Schiedel KERANOVA

Univerzální sanační komínový systém

Schiedel KERANOVA je univerzální lehký keramický sanační systém, určený pro rekonstrukce stávajících komínů pro odvod spalin od spotřebičů na všechna paliva. Systém tvoří vložky z tenkostěnné profilované keramiky, které jsou materiálově shodné s vložkami použitými v systému Absolut. Jedná se o jediný keramický systém, kde je možné provádět i uhýbané průduchy.

Systém Keranova je vhodný jak pro podtlakový suchý provoz na pevná paliva, tak i pro přetlakový mokrý provoz do 200Pa a do 200°C. Je vhodný i pro kondenzační kotle.

Keranova

Výhody

Odolnost keramické vložky vůči kyselinám umožňuje použít tento systém i v případech, kdy nelze použít kovové materiály – např. pro odvod spalin od spotřebičů, umístěných v místech, kde se nacházejí nebo používají chemické látky např. libovolné sloučeniny chloru nebo jiných halogenů.

Záruka 30 let
 • při montáži odborně proškolenou firmou
Univerzální použití
 • pro všechny typy paliv
Vysoká odolnost při provozu
 • Odolný vůči vlhkosti
 • Odolný při vyhoření
 • Odolný vůči korozi
Těsný systém s hrdlovými spoji
 • keramická izostatická vložka
 • délka 66 cm
Přírodní surovina
 • nešíří hluk
Nízká hmotnost na běžný metr
Pro souproudý i protiproudý provoz

Technické údaje

Vnitřní Ø 120 140 160 180 200 250
Tl. stěny [mm] 7.0 6.5 7.0 7.0 8.5 12.0
Hmotnost [kg/bm] 6.0 6.0 8.0 8.9 11.9 19.2
Min. rozměr šachty [mm] 153 173 195 215 239 298
Dtto pro vložku s izolací [mm] 180 198 220 240 265 310

Montáž

Komínový systém Keranova je specifický systém, který pro bezpečnou montáž vyžaduje určité praktické a znalostní předpoklady. Vzhledem k dosavadním zkušenostem, doporučujeme aby montáž vždy provedla odborná firma. Firma Schiedel pravidelně provádí školení montážních firem, které potom mohou kvalitně a odborně realizovat nejen samotnou montáž systému Keranova, ale dodat kompletní komín tzv. „Na klíč“, tedy provedou:

 • prohlídku a posouzení stávajícího průduchu (např. i průmyslovou kamerou)
 • zprůchodnění stávajícího průduchu (např. frézováním)
 • bourací a přípravné práce
 • opravu poškozených částí stávajícího průduchu
 • odbornou montáž systému
 • zednické práce na komíně
Keranova

Na provedené práce vystaví potřebné doklady a prohlášení a vystaví revizní zprávu.

Na systém Keranova namontovaný odbornou firmou poskytuje společnost Schiedel nadstandardní záruku 30 let

Skladba systému

Keranova

Ke stažení

1. Schiedel KERANOVA

1. Schiedel KERANOVA

Keranova Prohlášení o vlastnostech
959.36 KB

Schiedel Ceník 2020 - Jednovrstvé komínové systémy

3,86 MB
Záruční list Schiedel KERANOVA

Záruční list Schiedel KERANOVA

Záruční podmínky k systému Keranova
1,008.93 KB