Framtida familjers förändrade liv

Hur kan Schiedel vara till hjälp? I en snabbrörlig och föränderlig värld frågar vi oss allt oftare: Hur kommer vi att leva tillsammans som en familj i framtiden? Ett svar är: Vi kommer att tillbringa mer tid hemma igen. För Schiedel är det ett tillfälle att hjälpa familjer att inte bara vara hemma, utan även att känna sig hemma.

Framtida familjers förändrade liv

När man ser på världen, människor och deras ständigt föränderliga levnadsvanor kan man inte undgå att lägga märke till att det finns en sak som styr oss alla i hela världen: tid. Vi är alla beroende av den, oavsett om vi lever ensamma eller i en familj, bor i stan eller på landet, är online eller offline. Hur kommer vi att leva i framtiden? Var kommer vi att känna oss bekväma, och vad definierar den bekvämligheten?

Varumärkesuppfattning

 

På tal om varumärkesuppfattningar: särskilda krav måste uppfyllas när det gäller digital marknadsföring i framtiden. Från förutsättningarna för produktdesign – tydlighet, enkelhet, effektivitet – utvecklas nya grundläggande principer för det visuella språket och användarens upplevelse av en digital kanal. Fullständigt effektiviserad, så enkel som möjligt, och med ett tydligt fokus på de främsta produkterna. Dessutom blir digitala distributionskanaler, som direktmarknadsföring, allt viktigare. Det bör slutligen noteras att influencermarknaden troligen kommer att bli mättad inom en inte alltför avlägsen framtid, medan livestreamad kommunikation får alltmer fart. Men oavsett genom vilken kanal vi säljer våra produkter i framtiden, är en sak säker:

Vi tänker stort. Vi tänker framåt. Vi tänker familj.

Smidig service

Att äga en produkt står inte längre i centrum för kundernas intresse, utan snarare själva tjänsten och upplevelsen kring produkten. Allt ska hänga samman, vilket kräver kreativa lösningar för att i första hand upprätta en positiv, känslomässigt laddad relation till produkten. Samtidigt som man givetvis tänker på både kort och lång sikt. Detta utgör troligen en av de största förändringarna i konsumenternas beteende. I årtionden har kundnöjdhet nämligen garanterats av en högkvalitativ produkt. Smidig service före och efter produktköpet, både online och offline, avgör hur konsumenterna uppfattar ett varumärke.

Hur Schiedel bemöter framtiden.

  • Vi fokuserar på “trivsel” och “komfort” i hemmet
  • Kundens upplevelse och service utgör våra främsta prioriteringar
  • Vi är innovativa, progressiva och energieffektiva.
  • Våra produkter är tilltalande, tydliga, tåliga och välkonstruerade.
  • Vi kommunicerar tydlighet, enkelhet och effektivitet

Tillbringa mer tid hemma

Frasen “stanna hemma” genomgår en drastisk förändring och blir ett alltmer önskvärt mål av flera olika anledningar. Tack vare onlineshopping, streamingsplattformar och arbetsmöjligheter såsom hemkontor finns det färre skäl att lämna hemmet nuförtiden. För varumärken som Schiedel, som har utvecklat tekniskt avancerade och visuellt tilltalande produkter i över 70 år – produkter som ytterligare förbättrar komforten i hemmet – utgör denna utveckling en enorm möjlighet att fortsätta tillgodose familjer i Europa med innovativa och energieffektiva kaminlösningar, integrerade ventilationssystem och skorstenar.

 

Vårt fokus ligger, och kommer att ligga, framför allt på frågor som “trivsel” och “komfort”. Familjer eftersträvar maximal komfort i hemmet – vilket leder till höga förväntningar när det gäller estetik, funktionalitet och sist men inte minst, bekvämlighet. Sammanhängande integrering av produkter i ekosystem för smarta hem och olika typer av on-demand-tjänster har stor betydelse för dem. För att kunna spela en betydande roll i dessa hem måste vi ta reda på hur våra produkter kan leva upp till denna nya komfortnivå. Nyckelord som mångsidighet, multifunktionalitet och inredningsdesign kommer avsevärt att avgöra kvaliteten på denna nya idé om komfort i framtiden. Därför måste varumärkena vara väl förberedda och måste kunna uppfylla nya värderingar för hem och familj. Med produkter som Schiedels KINGFIRE försöker vi redan bidra till utrymmesbesparande, mysiga hem för framtidens husägare från generation Y och Z. Nuvarande och framtida generationer är villiga att inkludera hela familjen, dess attityder, värderingar och intressen i sina dagliga liv. Så exakt vad är det som förändras? Vilka utvecklingar behöver vi ta hänsyn till?

Upplevelse hellre än ägande

Framför allt innebär detta en preferens och fascination för tydlig, enkel och effektiv design samt en ovilja att samla på sig ägodelar och ett förkastande av belamrade och röriga hem. Rent allmänt kan vi räkna med att morgondagens kunder kommer att sätta betydligt större värde på upplevelsen av produkten (känslan, dess fördelar, design osv.) än på själva ägandet av den. Den känslomässiga relationen till en förbrukningsartikel är viktigare än ägandet. Detta gör införandet av ytterligare funktioner, berättelser och nätverkande inom ramen för idén om smarta hem absolut oumbärligt för framtida framgångar på marknaden.