Stacks of wood

NEJPŘIROZENĚJŠÍ ZDROJ TEPLA DŘEVO

Udržitelnost a ochrana životního prostředí jsou nesmírně důležité pro nás pro všechny. Je naší zodpovědností coby výrobce i coby spotřebitele věnovat pozornost tomu, jaké zdroje energie využíváme a jak. Inteligentní a udržitelné použití přírodních a obnovitelných surovin, jako je dřevo, coby zdroje energie v efektivních topných systémech nám pomůže dosáhnout náročných cílů v ochraně klimatu a snižování emisí. Použití palivového dřeva v Evropě šetří miliony tun CO2 a výrazně pomáhá snížit objem skleníkových plynů.
Branch

NA POČÁTKU…

750 000 let před naším letopočtem
První lidé viděli oheň jenom tehdy, když udeřil blesk a vzplanuly stromy nebo tráva. Homo erectus byl prvním člověkem, který začal oheň sám používat.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…BYL OHEŇ

40 000 let před naším letopočtem
Začali jsme pálit oheň v ohništích …
Large bonfire

OD OHNĚ…

1946
V roce 1946 Friedrich Schiedel založil společnost Erbacher Bauwaren. Jak vždycky rád říkal, společnost „doslova založil se dvěma půjčenými lopatami a jedním půjčeným kolečkem“. Tak se zrodil první komín Schiedel pro bezpečné nakládání s ohněm a kouřem.
Black and white photo of two men working on a chimney

…K INOVACI

2020
Společnost Schiedel je předním evropským dodavatelem vysoce efektivních komínových systémů a využívá své odborné znalosti ve své nabídce ventilačních a kamnových systémů. Společnost Schiedel je synonymem pro odolné a vysoce sofistikované kompletní systémy, inteligentní montážní řešení a služby na míru.
Modern day Schiedel fireplace installation

TOPENÍ DŘEVEM

1
Piece of wood

OBNOVITELNÝ ZDROJ

Dřevo je obnovitelný zdroj, který při spalování vydává jenom tolik oxidu uhličitého (CO2), kolik by ho uvolnil při přirozeném rozkladu v lese, tedy stejně tolik, kolik zachytil z atmosféry během svého růstu.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

VYSOKÁ ENERGETICKÁ HODNOTA

Palivové dříví má vysokou energetickou hodnotu. Vezměte si třeba dub: jeho zbytková vlhkost je sice asi 15–20 %, ale výhřevnost má až 4,2 kWh na kilogram.
branch laying horizontally
Piece of wood
DNES
9 %
Single log
…aktuální globální spotřeby energie (560 EJ) pochází z lesů – celkem téměř 49 EJ.
Piece of wood
V ROCE 2035
13 – 15 %
Multiple logs
…globální spotřeby energie bude v roce 2035 pravděpodobně pocházet ze dřeva (72–84 EJ), a to podle očekávání Světové asociace pro bioenergii.
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

NÍZKÝ EMISNÍ FAKTOR

Dopad znečištěného ovzduší na naše zdraví a životní prostředí je natolik významný, že se považuje za druhý největší ekologický problém po změně klimatu. Palivové dříví má ve srovnání s jinými zdroji energie nízký emisní faktor s velmi nízkým koeficientem primární energie 0,2.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

SNÍŽENÍ EMISÍ Z PÁLENÍ DŘEVA V OBYTNÝCH DOMECH

Dřevo se pálí v domácnostech především ve venkovských a řídce osídlených oblastech, takže nepříliš koncentrovaně. Stará kamna a otevřené krby znečišťují mnohem více než moderní systémy. Stará kamna jsou součástí problému a nová kamna jsou součástí jeho řešení.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
Total Suspended Particles (TSP)
5
Piece of wood

ÚČINNOST

Dnešní technologie firmy Schiedel může drasticky zvýšit efektivitu kamen o až 86% a zároveň snížit emise o 2/3 oproti starým a neefektivním kamnům.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Zatímco stará a neefektivní samostatná kamna a otevřené ohně problému výrazně přispívají, nové technologie a využívání sítí dálkového vytápění nabízejí spotřebitelům v EU čisté a účinné možnosti, jak naplnit požadavky éry čisté energie.

Dokážeme radikálně snížit emise, pokud spotřebitelé udělají oba nezbytné kroky: nahradí stará kamna novými a budou pálit pouze suché dřevo nejvyšší kvality.

6
Piece of wood

EVROPSKÝ LES ROSTE

30 % ročního přírůstku zůstává v lese. Celková plocha evropských lesů se každou minutu rozroste o velikost jednoho fotbalového hřiště, což zvyšuje náš potenciál pro zachycování uhlíku v příštích desetiletích.
30%
ročního lesního přírůstku zůstává v lese.
7
Piece of wood

7. VYUŽITÍ CELÉHO STROMU

Udržitelné využití celého stromu: dřevo jako surovina není jenom skvělým zdrojem energie a tepla, ale je také vhodné na stavbu budov nebo výrobu dřevěného nábytku.
ZÁPALKY
PALETY
STOLY
PODLAHY
8
Piece of wood

EVROPSKÉ KLIMATICKÉ CÍLE

Kromě úspor energie se EU zaměřuje na obnovitelné zdroje, jako je biomasa a zejména dřevo. Z našich energetických systémů musíme odstranit fosilní paliva. EU chce, aby se do roku 2020 obnovitelné zdroje podílely na hrubé spotřebě energie z 20 % a do roku 2030 z alespoň 30 %.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

JAK VYTÁPĚT DŘEVEM

PALIVOVÉ DŘEVO – SPRÁVNÁ VOLBA

Tvrdé dřevo je do krbu lepší než měkké. Měkké dřevo je pryskyřičné a proto hoří kratší dobu.
Piece of Beech wood
BUK
Piece of Oak wood
DUB
Piece of Birch wood
BŘÍZA
Piece of Spurce wood
SMRK

SPRÁVNÁ VELIKOST PALIVOVÉHO DŘEVA

Volba správného palivového dřeva je rozhodující pro jeho výhřevnost.
Velikost polínek by měla odpovídat velikosti ohniště. Pro většinu krbů by měla být dlouhá 25 až 30 cm s obvodem ne větším než 25 cm.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
Délka 25 až 30 cm
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
Měřítko 25 cm

Ověřte si, že vaše dřevo pochází z místních lesů spravovaných udržitelným způsobem. Tím naplníte svůj závazek pomáhat životnímu prostředí a půjdete příkladem v otázkách udržitelnosti.

Optimální palivové dřevo vysychalo po dobu jednoho roku a má vlhkost 15–20 %. Protože vlhké/čerstvé palivové dřevo je mnohem těžší než pořádně vyschlé, dostanete za své peníze méně dřeva.

Wet wood with red X across it

A TEĎ…
JE ŘADA NA VÁS, ABYSTE ZAŽEHLI OHEŇ!