Bytové domy

Individuální vytápění bytových domů

V závislosti na způsobu vytápění a zdroji (zdrojů) tepla jsou nejběžnější tyto případy: V domě je zřízena kotelna, odvod spalin samostatným komínem, Každý byt je vytápěn individuálně vlastním kotlem, odvod spalin společným komínem typu LAS

Pro první případ se navrhují běžné univerzální keramické nebo kovové systémy, pro společný komín LAS se potom volí speciální komínový systém Schiedel MULTI.

Častým případem je také řešení dodatečného komína při rekonstrukci objektu nebo změně způsobu vytápění, například při přechodu z centrálního zásobování teplem na individuální vytápění.

Komíny pro bytové domy
Centrální kotelna: keramika Centrální kotelna: nerez Společný komín LAS
Schiedel Absolut Schiedel Kerastar Schiedel Multi
Schiedel UNI Advanced Schiedel ICS