Průmyslové komíny

Komíny od technologických spotřebičů

Vzhledem k charakteru spotřebičů v průmyslové výstavbě je většinou ideální provádět odvod spalin pomocí kovových vícevrstvých komínových systémů. Volba konkrétního systému závisí především na typu spotřebiče a vlastností spalin. Nedílnou součástí spalinové cesty bývá i provedení kouřovodu stejným nebo kompatibilním kovovým systémem.

Spalinová cesta bývá navrhována potom jako

  • podtlaková
  • přetlaková
  • vysokopřetlaková
Průmyslové komíny, kogenerační jednotky, dieselagregáty

Odvod spalin ve vysokém přetlaku

Některé technologické spotřebiče vyžadují řešit odvod spalin ve vysokém přetlaku. Typickým příkladem jsou záložní zdroje – dieselagregáty, nebo kogenerační jednotky. zde je třeba volit systémy označované jeko vysokopřetlakové v tlakové třídě 5 000 Pa.

Návrh každé spalinové cesty pro průmyslové aplikace doporučujeme konzultovat s technickým oddělením Schiedel. V rámci technického servisu můžete konzultovat volbu vhodného systému, jeho dimenzování a specifikaci dílů pro montáž.