Více než 70 let inovací

ČÍSLO 1 V EVROPĚ

Naše otevřenost novým výzvám a moderním výrobním metodám je základem našeho firemního úspěchu. Vždy pro nás bylo důležité, nabídnout taková řešení, která jsou optimálně přizpůsobena daným požadavkům.

V roce 1946 přišel Friedrich Schiedel s geniálním napádem – nestavět komíny pouze z cihel, ale vytvořit lehké betonové bloky, ze kterých by byl komín lehce smontovatelný. To se stalo základem dalšího revolučního vývoje v oblasti komínů. Naše firemní milníky zahrnují komín s kruhovým průřezem 1966, tepelně izolovaný komín 1985,  univerzální komín ABSOLUT 1999, jakož i ABSOLUT s termoizolační šachtou pro provoz spotřebičů na pevná paliva nezávislých na přívodu vzduchu v místnosti.

Historie
Historie

Senátor Friedrich Schiedel – impozantní podnikatel

prozíravý ve svém myšlení, otevřený ve své mysli, aktivní ve své činnosti

Společnost SCHIEDEL byla založena v roce 1946 v Erbachu u Ulmu Friedrichem Schiedelem, který byl později jmenován čestným senátorem z Technické univerzity v Mnichově. A sice doslovně „se dvěma zapůjčenými lopatami a kolečkem“ jak on rád vyprávěl, vybudoval F. Schiedel v Erbachu u Ulmu nejprve malou firmu Erbacher Bauwaren.

Již v roce 1947 specializoval svou továrnu v Erbachu na komínovou výrobu, jejíž výrobní program se od roku 1951 zaměřoval na výrobu dvouvrstvých komínů. Od této chvíle vyráběla firma pod značkou „Schiedel“ se 17 zaměstnanci na vlastní půdě. V roce 1952 byla pořízena v Mnichově výroba komínových tvárnic. V letech 1961 až 1966 postavil senátor Schiedel několik výrobních a distribučních závodů v metropolitních oblastech v Německu a v roce 1966 také v Rakousku. V roce 1971 byla postavena centrální administrativní budova v Mnichově. V letech 1971 až 1990 firmu dále rozvíjel a stal se jediným společníkem firmy Friedrich Schiedel Holding GmbH v Mnichově a Friedrich Schiedel Holding Ges.m.b.H v Rakousku.
V roce 1990 přestoupil do skupiny Schiedel v Německu a o rok později v Rakousku do skupiny Braas GmbH.

Senátor Schiedel se zasadil jako jeden z prvních výrobců o předávání výsledků z vědeckého výzkumu a technologických inovací do obchodní praxe. Ale nejen inovace a expanze jeho společnosti, ale i pokrok v technologii výroby, byly pro něj velmi důležité. Jako společensky odpovědný a prozíravý podnikatel vždy dbal na přiměřené sociální služby pro své zaměstnance a jejich rodiny. Přestože úspěchy a vysoké společenské uznání jeho společnosti jako podnikatele a mecenáše byly výsledkem širokého spektra jeho aktivit v mnoha oborech, přijímal každé ocenění vždy nejen s potěšením a skromností, ale také s vděčností za možnost realizovat toto úspěšné životní dílo.

 
Historie
Historie
Historie

Historický vývoj

Rok Milník
1946 Založení firmy Schiedel Německo senátorem Friedrichem Schiedelem
1967 Založení Schiedel Rakousko
1990 Zakoupení Schiedel firmou Braas/Redland (dnešní Braas Monier Building Group)
1990 Mezinárodní expanze 1: východní Europa (organický růst a akvizice malých, místních poskytovatelů)
1999 Získání značky Vibralit, Itálie
1999 Získání značky Ulster Fireclays, Velká Británie/ Severní Irsko
2000 Získání značky BTG (komínové systémy), Německo
2001 Získání značky Isokern Dánsko/ Švédsko
2001 Získání značky Irish Stoneware, Irsko
2004 Zakoupení značky Ritevent Group, Velká Británie
2005 Získání značky Bemal, Belgie
2006 Spojení značky Venture s Earthcore Industries, USA, zakoupení Roka CZ (výrobní závod nerezových komínů Teplice)
2006 Získání značky Roka, CZ (výrobní závod nerezových komínů Teplice)
2011 Prodej minoritního podílu u Earthcore Industries, USA
2014 Vstup BRAAS MONIER BUILDING GROUP na frankfurtskou burzu
2016 Získání značky Ontop Metaloterm Nizozemí, Německo, Polsko
2017 Součást skupiny BMI, skládající se z Braas Monier a Icopalu, největšího výrobce produktů pro ploché a šikmé střechy a hydroizolačních řešení v celé Evropě
2018
Samostatné působení v rámci rodiny společností Standard Industries

Technický vývoj

1946 – tvárnice z lehčeného betonu

Inovace: místo cihel – tvárnice z lehčeného betonu

1960 – SR: systém s kruhovým vnitřním průměrem
1970 – Polosuchá technologie tvarování keramických vložek
1973 – tepelně izolovaný komín
1992 – PARAT: patrový komín
1994 – výroba izostatických vložek
1999 – ABSOLUT: keramický komín

Zavedení revolučního komínového systému Schiedel ABSOLUT s termoizolační šachtou.

1999 – KERASTAR: nerezový komínový systém s vnitřní izostatickou vložkou
2000 – AERA: systém bytového větrání

Zavedení prvního systému řízeného větrání AERA

2002 – izostaticky lisovaný, monolitický T-kus
2004 – ABSOLUT Thermo-LAS, systém větrání AERA Komfort
2006 – Evropská klasifikace W3G, KINGFIRE krbový modul
Historie
Historie
Historie