Rekonstrukce komínů

Materiály a technologie pro obnovu a rekonstrukce komínů

Vložkování již nevyhovujících komínů je nejpoužívanější způsob jejich opravy nebo rekonstrukce. Moderní spotřebiče paliv kladou zvýšené nároky na konstrukci a provedení spalinové cesty. Opatření stávajícího komínu kvalitní vložkou zabezpečí jeho další využití ať už se stávajícím nebo novým spotřebičem. Technologie pro vložkování komínů jsou navrženy tak, aby celý proces probíhal shora bez nutnosti komín “otevírat.”

Rekonstrukce komínů

Pro další informace o vložkování komínů si prostudujte kapitoly jednotlivých produktů, s dalšími otázkami se můžete obrátit na naše obchodní zástupce.

Provedení opravy nebo rekonstrukce spalinové cesty svěřte odborníkům, kteří nabízejí komplexní služby od návrhu a provedení až po připojení spotřebiče včetně revize spalinové cesty.

Přehled produktů

Nový spotřebič – Nový komín

Kdy vložkovat

  • Komín je ve špatném technickém stavu
  • Komín neodpovídá platným předpisům
  • Komínový průduch neodpovídá parametrům spotřebiče
  • Při přechodu na jiný druh paliva
  • Komín má špatný tah
  • Na komínovém tělese se začíná projevovat vlhkost
  • V místnosti je někdy cítit zápach spalin
  • Původní vložka již neplní svůj účel

Stávající komínový průduch lze před vložkováním rozšířit pomocí komínové frézy.

Rekonstrukce komínů