Více než 70 let inovací

ČÍSLO 1 V EVROPĚ

Naše otevřenost novým výzvám a moderním výrobním metodám je základem našeho firemního úspěchu. Vždy pro nás bylo důležité, nabídnout taková řešení, která jsou optimálně přizpůsobena daným požadavkům.

V roce 1946 přišel Friedrich Schiedel s geniálním napádem – nestavět komíny pouze z cihel, ale vytvořit lehké betonové bloky, ze kterých by byl komín lehce smontovatelný. To se stalo základem dalšího revolučního vývoje v oblasti komínů. Naše firemní milníky zahrnují komín s kruhovým průřezem 1966, tepelně izolovaný komín 1985,  univerzální komín ABSOLUT 1999, jakož i ABSOLUT s termoizolační šachtou pro provoz spotřebičů na pevná paliva nezávislých na přívodu vzduchu v místnosti.

Historie
Historie

Senátor Friedrich Schiedel – impozantní podnikatel

prozíravý ve svém myšlení, otevřený ve své mysli, aktivní ve své činnosti

Společnost SCHIEDEL byla založena v roce 1946 v Erbachu u Ulmu Friedrichem Schiedelem, který byl později jmenován čestným senátorem z Technické univerzity v Mnichově. A sice doslovně “se dvěma zapůjčenými lopatami a kolečkem” jak on rád vyprávěl, vybudoval F. Schiedel v Erbachu u Ulmu nejprve malou firmu Erbacher Bauwaren.

Již v roce 1947 specializoval svou továrnu v Erbachu na komínovou výrobu, jejíž výrobní program se od roku 1951 zaměřoval na výrobu dvouvrstvých komínů. Od této chvíle vyráběla firma pod značkou “Schiedel” se 17 zaměstnanci na vlastní půdě. V roce 1952 byla pořízena v Mnichově výroba komínových tvárnic. V letech 1961 až 1966 postavil senátor Schiedel několik výrobních a distribučních závodů v metropolitních oblastech v Německu a v roce 1966 také v Rakousku. V roce 1971 byla postavena centrální administrativní budova v Mnichově. V letech 1971 až 1990 firmu dále rozvíjel a stal se jediným společníkem firmy Friedrich Schiedel Holding GmbH v Mnichově a Friedrich Schiedel Holding Ges.m.b.H v Rakousku.
V roce 1990 přestoupil do skupiny Schiedel v Německu a o rok později v Rakousku do skupiny Braas GmbH.

Senátor Schiedel se zasadil jako jeden z prvních výrobců o předávání výsledků z vědeckého výzkumu a technologických inovací do obchodní praxe. Ale nejen inovace a expanze jeho společnosti, ale i pokrok v technologii výroby, byly pro něj velmi důležité. Jako společensky odpovědný a prozíravý podnikatel vždy dbal na přiměřené sociální služby pro své zaměstnance a jejich rodiny. Přestože úspěchy a vysoké společenské uznání jeho společnosti jako podnikatele a mecenáše byly výsledkem širokého spektra jeho aktivit v mnoha oborech, přijímal každé ocenění vždy nejen s potěšením a skromností, ale také s vděčností za možnost realizovat toto úspěšné životní dílo.

 
Historie
Historie
Historie

Historický vývoj

1946 Založení firmy Schiedel Německo senátorem Friedrichem Schiedelem
1967 Založení Schiedel Rakousko
1990 Zakoupení Schiedel firmou Braas/Redland (dnešní Braas Monier Building Group)
1990-98 Mezinárodní expanze 1: východní Europa (organický růst a akvizice malých, místních poskytovatelů)
1999 Zakoupení značky Vibralit, Itálie ( 1. nerezový komínový systém)
2000-04 Mezinárodní expanze 2: Velká Británie, Skandinávie, Irsko, Belgie, (akvizice)
2005 Zakoupení značky Ritevent Group ( 2. nerezový komínový systém)
2006 Spojení značky Venture s Earthcore Industries, USA, zakoupení Roka CZ (výrobní závod nerezových komínů Teplice)
2011 Prodej minoritního podílu u Earthcore Industries, USA
2014 Vstup BRAAS MONIER BUILDING GROUP na frankfurtskou burzu
2017 Součást skupiny BMI, skládající se z Braas Monier a Icopalu, největšího výrobce produktů pro ploché a šikmé střechy a hydroizolačních řešení v celé Evropě
2018 Samostatná součást skupiny STANDARD INDUSTRIES

Technický vývoj

1946 – tvárnice z lehčeného betonu

Inovace: místo cihel – tvárnice z lehčeného betonu

1960 – SR: systém s kruhovým vnitřním průměrem
1970 – Polosuchá technologie tvarování keramických vložek
1973 – tepelně izolovaný komín
1992 – PARAT: patrový komín
1994 – výroba izostatických vložek
1999 – ABSOLUT: keramický komín

Zavedení revolučního komínového systému Schiedel ABSOLUT s termoizolační šachtou.

1999 – KERASTAR: nerezový komínový systém s vnitřní izostatickou vložkou
2000 – AERA: systém bytového větrání

Zavedení prvního systému řízeného větrání AERA

2002 – izostaticky lisovaný, monolitický T-kus
2004 – ABSOLUT Thermo-LAS, systém větrání AERA Komfort
2006 – Evropská klasifikace W3G, KINGFIRE krbový modul
Historie
Historie
Historie