Plynná paliva

Vytápění plynnými palivy a kondenzační provoz

Charakteristickým znakem spalin od spotřebičů na plynná paliva je jejich nízká teplota a tvorba kondenzátu ve spalinové cestě. Ta musí být proto v tomto případě odolná vůči účinkům kondenzátu se schopností tento kondenzát zachytit a odvést do kanalizace. Vzhledem k nízkým teplotám spalin je možno využít vedle tradičních materiálů pro odvod spalin jako je keramika nebo nerezová ocel také plasty. Při připojení uzavřených spotřebičů typu C je výhodné, pokud komínový systém zajistí i přímý přivod spalovacího vzduchu do spotřebiče.

Vytápění: plynná paliva, kondenzační provoz

Keramické komíny

Přestože jsou keramické komíny označovány jako univerzální, tedy vhodné jak pro spaliny s vysokou teplotou, tak i pro mokrý provoz se vznikem kondenzátu, doporučujeme při výběru ty systémy, které se vyznačují ještě dalšími užitnými vlastnostmi ve spojení s plynovým spotřebičem a podporují jeho funkci a účinnost:

  • Tenkostěnné keramické vložky s hrdlovými spoji zaručují absolutní těsnost a odolnost proti stékající vodě. Mají téměř nulovou nasákavost a jsou nepropustné – Absolut, UNI Advanced.
  • Přímé koncentrické připojení spotřebiče zajistí kromě odvodu spalin i přívod spalovacího vzduchu – Absolut.
  • Speciální komínový systém v kompaktním provedení s nerezovou vložkou – KombiGas

Specifickým případem jsou společné komíny typu LAS – vzduchospalinové systémy – pro připojení více uzavřených spotřebičů do jednoho komínového průduchu. V tomto případě navrhujeme systém Schiedel MULTI.

Nerezové komíny

Nerezové systémy jsou obecně odolné vůči vlhkosti, proto jsou vhodné pro připojení plynových spotřerbičů, včetně kondenzačních. Umožní odvod spalin jak v podtlakovém, tak i přetlakovém režimu. Instalace v agresivním prostředí může negativně ovlivnit jejich životnost.

Přednosti lehkých nerezových třívrstvých komínových systémů:

  • Jsou lehké, nevyžadují základ, jsou vhodné i pro dodatečnou stavbu
  • Mohou být použity jako vnitřní i fasádní bez složitých stavebních úprav
  • Montují se suchým způsobem
  • Umožňují i složitější tvary spalinové cesty (komíny a kouřovody v průmyslu)
  • Mohou se stát kvalitním designovým prvkem
  • Jednovrstvé systémy, například PRIMA PLUS, jsou vhodné pro vložkování stávajících nevyhovujících průduchů

Výjimečným řešením je systém Schiedel KERASTAR, který kombinuje všechny výhody lehkých systémů s univerzální tenkostěnnou keramickou vložkou.