prolaza

Detaljna konstrukcija Schiedel dimnjaka s dva prolaza

KERAMIKA — PRIRODAN PROIZVOD OD GLINE

Čovek koristi keramiku za izradu kućnih proizvoda već više od 10.000 godina. Njen glavni sastojak je glina, za razliku od porculana, koji se pravi od kaolina, feldspata i kvarca. Sa geološkog aspekta, glina (kao i kaolin) je nastala isušivanjem primarnih feldspat stena. Usled toga se dobijaju vrlo finozrnati minerali gline koji sadrže vodu.

Dobra obradivost mase i njeno ponašanje pri sušenju i pečenju su glinu brzo učinili poželjnim materijalom za izradu crepova, saksija za cveće i posuđa.

NENADMAŠNI TALENTI

Njena zaista jedinstvena kombinacija specijalnih svojstava je razlog što ovaj najstariji materijal čovečanstva i dalje predstavlja savršeni materijal za savremene tehničke primene: Keramika je otporna na temperature daleko iznad 1000 °C i stoga je idealna za grejne elemente. Impresionira veoma dobrom električnom izolacijom, kao i velikom otpornošću na habanje, toplotu, pritisak i hemijske uticaje gasova i tečnosti. Osim toga, keramika je izuzetno otporna na pucanje.

RAZNOVRSNE PERFORMANSE

Keramika se danas sreće u mnogim oblastima kao materijal apsolutno visokih performansi. Nisu samo svećice za paljenje u automobilu i izolatori na visokonaponskim stubovima od keramike. Ploče za zaštitu od toplote za svemirska putovanja takođe moraju da zadovolje mnoge zahteve: moraju da izdrže ekstremne temperature i da u isto vreme imaju dobru toplotnu izolaciju; štaviše, trebalo bi da budu lagane. One se izrađuju od keramičkih kompozitnih materijala veoma male gustine. Keramički umeci za zube i veštački kukovi mnogim ljudima su ponovo omogućili novi kvalitet života.

Header line ZDRAVO STANOVANJE

„GUST VAZDUH”

Prosečno 20.000 udisaja dnevno savremeni čovek u velikim gradovima ne pravi na „svežem vazduhu”, već u zatvorenim prostorijama. Tamo provodi 80–90% svog života. Problem: Da bi se uštedela energija, naše zgrade se prave sve hermetičnije i sve manje propuštaju vazduh. Zbog toga se zagađivači mogu akumulirati u zatvorenim prostorijama, pogotovo zato što samo oko 28% stanovnika zimi adekvatno provetrava stanove.

Dokazano je da nezdravi vazduh u zatvorenim prostorijama može da poveća rizik od respiratornih oboljenja. Trećina Evropljana već danas pati od astme i alergija, pa postaje sve važnije da građevinski materijali, zidovi, podovi ili, čak, nameštaj ne postanu izvor zagađivača ili isparenja.

GRADNJA BEZ ZAGAĐIVAČA

Zagađivači u zatvorenim prostorijama ne mogu da se vide, ali se zato mogu izmeriti. Delikatan izbor građevinskih materijala utiče na zdravstveni kvalitet vazduha u prostorijama. On može tehnički da se planira i realizuje uz finansijski podnošljive napore. Ovde spadaju i dimnjaci koji ne ispuštaju isparenja u životnu sredinu.

Univerzalni sistem dimnjaka ABSOLUT ispitan je na Sentinel Haus Institutu (SHI) na zagađivače i preporučuje se za zdrav život. Kuća koja je testirana prema Sentinelovim kriterijumima omogućava zdrav život. Više informacija na www.sentinel-haus.de

STANDARD ZA DIMNJAKE

Dimnjacima nije lako. Oni moraju da ispune zahteve i aktuelnih i budućih potreba. Da bi se osigurala dugoročna sigurnost u radu, treba da budu pogodni za sve vrste goriva. Oni su, takođe, preko potrebni, zato što su otporni na kiselinu, otporni na sagorevanje i neosetljivi na vlagu, a opciono imaju poseban dovod vazduha za sagorevanje.

KERAMIČKE CEVI – SCHIEDEL

Izostatičke ABSOLUT keramičke unutrašnje cevi u dimovodnim sistemima moraju da savladaju takozvani W3G zahtev. Profilna cev mora da izdrži testiranje na čađi bez pukotina, a zatim i da se pokaže kao otporna na kondenzaciju, odn. na vlagu.

Ovi kvaliteti su veoma traženi posebno kod peći na pelet, zato što kao gorivo koriste drvo u prostoru sa kondenzacijom, bez zadnje ventilacije.

heating. venting. living.
Profilna keramička cijev testirana u W3G
Nakon požara čađe od 1000°C, pukotine se ne pojavljuju, cijev ostaje nepropusna za plin. Dodatne prednosti - neosjetljiv je na vlagu i otporan na koroziju na kiseline iz svih goriva.
Sistemi koje nije testirao W3G!
Pukotine nastaju na temperaturama iznad 400 ° C i cijev više nije nepropusna za plin. Kondenzat može iscuriti.

ZNANJE O SIROVINAMA

Osnovni zahtevi za izostatičko presovanje naših profila cevi sa tankim zidovima odnose se na specijalni granulat sa sferičnim granulama. Ovaj granulat impresionira svim karakteristikama: optimalno tečenje, ponašanje protoka i sposobnost presovanja.

Jedinstven na tržištu je i Schiedel Rapid kit za spojeve, jednokomponentni sistem koji izdržava temperature od 20 °C do daleko iznad 1000 °C.

Testiranje naših ABSOLUT cijevi u našem proizvodnom pogonu u Wiesauu / Njemačka
Raspršite granulat

KVALITET U DUPLOM PAKOVANJU

Osiguranje kvaliteta je u kompaniji Schiedel dvosmerno. S jedne strane su postupci ispitivanja koji su potrebni za CE sertifikat, a s druge strane su postupci ispitivanja kojima štitimo naš standard. Tu spadaju postupci merenja i nadzora koji su posebno razvijeni i implementirani za naše procese.

Za merenje kapilarne i difuzne otpornosti naših cevi razvijeni su i implementirani ultrazvučni postupci ispitivanja za tekuću proizvodnju. U drugim branšama, ova metoda se koristi za otkrivanje neispravnosti.

Naš interni laboratorij za ispitivanje dimnjaka na ispitnom stolu Ceram

ABSOLUT SCHIEDEL

Schiedel ABSOLUT je apsolutno jedinstven u ovoj branši. Specifičnost: Nisu samo cevi, već su i fazonski komadi za priključak na vrata za čišćenje i odvod dimnih gasova monolitno izrađeni. To je moguće samo zahvaljujući doslednosti u izboru sirovina, pripreme i procesa obrade.

Ist das isolierte Schornstein-System nicht nach DIN 18160-1 isoliert, muss diese Isolierung isoliert werden.
ABSOLUTE TL mit Mantel aus Arbeitsmasse und thermischer Luft.

Schiedel termoizolacioni element sprečava termičke mostove i na taj način termički odvaja unutrašnji i spoljašnji vazduh. Ovo minimizuje gubitke toplotne energije. Sistem je neosetljiv na vlagu, otporan na sagorevanje čađi i Blower Door hermetičan, tj. ne postoje curenja kod priključka na gas. Naš zahtev za beskompromisnim kvalitetom u svim detaljima osnova je 30-godišnje Schiedel garancije koju dajemo našim kupcima.

ENERGETSKI ŠTEDLJIVI DIMANJAK

Schiedel ABSOLUT je pogodan za ložišta svih vrsta koja rade zavisno ili nezavisno od vazduha u prostoriji. Termoizolovani elementi omotača i optimizovani termoizolacioni elementi osiguravaju veliku uštedu energije i smanjuju CO₂ emisije.

Header line EKOLOŠKA ODGOVORNOST

Schiedel ne samo da se usredsređuje na održivo razmišljanje i delovanje, već ga neodvojivo integriše u našu sliku o sebi. Ono čini osnovu našeg ekonomskog uspeha. Kao nesporan br. 1 u razvoju veoma efikasnih keramičkih sistema dimnjaka i kamina, imamo ulogu predvodnika i uzora. Želimo da budemo najodrživiji proizvođač dimnjačkih sistema. Naš cilj je da kontinuirano poboljšavamo naš ekološki otisak radeći na efikasnoj upotrebi resursa, proizvoda, materijala i procesa.

Zbog toga naša istraživanja i razvoj usredsređujemo na nizak nivo emisija, uštedu resursa i energetski štedljiva rešenja i proizvodne procese. Već duže vreme aktivno sarađujemo sa stručnjacima širom sveta da bismo stvorili proizvode koji odgovaraju najvišim tehničkim zahtevima.

KARBONSKI OTISAK

Bečki institut „Denkstatt — sustainable thinking” je izvršio upoređivanje CO₂ ekološkog otiska Schiedel sistema SIH i ABSOLUT sa tradicionalnim dimnjacima od cigli. Ova dva Schiedel rešenja su se pokazala kao najbolja.

CIRKULARNA EKONOMIJA

Evropska komisija prilagođava ekonomiju budućnosti novom „Akcionom planu cirkularne ekonomije”, čiji je cilj da zameni stari linearni model „proizvodnje, upotrebe, odlaganja na otpad”.

Zahvaljujući inovativnim procesima proizvodnje i održivim proizvodima, Schiedel podržava ovaj preobražaj. Fizičko-hemijska transformacija gline u keramiku dozvoljava skoro 100% zatvorenu petlju.

OČUVANJE RESURSA

Što se tiče očuvanja resursa, ne radi se samo o tome da se resursi manje troše, već o tome da se bolje koriste.

Zahvaljujući njenom „beskonačnom” veku trajanja, i naše keramičke cevi su takođe bez premca. One su napravljene od istih delova, kao i zemljina kora: 60% silike i 30% gline. Pored toga, dodaju se i ostali oksidi zemlje.

Raspoloživost ovih sirovina je bez daljeg neograničena. Reciklirani udeo kod ABSOLUT cevi je oko 15–20%. Sva korišćena pomoćna sredstva vraćaju se 100% u proizvodni proces. Pored toga, otpadni proizvodi iz sličnih proizvodnja keramike koriste se kao dragocene sirovinske komponente — to je važan doprinos očuvanju naših resursa primarnih sirovina.

Header line PUTEVI U BUDUĆNOST

Naravno, dalja dosledna optimizacija CO₂ otiska, kao i smanjenje troškova nalaze se na visokoj poziciji u našoj agendi za naredne godine.

Zajedno sa odabranim partnerima trenutno radimo na inovativnim rešenjima za filtere koji će smanjiti količinu finih čestica prašine u pećima do 95%. Želimo da takve filtere ubrzo ponudimo u nekoliko zemalja.

Jedna od najuzbudljivijih i trenutno veoma vizionarska tema u istraživanju i razvoju je potraga za alternativnim, obnovljivim materijalima za naše proizvode. Materijali koji mogu da se peku da bi očvrsnuli i da u sledećoj fazi pečenja iznad 700 °C daju još trajnije predmete.

Header line OFANZIVA DIZAJNA SA DODATOM VREDNOŠĆU

Kao lider na evropskom tržištu dimnjaka i izduvnih sistema, ponovo postavljamo reference za funkcionalni dizajn. Na primer, sa inovativnim KINGFIRE sistemima peći: savremeno kompletno rešenje sa kaminskom peći direktno integrisanom u keramički dimnjak i mogućnošću digitalnog, energetski-efikasnog upravljanja gornjem uz pomoć aplikacije. Time se dobija više prostora u stanu, a u isto vreme veća udobnost i bezbednost.