VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Společnost Schiedel, s.r.o. zavedla ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále jen “zákon”) vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM
společnosti Schiedel, s.r.o.

Společnost Schiedel, s.r.o. zavedla ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále jen “zákon”) vnitřní oznamovací systém.

Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která primárně přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Společnost Schiedel, s.r.o. přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo vykonávají jinou obdobnou činnost.

Společnost Schiedel, s.r.o. v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) a b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Schiedel, s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona.

Oznámení můžete podat:

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedeného telefonního kontaktu
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

Příslušná osoba společnosti Schiedel, s.r.o. dle zákona:

Ivana Černá, ředitelka závodu
+420 473 030 513
Modlanská 1201/1a, Teplice 415 02
@ ivana.cerna@schiedel.com

 

EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM
Ministerstva spravedlnosti ČR

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen ministerstvo). Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ministerstvu spravedlnosti ČR lze podat oznámení zde:
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení z hlediska působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a z hlediska příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. Následně tedy oznámení předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení, inspekčním orgánům apod.). Na rozdíl od výše uvedené příslušné osoby, která přijímá a vyřizuje oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, však pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti neprovádí žádné prošetřování oznámeného protiprávního jednání u organizace, ve které k němu mělo dojít ani následně nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/